Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τσακλόγλου-Να μην βιαστεί ο κόσμος να βγει στη σύνταξη
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 0
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email: pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6075 Τρίτη 05.10.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Κοντά στα 120 ε κατ. ευρ ο Τζίρος
Eurobank:
>>> Τε.
Eurobank: Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fund
of Funds 
Megatrends>
Η Eurobank Asset Management
ΑΕΛΑΚ, η μεγαλύτερη σε
μερίδιο
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, εμπλουΤίζει τους ΟΣΕΚΑ, Των οποίων
είναι Διαχειριστής Επενδύσεων,
με το (LF) Fund of Funds
GLOBAL MEGATRENDS, Το νέο ,
καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
(ΑΚ, Τοοπoίo διευρύνει τη
γκάμα τν επενδυτικν επιλογν Που Προσφέρει η
Eurobank.
αγοράς Εταιρεία
Οπως σημεινει στη σχετική
ανακοίνωση, τα megatrends
είναι ισχυρές μακροπρόθεσμες
τάσεις Που πιφέρουν μεγάλους
κοινωνικούς, οικονομικούς,
Πολιτικούς , Περιβαλλοντικούς
και τεχνολογικούς μετασχημαΤισμούς, Παγκοσμίως. Το θεματικό Α/Κ (LF) Fund of Funds
GLOBAL MEGATREN DS επικενΤρνεται στις μακροπρόθεσμες
αυτές τάσεις και, κυρίως, σε
megatrends σχετικά με τη βω
σιμότητα, τις καινοτόμες τεχνολογες , Τις δημογραφικές αλλαγές και την υγεία , ακολουθντας μια πειθαρχημένη διαδικασία Που ενσωματνει κρ τήρια ESG. Βασικό Πλεονέκ
τημα του (LF) Fund of Funds
GLOBAL MEGATRENDS είναι η
ευελιξία της επενδυτικής στρατηγικής Που μπορεί να ακολουθεί, επενδύοντας δηλαδή και
σε μετοχικές αλλά και σε ομολογιακές αξίες και διαμορφνοντας τα επενδυτικά Ποσοστά ανάλογα με τις συνθήκες
Που επικρατούν στις αγορές
Είναι επίσης σημαντικό Πως
Πρόκειται για ένα A/K, το οποίο
επενδύει σε μερίδια άλλων Α/Κ.
Που διαχειρίζονται κορυφαίοι
διεθνείς Διαχειριστές Κεφα
λαίων, Παρέχοντας έτσι, ως
Fund of Fund και για τους ΠελαΤες Που το επιλέγουν , έμμεση
Πρόσβαση στους μεγαλύτερους
διαχειριστές παγκοσμίως και
στις σύγχρονες, επενδυτικές
τάσεις
85 ιδιοκτήτες ζν
Πρόστιμα για βολτες κατοικιδίων
χωρις λουρί μοίρασε η ΕΛΑΣ
Ελληνική Αστυνομία, ιάς σχετικά με τις υποχριδιαίτερα ευαισθητοποιημένη εσεις τους Ποu αnορρέουν
στο ζήτημα της προστασίας από την ισχύουσα νομοθτων ζων , δίνει βαρύτητα εσία.
στην εφαρμογή τήρησης της
νομοθεσίας περί δεσποζόμε- Συγκεκριμένα:
νων και αδέσποτων ζων Ελέγχθησαν συνολικά ογδόνσυντροφιάς, αναφέρει.
ΕΛΑΣ σε σχετική ανακοίνω- ζων.
Ξεκίνησαν οι υποβολές των ατήσεων υπαγωγής στο καθεστς μεωμένων χρεσεων ΕTΜEAP 2021 για αγρότες , την ενεργοβόρο βιομ
ηχανία και τον τουριστικό κλάδο.
Ειδικά για τις αγροτικές παροχές , σύμφωνα με τοκανονιστικό πλαίσιο,
ο ΔΑΠΕΕΠ έχει υλοποιήσει μία απλή και γρήγορη διαδικασία σύμφωνα
με την οποία οι ατήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες
που είναι χρήστες αυτν των παροχν.
τα πέντε (85) ιδιοκτήτες
ΣτΟ Πλαίσιο αυτό, αστυνομι κοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου με τη
συμμετοχή υπαλλήλων της
Δημοτικής Αστυνομίας και
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας νικής ταυτότητας>,
του Δήμου Θεσσαλονίκης
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, Πρόστιμα
στην ευρύτερη περιοχή Του
κέντρου Πόλης και στην Περιοχή της Χαριλάου , πραγματοποίησαν Τέσσερις στοχε
υμένες δράσεις ελέγχου <παράλειψη τήρησης κανόιδιοκτητν ζων συντροφ
Βεβαιθηκαν:
δέκα ( 10) διοικητικά προστιμα ύψους 300 ευρ έκαστο , για <στέρηση ηλεκτροΓια την υποβολή αίτησης για
μειωμένες χρεσεις ΕΜEAP ούχου (τηλέφωνο και email),
από τους αγρότες, απαιτείται η
υποβολή μόνο
Στοιχεία επικοινωνίας δικαιτέσσερα (4) διοικητικά
<περίπατο
ζου άνευ οδηγού ( λουρί )> στοιχείων:
Αριθμός παροχής
των εξής Εκτός από την ενεργοβόρο
βιομηχανία, δυνητικοί
δικαιΑΦΜ και επωνυμία δικαι- ούχοι για μειωμένο ΕTΜΕΑΡ
είναι και οι καταναλωτές με
ένα (1) διοικητικό πρόστι-ούχου του εδαφίου,
μο ύψους 500 ευρ , για
νων ευζωίας.
Created by Universal Document Converter