Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλό δίχτυ ασφαλείας κατά της ενεργειακής ακρίβειας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μμο
91 7712341567339
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 ' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.634
Διπλό δίχτυ ασφαλείας κατά
της ενεργειακής ακρίβειας
4 Παρεμβάσεις για τα εργασιακά
στο προσχέδιο προϋπολογισμού
Πρτο ένσημον, διατήρηση μειωμένων
ασφαλιστικν εισφορν κατά τρεις
Πoσοστιαίες μονάδες , πρόγραμμα για 150.000
θέσεις Πλήρους απασχόλησης με επιδότηση
εισφορν και διπλή δόση Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος . Αυτές είναι οι
τέσσερις βασικές Παρεμβάσεις στα εργασιακά
nou αναμένεται να συμπεριληφθούν στο
Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για την
επόμενη χρονιά. σελ . 4-5
Κοινή ευρωπαϊκή λύση θα εξετάσει το Eurogroup- Επιδοματική Πολιτική από την κυβέρνηση
Οδηγός η ναυλαγορά
Ψηλά η αξία των bulk carriers
στα μικρότερα μεγέθη
Η ανάκαμψη των ναύλων στο χύδην ξηρό
φορτίο σε επίπεδο Προ της οικονομικής κρίσης
του 2008 αντανακλάται στην εξέλιξη των
τιμν των Πλοίων στη second hand market .
ΌΠως αναφέρει η Signal Ocean, ένα σύγχρονο
bulker τύπου Capesize (ηλικίας μέχρι Πέντε
ετν ) έέφτασε τα 42 εκατ. δολ, ξεπερνντας
το φράγμα των 40 εκατ. δολαρίων. σελ 10
Διπλήγραμμή άμυνας για να αντιμετωπίσει το Πληθωριστικό κύμα Που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερς
διαστάσεις , κυρίως λόγω των ανατιμήσεων στην
ενέργεια, χτίζει η κυβέρνηση . Εν μέχρι τις 15/10
σχεδιάζεται να έχει αποσαφηνιστεί Πλήρως η νέα
επιδοματική Πολιτική Που σκοπεύουν να εφαρμόσουν
τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικν και Ενέργειας
για να ενισχύσουν τους καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας , φυσικού αερίου και Πετρελαίου, από σή .
μερα ξεκινούν Πολυήμερες διαβουλεύσεις στην Ευ
ρπη με στόχο μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στο Πρό.
βλημα Που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις . Όπως , μάλιστα, αναφέρουν στη N) Παράγυνες των Βρυξελλν , θα υπάρξει μία ολοκληρωμένη
Πρόταση για τη συντονισμένη αντιμετπιση των αυ
ξήσεων στις τιμές της ενέργειας . Στη σημερινή συ
νεδρίαση του Eurogroup, το θέμα της ενεργειακής
κρίσης θα είναι κυρίαρχο, εν η ελληνική Πλευρά
θα Προσέλθει με τη δική της Πρόταση για τη δημι
ουργία ενός ενιαίου ευρωΠαϊκού μηχανισμού με
σκοπό την αντιμετπιση ης ενεργειακής κρίσης,
ενός μηχανισμού ο το
Περιγράφετα σε κοινή επιστολή Που έχουν υπογράψει
ουn. Οικονομικν και ο υπ. Περιβάλλοντος. Η ίδια
Πρόταση αναμένεται να απασχολήσει και τη σύνοδο
των υπουργν Ενέργειας της 6ης Οκτωβρίου, με
στόχο στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου να επιχειρηθείνα διαμορφωθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή
από τους ηγέτες της Ε.Ε. Η Ελλάδα δεν θα είναι ηn
μόνη χρα Που αναμένεται να καταθέσει Πρόταση
