Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έχει να κάνει μ ου οποίου ξεκι - Περιβάλλοντος και Ε - 11η σελ
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο- Αρ. φύλλου 18.109.Τιμή 0,60 E. Σάββατο - Κυριακή 9-10 Οκτωβρίου 2021
Γραφείa Φ.Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέτρο 26510 25.677, 3.791-Fax 26510 30.350 tp:/ww.proinosiogrs.gr [email protected]
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Aνακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση για να οβλυνθούν οι επιπτάσεις οπό της αυξήσεις στην ενέργεια
ΠΑΚΕΤΟ ΝΗΤΡΑΝ ΓΙΑ ΕΤΟ
Ο πλασιάζεται η επιδότηση στο ρεύμα και το επίδομα
θέρμανσης, εν δευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια
ΙΣΕΒΕΕ: θετικά τα μέτρα αλλά να μειωθούν ειδικοί
φόροι και ΦΠΑ
Daτo δυολεπουργικό Πληροφοριακό Σύστημα στο Πανεπ. Νοσοκομείο .
ΟΒ. Τσίκαρης ιδιαψεύδειν
επιβεβαινοντας τον αΠ.Λ.)!
ΠΕΤΡΕΛ
Με ένα ποσό περίπου 500
εκ . ευρ η Ελληνική Κυβέρνηση
επιχειρεί να ανασχίσι την ενεργειακή ακαταιγίδα που θα πλήξει το σύνολο της Ελληνικής Κοι νωνίας τον ερχόμενο χειμνα.
ΡΟπp. Διοικηής που για 4 χρόνια με ης ελογες Πολάκη διοικούσε το μεγαλύτερο
Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου, θα μπορούσε να διορθσει όλα τα κακς κείμενα
Η επιστολή B. Τσίκαρη
Οι επισημάνσεις του Π.Λ."
. Αξότιμε κ. Διευθυντά.
Στο κύρο άρθρο της εφημερίδας σας Πρωνός ετα ο
Λόγος, 6-102021, με Τλο Δυσλεπουργικό το Πλη- μπεράσματα που επιβεβανουν το ρεπορτάζ του
pοφορισκό Σύστημα στο Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαν.
. Από την απάντηση του κκ Τσίκαρη Του δημοσείστη διπλανή στήλη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δη προκύπτουν αβίαστα Τρία συΗδη α αυξήσεις στα καύσιμα κ νησης είναι έ
δειάζρυνο Τς Τσέπες των καταναλωτν , χυρς μέχpι σήμερα να υπάρχει παρέμβαση για απορράφηση μέρους της αύξησης.
Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα
Το αυξημένο επίδομα
θέρμανοης θα λάβουν πε
ρισσότερες φέτος οικογ
νειες , στε να μπορέοουν
να προμηθευτούν πετρέ
λαιο για το χειμνα
Εντονα ασθητές και καΗ αποδοχή του νέου πληροφοριακού συστήμα
ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΥΡΙΖΑ .ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑΙ
Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι στις Διοικητικές Υπηρε.
σίες που δυσκολεύονται να ε.
ξυπηρετήσουν τους ασθενείς
με ξεπερασμένα μηχανογρα
Το ιστορικό της επιλογής
των συστημάτων επί ημερν
Πολάκη-Τσίκαρη .
Ο συντάκης του άρθρου
τος Εγινε επί Διαίκησης Τσίκαρη
και Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
-* Το σύστημα είνα δυσλειτουργικό , με τον πρην ΔιοικηΤή, να υποστηρίζει ότι βασικά
δεν φιαίει ο διος , ούτε ο πολι
κός του προίστάμενος , καλλά E
κείνοι που το έφτιαξαν ελαπωμα
τικό και αυτοί που το παρέλαβαν
ελατωματικό!
Φ0 διος παραλείπε να α ναφέρα ότι για τέσσερα χρόνα
να την ερχόμενη Παρασκευή 15 0κτωβρίου
Χθες α Υπουργοί Οικονομικν
το πετρέλαιο θέρ- Χρήστος Σταίκούρας,
μανσης η
Για τα mστο ποιπτικά νόσησης ή εμβολιασμού
Σαρωτικοί ελεγχοι από σήμερα
σε καταστήματα εστίασης
> 23 τα χρούσματα χθες στα Γιάννενα * Ανμβολίαστοι
οι πρισσότεροι ασθενείς στο ΠΝ
ι μεταβιβάστι τυχόν ευθύνες για Τις πιθα - ήταν παντοδύναμος διοκητής του Πανεττιστημιακού
νές δυσλεΤουργίες που παρουσιάζει το νέο Πληροφο - : Νοσοκομείου Ιωανννων, με ης πλάτες Του επίσης παριακό Σύστημα του Πανεπιστημαού Γενικού Νοσοκο - ντοδύναμου Αν . Υγείας αύλου Παλάκη και μπορούσε
μείου Ιωαννίνων (ΠΓN) , που βρίσκεται σε διαδικοσία ε- και Τα όποια συμφέραντα να εξωπετάξει από το νοσο : γκατάστασης στην προηγούμενη Διοίηση 4n σελ. ομεο και τη ΜΤουργια του να οιασφαλσε. -4η σελ.
σελ. 12
. Σταθεροποίηση
σε πανελλαδικό επίπεδο (2.324), μικρή
αποκλιμάκωση στα
Γιάννενα (23 κρου σματα ) προέκυψαν
από τα χΒεσινά
στοιχεία για την
πανδημία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.
Παρά ταύτα όμως υπαρχει με γάλη ανησυχία για το π μπορεί να
επακολουθήσει Τις επόμενες ημέρες
με την πτση της θερμοκρασίας Χαpάλαμπος Μηλι - -11η σελ
ΑΤτίναμεταφέρει σκουπίδια στον ΑΣΑ Ελευθερογωρίου ..
Απορριμματοφόρο άδειαζε χθες απόβλητα
δίπλα στην Εγνατία (κοντά στην Τύρια)
Με συνεργασία σε τοπκό και εθνικό επίτεδο.
Επιτακτική η ανάγκη ψηφιακής
αναβάθμισης στο Δήμο Ιωαννιτν
VMήνυση από φ δήμαρχο Δωδνης κατά παντός υπειθύνου
. Σε μια σοβαρή καταγ
γελία που αφορά τη ρύ πανση του περιβάλλοντος
>ΟΔήμαρχος Μ. Eλισάφ σε συνέδριο για Εξυπνες Πόλεις
. Ενέργειες διαμόρ
φωσης ασφαλν και
σύγχρονων υποδομν δικύωσης και
επικοινωνιν στο
Δήμο Ιωαννιτν κρ,
νονται επτακτικές για
την ομαλή ολοκλή ρωση προγραμματ
ζόμενων ενεργειν ,
όπως και ο διος ο δήμαρχος Μ. Ελισάφ παραδέχτηκε,
μιλντας στο 6ο ετήσιο συνέδριο
για ΕΕξυπνες Πόλεις .
Σε ανακονωση του Δήμου τονίζετα όη αυτές Εναι η μεταπτωση των
Εσωτερκν εφαρμο γν του Δήμου σε 11η σε .
Οπως είπε χθες ο Καθηγητής Παθολογίας και Διευθυντής ΜΕΛ Του Πa VEπιστημιακού
Νασοκομείου : προχρησε χθες ο Δήμος
Δωδνης , με τον δήμαρχο
Χρ. Ντακαλέτση να μεταβαίνει στο Αστυνομικό
Τμήμα Τύριας για να κατα θέσει μήνυση.
Πo συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ζητά την ποινική
δίωξη παντός υπεύθυνου,
καθς χθες Το πρω, του κα ταγγέλθηε από τον Πρόεδρο
ης Κοινότητας Πολυγύρου κ .
Αντνη Τάσση, όπ απορ pιμματοφορο
ΒΟΛΕΣ
0 παράδεισος...
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
. Στη σελίδα 2
. Δεν περίμενα με πίποτε,
Μήτσο , να ακούσω αυτή Τη είδηση! Ειλικρινά σοκαρίστηκα
Κυκλοφορεί, πως Το όνομά σου!
εμπλέκετα σε παράκτια εταιρεία και σε φορολογικούς παραδείσους!
11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.Σ
. Στη σελίδα 12
ΓΝΩΜΕΣ
Αναδρομές
ΟΓ. Σωπικιτης και το Μουσείο
φυσικής ιστορίας Καστάνιανης. .
> ράφει ο ΚΩΝ /ΝΟΣΧ . KΩΣΤΟΥΛΑΣ
Σερεπό απόχθες οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ και . .
Από Δευτέρα η προετοιμασία
για το παιχνίδι με ολυμπιακό
>Στο εξωτερικό αναζητείται ο νέος γυμναστς
Φταίμε εμείς και η κριτική μας
ήnηγεσία με τα καμματά της ;
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
. Το δημοσίευμά μου αυτό, μπορεί και να θεωρηθεί
και σαν συνέχεια προηγουμένου μου σχετικό με Τις a .
νεμογεννήτριες, στο Τμήμα εκείνο που δίνονται κάποι ες πληροφορίες για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της
Καστάνιανης Πωγωνίου. Ίσως κάπου εδ , να α
στρεφόμενες ανεμογεννήτριες του βουνού Κοσιδιάρης
.Σε τρήμερο ρεπό βρίσκονται από χθες οι ποδοσφαιρ στές του ΠΑΣ Γάννινα με
δεδομένη τη διακοπή του πρω
ταθλήματος για τους αγνες
των Εθνικν ομάδων για τα
προκριματικά του Μουντιάλ του
2022 .
Το πρωί της Δευτέρας η επ: στροφή στις προπο- 11η σελ.
. ΛΙΓΟΙ ή πολλοί , δεν έχει σημασία, μας χαρακτηρίζουν ως επ θετικούς , κυνικούς ή και . Εμπαθείς, που αδιαφορούμε αν και ποιος
εισοπεδνουμε με τα κείμενά μας , ότι συχνά αδικούμε κυρίως
όσους ηγούνται καθ οιονδήποτε τρόπο . Έτσι ερμηνεύουν την επ
μονή μας στην αναζήτηση της αλήθειας , την παρουσίασή της με ντο
κουμέντα και την περιγραφή όσων πράπουν ή όχ. Πολύ απλοϊκή
και βολική η σκέψη τους , αν και κατά βάθος είμαστε σίγουροι ότι
αναγνωρίζουν πως έχουμε δίκιο. Αλλωστε και οι επικρ -3η σελ .
: συνδέονται οι περ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Το πρωί
της Δευτέρας
σ' όλα
τα περίπτερα
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ)
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν
ερχόμενη εβδομάδα
ΜΕ ΜΟNΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΝΙΚΗ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα