Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφένεια
ΑΝΕ ΞΑΡ ΤΗΤΗ
ΕΒΔ ΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
7 0κτωβρίου 2021-Έτος Ιδρύσεως: 1999 Έτος 22ο - Αριθ. Φύλλου 1071 -Τιμή φύλλου 1.00 :
Το EΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου μ
www.ant1aigaiou.gr
Αγαίου
105.0 PΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝEΧΥΡΑ
|Πολυτεχνείου 1, ΧΙΟΣ-2g δροφος, Α. Γραφεη(δνοντι δημογκού κήτου ΤηΑ 2710 80696, 6986 672146, www.chiosenehiro.gr
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41 224 ,
fax : 22710 26590, e-mail: konkyd Θotenet.gr
Κ. Mητσοτάκης από τη Σάμο:
<Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας-Τέλος στις άναρχες δομές
7 χρόνια Νέα Δημοκρατία
Πρωθυπουργός
Κυριάκ0s Μητσοτάκηs επισκέφθηκε
τη Σάμο, το Παλιό Κέντρο
Υποδοχήs και Ταυτοποί
ησns, στο Βαθύ και τη νέα
Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή
για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, στη θέση
(Ζερβούν .
Την Παρασκευή 1η Οκτω
βρίου 2021 έγινε η Παράδοση στον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου του χρου δομή τms ντροπής και ταυτόχρονα να εγκαινιάσουμε επίσημα
47ΧΡΟΝΙΑ
Συνέχεια στη σελίδα 20
Αντιπεριφερειάρχης Χίου:
θα αξιοποιήσουμε το Εκθεσιακό Κέντρο
"Τεργιος Καλουτάς"
Που καταλάμβανε το παλαιό Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποησns (ΚΥΤ) στο Βαθύ, Παρουσία του Πρωθυπουργού κου Κυριάκου Μητσο τάκη, του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου κου Νότη Μηταράκη και Πολλν επισήμων.
αΚάνουμε Πράξη τη δέσμευσή μαs να κλείσουμε οριστικά τη
τη νέα δομή Που, όπωs δεσμευτήκαμε, δημιουργήθηκε με
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκτός του αστικού ιστούν, τόνισε
ο Πρωθυπουργός Κυριά κOs Μητσοτάκηs κατά την επίσκεψή
του στο χρο του Πρην Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποί ησns στο Βαθύ τns Σάμου.
Συνέχεια στη σελ. 5
Επιστροφή πιο κοντά στην καθημερινότητα προ κορονοΐού,
για τους πλήρως εμβολιασμένους
' πιστροφή όσο το δυνατόν Πιο κοντά στην καθημερινότητα Που είχαν προ
κορονοίού, προβλέπει για τοus
πλήρως εμβολιασμένουs, το
νέο πλαίσιο Που ανακοινστουs κλει στούs χρoUs εστίασns και διασκέδασηs, αμιγs
για εμβολιασμένουs, να μην
υπάρχουν στο εξns Περιορισμοί, ούτε στην μουσική ή τον
χορό και οι θαμνες να μπο
ρούν να επιστρέψουν στιs συνήθειεs Που είχαν Πριν την
θηκε από το Υπουργείο Υγείas ,
με απόλυτη ελευθερία κινήσεων και οριστικό τέλ0s στα
lockdown. Η κυβέρνηση έχει
καταστήσει σαφές , σε όλουs
τοus τόνοUs , ότι Πρόθεσή τns
είναι να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα στην οικονομική και
κοινωνική κανονικότητα τns χραs. Η κυβέρνηση επιθυμεί τοus μη εμβολιασμένουs.
Συνέχεια στη σεβίδα 3
Ν. Mηταράκης. "Δεν επιτρέπεται
να επαναλάβουμε τα λάθη
Που έγιναντο 2015"
εμφάνιση τns Covid-19.
Ο κ. Πλεύρns τόνισε ότι ο εχθρός δεν είναι ο ανεμβολίαστοs , αλλά ο κορονοϊός κι
έκανε γνωστό ότι δεν θα υπάρξουν νέα Πιεστικά μέτρα για
Συνέχεια στη σελ. 11
Αποζημινονται οι Χαλκούσοι
για τις ζημιές του 2019
'γκρίθηκαν από την Οικονομική Επτροπή του Δήμου Χίου
114.000 ευρ, για την καταβολή αποzημισεων στοUs κατοίκοUs του Χαλκειού .
Οι απoζημισειs θα δοθούν σε 98 δικαιούχοus για το έτοs 2019,
εν το Υπουργείο Μετανάστευσηs έχει αποστείλει ακόμη περισ
σότερα χρήματα για το 2020.
Συνέχεια στη σεβίδα 12
ΔΙΑ Α ΤΕ
ΣΗ ΕΡΑ
ΑΤ Ο Η
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνos Κυδν ns
Ανευ προηγουμένου επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ
Λένε ότι η Ελλάδα χάνει την κυριαρχία σε νησιά που έχει στρατό!
Πρόστιμο 400 ευρ σε όσοus βάζουν καρέκλεs
και καφάσια σε θέσειIS Πάρκινγκ
Σεβίδα 3
Σεβίδα 4