Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Οκτωβρίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική ερημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7491
Τιμή : 1.00ς
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
τα φμυστικά| ΦΠΑ: Απλειεs εσόδων
6 δισ. τοχρόνο
από τη φοροδιαφυγή
για το νέο
επίδομα
θέρμανσηs
Η κατάσταση αυτή
αποκαλείται ως α κενό
ΦΠΑ- και αποτυπνει
τη διαφορά μεταξύ
των προσδοκμενων
και των πραγματικν
Προκαταβολικά θα
χορηγηθεί το νέο αυ.
ξημένο και διευρυ-.
θέρμανσης: Η εξόφλησή του θα γίνει
στα πρότυπα της περασμένης χρονιάς με την έκθεση του Ευρωτην διαδικασία πάντως να γίνεται προ
συνέχεια στην 11
Πάνω από 2,5 ΕΝΙΑ
θα μπορούσε να κερδίσει ο κρατικός rρούπο
λογισμός εάν όλοι
κατέβαλαν τον ΦΠΑ
που εισέπρατταν.
Η Ελλάδα , αν δεν εισπράξεων από τον
υπήρχε η Ρουμανία , θα
στην Ευρτη στο κομμάτι της φοροδιαφυ- ειστράττεται με τη φο Υής ΦΠΑ
Οπως προκύπτει από
ΦΠΑ και όπως δεί
χνουν τα στοιχεία σχεδόν 1 στα 3 ευρ δεν
πρωταθλήτρια
επίδομα
ρολογική
διαμορφνεται
Βέβαια , όπως άλλω στε αναφέρεται στην
σχετική έκθεση , καμία
χρα της ΕΕ , δεν πe .
τυχαίνει το 100% των
εισπράξεων του ΦΠΑ.
Συνεχς αυξανόμενη
η φοροδιαφυγή
Το ζητούμενο είναι
ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει υψη .
Χότερα
εισπράξεων και αυτό
συμμόρ να
κοινοβουλίου, το 2020
η Ελλάδα έπρεπε να
είχε έσοδα από ΦΠΑ
κοντά στα 21 δισ.
ευρ , ωστόσο το ποσό
που τελικά κατέληξε
στα κρατικά ταμεία
ήταν μόλις 15 δις.
Αυτό μεταφράζεται σε
μία πολύ μεγάλη απ.
λεια εσόδων από ΦΠΑ
που ανέρχεται σε 6
δισ. ευρ ή ποσοστό
28,5%.
διότι , από την είσοδο
της χρας στην ΟNE
και μέχρι τους Ολυμπακούς Αγνες τα ποσοστά
συμμόρφωσης στο μέτωπο του ΦΠΑ έφθα.
ναν και το 81% .
Δεν είναι κάτι νέο , ότι αλλά και η μείωση των
η φοροδιαφυγή στην
Ελλάδα , αποτελούσε
πάντα ένα ευγενές
νομία να βασιλεύει .
Ωστόσο, τα τελευταία
χρόνια το ύψος της, ε δικά στο πεδίο του
φορολογικής ΦΠΑ έχει μεγαλσει.
Αιτία , σύμφωνα με αρμόδια στελέχη , είναι οι
υψηλοί συντελεστές
ΕΛΣΤΑΤ:
Ανατιμήσειs
μέχρι 21%
στα τρόφιμα
εισοδημάτων
ωθούν την αγορά,
αλλά και τους ίδιους
συνέχεια στην 10
nooοστά
σπορ με την παραοικοΠροκαταβολή σύνταξns:
Έρχεται
διπλή πληρωμή |
στο τέλos
Οκτωβρίου
Βασικά είδη διατρο φής στον πυρήναν
των ανατιμήσεων "ρο
κανίζουν- το εισόδημα
νοικοκυριν,
προκύπτει από
στοιχεία έρευνας της
ΕΛΣΤΑΤ.
ακρίβειας που έχει ενσκήψει , ασυμπιέζει
αφόρητα τους οικογε
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9