Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ u ρΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΝ ΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ
, ΥΜείωση χατά 32% του ικού φορτίου στα λύματα των Ιωαννίνων
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640- Αp. φύλλου 18.106 . Τιμή 0,60 . Τετάρτη 6 Οκτω βρίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33+ Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350 . http:/www.pronosiogos.gr o enai [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δυσλειτουργικό το Πληροφοριακό Σύστημα στο Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΠΑΗΡΑΝΩΝΤΑΙ
Προχωρούν σε προειδοποmική απεργία στις 12Οκτωβρίου
wέμπηκήροντος ουia μ ξπρομέα μηουρφιά . Το ατομιό Διαγνωστικά κέντρα και πολυίατρεία
σε τεντωμένο σχοινί λόγω claw back!
. Στα εκάγκελαν βρίσκονται
ο εργαόμενο, Της Διοικηικής Υ.
πηρεσίας rου Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου εδ και αpκετές ε.
βδομάδες , καθς δεν μπορούν να
εξυπηρετήσουν στο βαθμό που θ
λουν τους ασθενείς , που δικαιολογημένα διαμαρτύροντα, μόνο που
Το πρόβλημα είναι εξωγενές.
Ζητούν κατάργησή του τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει
στο απροχρητο .Εναι ζήτημα επιβίωσης αναφέρει στον
Π.Λ. ο ιατρός ακτινολόγος Β. Παπακστας
Στο απροχρητο έχει
φτάσει η κατάσταση για τα ιδιωτ
κά διαγνωστικά εργαστήρια , α
ΠΟλυίατρεία και Τους κλινικο-ερ.
γαστηριακούς γιατρούς , που εξα
κολουθούν να σηκνουν ένα μεγάλο οικονομικό βάρος από τα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Τα λάθη της προηγούμενης Κυβέρνησης και Διοίκησης για
: την εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήματος , καλεί.
ται τρα να διαχειριστούν οι υπηρεσίες και η νυν Διοίκηση
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στε να καταστεί αυτό λειτουργικό
Σην πρόξη η σημερινή Δοκηση
καλείται να διαχειριστεί Ενα ζήμημα
ΡΕΠΟΡΤΖ
, που έχa και άρωμα διαπλοής Αποτέλεσμα είvaι m Πανεmιστημακό Νοσοκομείο να διέρχετ μια aπό τις πιο δύσκολες πιριοδους ση
διουητική του λετουργία από την F
δρυσή του Εεδ και 30
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Μετά την εκδήλωση Των πρτων κρουσμάτων σε σχολεία
Το Υπ. Παιδείας με εγκύκλιό του
"ωθε τους μαθητές για εμβολιασμό
μέτρα του claw back και Του rebate που φαίνεται πως θα παρα μείνουν σε ισχύ και τα επόμενα
χρόνια.
Το κράτος μέσω Των παραπόνω διαδικασιν αλλά και της φορο - χρας την ερχόμενη εβδομάδα. Σχετικά μιλησε στον al.A..
λογίας με την οπαία tπβαρύνει τον
κλάδο εισπράττει Το 75-80% του
συνολικού του τζpου και με τα υπο-11ησελ
Σε απεργία προχωρούν τα διαγνωστικά κέντρα όλης της
ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ Κ
οκ Β Παπακωστας ( ένθετη φωτό )
------ ------------- -- ------------Μια αληθινή ιστορία
Τρέλας με rapid test.
κο Οργανα Πρωτοβάθμιας Φροντi
λοιπα καλούνται να τα βγάλουν πέρα σε μία ιδιαίτερα δύσκαολη εποχή . δος Υγείας του ιδιωτικού τομέα αΚι επειδή δεν εισακούονται από τα
αρμόδια υπουργεία , Το Σντονιστ. Με την πανδημία να παραμένει
καμπτην στους βασικούς δείχτες σε πα
νελλαδικό , αλλά κα
φωνα και με τα χθεσνα στοιχεία rou EΟΔΥ , Το κέντρο βάδύο δόσεις του εμβαλίου κατά του ρους πέφτει στους
Στην Ήπειρο από
απόψε το πρτο
κύμα κακοκαιρίας
ποφάσισε να προχωρήσε σε προ> Του ΚΩΣΤΑΔ. ΚΑΛΤΣΗ
Ενα πάμε στο Π ΟΧΡΕΙΑΣΤΗΕ
νεπιστημακό Νοσοκομεo Ιωσνννων
για ένα συγγενικό μας πρόσωπο.
Τους Είπαμεπως έχουμε κάνει και ις
Τοπικό
Έκθεση κόλαφος- για την Κυβέρνηση Ράμα από Διεθνές ίκτο
. Το πρωΤο ισχυρό κύμα
κακοκαιρίας
Η μαφία ελέγχει το
καρωνοίού , τους δείξομε το mιστοποιητικό, αλλά απαί
μαθητές , καθς Τρεις εβδομάδες
Αλβανικό κράτος!
V Λιαφθείρει Αστυνομία- Δικαιοσύνη, εξαγοράζει ψήφους
pοu αναμένετα
να πλήξει τη
| χρα Τς επόμενες ρες με τα φαινόμενα κα | τά τόπους να είναι ισχυρά
Ο μετεωρολόγο 1 1η σελ
-11η σελ μετά την έναρξη Του
-2η σελ.
