Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5082 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Απεργιακά ποσοστά ρεκόρ
• Κατέγραψε χθες η
απεργία των εκπαιδευτικών στον νομό Καρδίτσας με την
πρωτοβάθμια να φτάνει σε ποσοστό 71,37%
και την Δευτεροβάθμια στο 51%.
• Πλήθος εκπαιδευτικών στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο…

s

Θέματα

Αγροτικα

Θωμάς Μπακούρας:
Η Ελλάδα στην
ψηφιακή εποχή

«ΝΑΙ Ταγαρά σε Επιχορήγηση αγροτών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
συστήματος Net Metering»

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

Óåë. 6

Óåë. 5