Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΟΛΗ
Lanatolhξ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.168
Σήμερα η .Σ και οι κληρσεις
Πρωταθλημάτν
και κυπέλλου 2021-22
της ΕΠΣ Λασιθίου
Ηλειτουργία του ΕΟΚΑ μετά τις πρόσφατες αλλαγές
Σελίδα 26
320 εκατ. η κατασκευή
| του ΒOAΚ Άγ. Νικόλαος -Σητεία
ΕΜΒΟΛΙ0 COVID-19
Το όηλο μας
για την
Πανδημία
Αναζητείται χρηματοδότηση για να προκηρυχθούν ως δημόσια έργα
ΕΥΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ
Ρεπορτάζ
ζει ότι διαθέτουμε πα το
Ένα κομμάτι αυτού του
κτασης του ΒOAΚ από
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ εργαλειο για να μπορέ- μεγάλου έργου που έχει τον Αγιο Νκόλαο μέχρι
τη Σητεία Πρόκειται για
τα έργα που προβλέπετα
σουμε να υλοποήσουμε πρόβλημα , διότι δεν έχει
-Ο ΒΟAΚ σήμερα εί ένα έργο το οποίο θα διασφαλισμένη ευρωπαΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ γν η
ναι ο μεγαλύτερος νέος ξεπεράσει τα δύο δισε-κή χρηματοδότηση, εί - να κατασκευαστούν ως
κατομμύρια ευρ , , είχε ναι εντός του Λασιθίου , δημόσια έργα και έχουν
ποίος θα κατασκευαστεί δηλσει ο Πρωθυπου . nαρά το γεγονός ότι έ - περιβαλλοντική έγκριση.
Όπως αναφέρει το έγ
την απόλυτη βεβαιότητα κης κατά την παρουσί - μεγάλο βαθμό Από τότε γραφο του υπουργείου Υότι διαθέτουμε τα χρη - αση του σχεδίου για τον καταβάλλεται μια συντο - ποδομν και Μεταφορν
ματοδοτικά εργαλεία , έ - Βόρειο Οδικό Αξονα Κρή νισμένη προσπάθεια να nou δόθηκε στη δημοσι
της (ΒΟΑΚ) , η onoίa έγινε υπάρξει ωρίμανση όλων ότητα , πρόκειται για τρία
έργα που διαθέτουν ε
γκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους , η χάραξη
είναι προσδιορισμένη και
οριστικοποιημένη, Το οδικό τμήμα μήκους 32.2
Στα 320 εκατομμύρια χιλιομέτρων έχει χωριευρ προσδιορίζει έγ - στεί σε τρία κομμάτια
Το πρτο είναι το
Υποδομν το κόστος για Καλό Χωριό - Γέφυρα
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδο 13
. ponpo ηpv κoυσμοων
ν24 ρες ουτματος nτής
ν Πυiρuεlagpv και βαρέων nμanων
αυτοκινητόδρομος ο οΕΚΟ
στην Ευρπη Εχουμε πιa
Υός Κυριάκος Μητσοτά.
χει ριμες μελέτες σε
τσι στε δημόσιοι n poι, ευρωπαϊκοί Πόροι σε
συνδυασμό με τη χρη - του Κέντρου Αρχιτεκτο - μπορeί να διεκδικηθεί η
ματοδότηση η οποία θα νικής της Μεσογείου στο υλοποίηση του έργου .
έρθει από τη χρήση του παλιό λιμάνι των Χανίων
δρόμου να μας εξασφαλί τον περασμένο Μάιο.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
στο Μεγάλο Αρσενάλι , των διαδικασιν για να
320 εκ . μέχρι
τη Σητεία
τονο ΤΙRES
ΜΧΑΛΗΣ
ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ]
γραφο του Υπουργείου
28410 33271
την κατασκευή της επ Για τη νέα
ελαιοκομική περίοδο
άμεσο & υπεύθυνο
service
HΟMΕ 1 CRETΕ
Rool Estote & Proporty Μonogememt
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ακτΩΒΡΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΨΑMDTIK ΟΚΕΦΑΛΑΚΗΣ
Φάνης Παλαμιανάκης
Κουτσομούρα
Αγίου ΝικολάσυΑΛΥΣΟΠΡΟΝΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΟΓΑΣ
αΜ. ΜΕΤΑΞΑΚΗ 9 Ν ΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ !
ΠΤΗΛ: 28410 33673-KIN: 6973 372348
www.home -is-crote.com
Τα 22 κιλά
SUPER ΕBΔ ΟΜΑΔΑ
FMΥΛΩΝΑΚΗΣ" ΕΛΟΜΑΣΗΜΙΕΛΑΙΟ 11ΤΟ ΤΕΜ
ΜΑΚΑΡΟΝΤΑ ΜIXΟ 50 ΓΡ. 3:1ΑΩΡΟ 2498
ΑΛΕΡΙΑΛΛΑΤΙΝΗ KG 2ΔΩΡΟ
ΦΙΛΕΤΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣΥΡΑΛΑΤΟΣ ΤΟ ΚΙΛΟ 598
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Οι ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
www.tacobook.com/ OmwρonAείo Μυλωνάκης
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Τερόστια Υκάμα καθημερινά φρέσχων ψοριν anό τα κοίκια μας
Πληση λιανική -χονδρική Διανομή κατ' οίκον
|ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΑΠΟ8:00 Π ΕΩΣ 20:00ΜM

Τελευταία νέα από την εφημερίδα