Σπείρες συνεχίζουν τη δράση τους
Εξαπατούν πολίτες μέσω
αγγελιν του διαδικτύου!
V iοiτaς ομιναίς απολογτσμός δράης ης ΕΑΣ στην ΗΉπαιρο Ανανέωση στη Ν.Δ. με ανοιχτές
για την Κυβέρνηση
Ράμα, αλλά και προ ειδοποίηση προς ης
ευρωπαϊκές χρες
ενόψει της έναpξης
Των προενταξιακν
διαδικασιν αποτεΣΤις 24Οκπωβρίου οι εσωκομματικές εκλογές
λεί η έκθεση του
Clobal initiative Network για τον δείκτη
διαφθοράς και γκληματικότητας στην Αλβανία.
Η έκθεση αναφέρε 2η σελ
. Διάφορες μεθόδους
μεταχειρίζονται επιτήδε .
οι και στην Ήπειρο προκειμένου να εξαπατούν α.
νύποπτα θύματα και να
Τους αρπάζουν χρήματα
Μία από συτές είναι μέσω
αγγελιν τς οποίες αναζητούν οι διάφορες σπεί
pες σε συγκεκριμένες στοσελίδες ή πλατφόρμες .
Μέλη Τους τηλεφωνούν σε παλίΤες ο οποίοι προτίθενται να πουλήσουν οικακά είδη, αυτοίνητα , Επ
πλα και άλλα αντικείμενα και επιχειpούν με Τεχνάσματα
δημοκρατικές διαδικασίες .
νΤρεις υποψήφιοι για την προεδρία ΔΕΕΠ Ιωαννίνων
. Τους υποψηφίους για τα a
ξματα των Προέδρων Των Διο
κουσν Εππροπν Εκλογικν Πepιφερεν, των μελν των Διοικητ κν Συμβουλίων των ΔΕΕΠ, rων
Προέδρων rων Δημοτικν Τοπικν
Οργανσεων , rωv μελν των ΔιΟ
κητικν Συμβουλίων nων ΔΗΜΤΟ
και των Συνέδρων για ης εκλογές που θα διεξαχ ούν στις 24 Οκτωβρίου,
ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία Μάλιστα η ανακήρυξη Των
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σοκ από το θάνατο του
θεσπρωτού ποδοσφαιριστή
Νίκου Τοουμάνη
ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΑ
Εκρίθηκε ο ισολογισμός
του Δήμου Ιωανιτν
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ
σελ . 12η.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
ΓΝΩΜοδο τήσεις...)
200 χρόνια ελευθερίας
Οπροπονητς το ΗΣ εκμεταλλεύετα η δακοπίτουτρωταθλήματος
Βελτισεις στην τακτική
θέλει ο Ηρακλής Μεταξάς
- Παρελθόν ο Γιάννης Ντουρουντός
Όταν το λάχικο Ζήτημα
γίνεται κομματικό!..
Το 21 σαν σχολική γιορτή !
> pάφeι η ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ-ΔΟΥΒΛΗ
Εδ και λήγες μέρες ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης του
Πολιτισμού των Βλάχων ΕΜ.Π.Β.) κ Β.ΝΤοιάκος διαρρηγνυει τα
μάτιά του στα Μέσα Ενημέρωσης γιατί η Υπουργός Πολιτισμού κ .
Λ Μενδνη δεν του έδωσε τα χρήματα τα οποία, κατά τα λεγόμενά
Του, ειχε εγκρίνει για τη
. 200 χρόνια απ' το θαύμα του 1821. Λαμπρά τα
εγκαίνια της Παλιγγενεσίας Περίλαμπρος ο γιορτα .
σμός έφτασε ως τα πέρατα κι έφερε στον τόπο μας
προσωπικότητες επιφανείς
Ομως συλλογιέμαι για τον απλό κόσμο της καθη.
μερινότητας , το βιοπαλαιστή , Τον εργάτη , αλλά και
τον κάθε Ελληνα από όποια θέση κι αν
σημαίνει , τι του φέρνει στο νου , ι αναθυμάται , ΤΙ πλημμυρίζει την
καρδιά του η αναφορά στην μεγάλη Εθνική μας εορτή του 1821.
Όποιος Τάξης κι όποιας ηλικίας άνθρωπο να ρωτήσεις,
. Με τον βαθμό της ισοπαλίας
σης αποσκευές Του γύρισε ο
βάση Του ο ΠΑΣ Γιάννηνα από το
Περνστέρι παραμένοντας για 5η a γωνιστική αήπητος στο πρωτά
θλημα της Super League και στο
χρονικό διάστημα της διακοπής ο
Ηρακλής Μεταάς θα δουλέψει με
Τους παίκτες πάνω σης αδυνα
μίες της ομάδας , -11η σελ
| Τους με Τίτλο -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗ ΛΗΝΩΝ ΒΛΑΧΩΝ- και μάλιστα με οικονομική ενίσχυση 19.400,00
Εδιότι όπως Το απιολογεί σε ανακοίνωσή του ο Αντιπρόεδρος κ .
Ντίνος α) συμβάλλει με Τρόπο συστηματικό στην ανάδειξη του
πλουραλιστικού χαρακτήρα της άυλης πολτιστπικής κληρονομιάς
της Ελλάδας μέσα από την ανάδειξη των προφορικν
-7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα