Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ
Η ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΧΟΡΗΣΝΤΟΥ ΕΚΦΟΥΣ
αραμένει μετά PΕΠΟΡΤΑΖ
ano ενομιση
σκεδόν xρόνο η Αρης Τσελίκος
τα. ανυθέτως τα μηχανη .
ματα ουνεχίξουν tpα
uς εργοσίες και έται εκ
φράζουν την αγωνίο
αγωνία των κα
τοίκων στην nspιoxn tου τιeεί στη συνεδρίαon τους 60 συμβεί με την
αλιευτικού καταφυίου του Δημοτικού Συμβουί . nρotη δυνατή βροχή .
της Κοστροσυκιός nou ου nρέβεζος τον οε
ανηoυκούν για ενδεό - βρουάριο του 2020
μενη unΟκρηon του . .
Οε φοβούμενο, ια unoxu pnoη του εδόφους δnλο
ano us ουλές των σn
Σύμφωνο με κατοί
δόφους Λγ μετρα αno κους της nεpιoxnς εδ τν τουc
τις κατοκίες τους,
και ενόμιση χpόνο δεν . .
Επαγγελματίας αλιέας
Αλίευσε με Παράνομο "τρατάι
32 κιλά γάμπαρη
"Ο κάθε Βουλευτής, θα πάρει
Θέση απέναντι στην ιστορία"
Τόνισε ενόψει της κύρωσης της Συμφωνίας
με τη Γαλλία ο Κστας Ax . Καραμανλής
συντονιομένων
μα και εάν ανήκει , θα nopei θέση ο.
οστνομικν εntyων για τm
της κυρωσης της αμυντικής συμφω
κόλno , κατά ς ppoδνές pcς
μν και Μεταφορν , κ . Κστας Ax
Κοpομανhής σε δηλσε του
ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ
Είναι φρόνιμο. .
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΑΛΟΥΜ
( Μέρος Α )
μας nyttες, για τους ο- του , noυ η oφtλεια ή ιoτερα οφupnλατη
noious n ΑTΙΜΩΡΗΕΙΑ και ηoλλές φορές η n θεί με την συνενο,
anoτελεί tαμηoύ , nou Aιθότητά του τον t tην anoιηηon και
δεν τολμούν να αγγ - χουν καταστήσει εύκο ξουν. Έτα η ατιμpn - o eύμα npoς εκμετάλ . ntov ξεnεροστεί αnό
σία στην χρα μας έκει λευon ano τους κάθε την σμερνή γενικευ την ατιμωρησία , έχει
rmryεμatν του uορuκού λμνος
n δε μάλλον σε έναν αλMά και ano Βona διαφθορά