στη σημερινή συνεδρίαση του EurogIoup. Και άλλες
χρες , μεταξύ των οΠοίων η Γαλλία και η Πολωνία,
κατεβαίνουν με τις δικές τους Προτάσεις. σελ 2-3
γίας του οΠοίου
Νέα κέντρα logistics
σε Ασπρόπυργο και Αυλίδα
2 δισ. ευρ νέα κεφάλαα
θα χρειαστούν οι τράπεζες
ICE Νέας Υόρκης
Πικρό χαρμάνν τιμν για τον καφέ
Την προέγκριση των Ειδικν Πολεοδομικν
Σχεδίων (ΕΠΣ) για δύο νέα κέντρα logistics σε
Ασπρόπυργο και Αυλίδα (δήμος Χαλκίδας) , από
την εταιρεία Μακιός Α.Ε. και την
τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής
αντίστοιχα, έδωσε το Κεντρικό Συμβούλιο
Πολεοδομικν Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
( ΚΕΣΥΠΟΘ ) . σελ . 13
+80% το όστος του arabica
+30% το όστος του robusta
Έρχονται και νέες ανατιμήσεις,
Η Βασιλεία Ι1 και οι 4 συστημικοί όμιλοι
Κεφαλαιακές αυξήσεις ης τά- κεφάλαιο της κατηγορίας 1 των
ξεως των 2 δισ. ευρ θα απαιτηθούν από τις ελληνικές τρά -σης . Γιανα συμμορφωθούν με
πεζες ως συνέπεια της Πλήρους
εφαρμογής της Βασιλείας , n
οΠΟία θα διενεργηθεί μέχρι το
2028. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τρα Πεζική κοινότητα τα προσδιο
Πεζν , δημοσιεύοντας την έκ
θεση Παρακολούθησης της Πλή - συνολικός αντίκτυπος αντικα
ρους εφαρμογής των τελικν τοπτρίζει τον οικονομικό αντ μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας
1 στην Ευρωπαϊκή Ενωση , κατέληξε στο συμπέρασμα Πως
θα υπάρξουν απαιτήσεις για αύξηση κατά μέσο όρο 13,7% στο ρομηνία αναφοράς της συγκε
τρέχον ελάχιστο απαιτούμενο κριμένης έκθεσης. σελ . 7
τραπεζν uης Ευρωπαϊκής ΕνωΤΡΑΒΑΤΟ .. ΣΧΟΙΝΙ
ΗΑΓΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
το νέο Πλαίσιο, οι τράπεζες της
Ε.Ε. θα χρειαστούν νέα κεφάλαια, Πουγια την Ελλάδα η τρα
ρίζει σε Περίπου 2 δισ. ευρ. Ο
McKinsey
Νέες προτεραιότιτες οδηγούν
τα ταλέντα σε Παραιτήσεις
κτυΠο της Πανδημίας Covid-19
στις συμμετέχουσες τράπεζες
Που ΠραγματοΠοιήθηκε μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2020, ημε
Ηδυναμική του κύματος φυγής
στς ΗΠΑ και οι τάσεις
στιν Ελλάδα
σελ. 24
ΣΟΚΑΠΟ ΤΙΣΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΩΝ ΡΑNDORA PAPERS
Περισσότεροι
για το Ταμείο
Εγγυοδοσίας
ΣΤΟ 80% ΘΑ ΦΟΑΣΕΙ ΦΕΤΟΣ
HENΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΣΤΟΛΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
Μείωση ελλείμ ματος
κατά 11 δισ. το 2022
Τι ανέφερε το προσχέδιο προϋπολογισμούς
V Δεν θα υπάρξουν μέτρα λιτότητα
ν Προβλέπονται μψηλοιρυθμοί ανάπτυξης
ν θα αποσυρθούν τα μέτρα στήριξης
Τουρισμός
Επτεύξιμος ο στόχος
Στη διεύρυνση των δικαιούχων λήψης δανείου
κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Πολύ Μικρν ΕΠιχειρήσεων Covid-19 Προχωρά η
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (EAT, νοντας τη o Sea2Sea
δυνατότητα δανειοδότησης σε επιχειρήσεις με ετήστο κύκλο εργασιν έως 1 εκαι ευρ και μέγιστο αναβαθμίζει
σελ. 12
Συνεχίζονται τα θετικά
μηνύματα για τς προκρατήσεις >1
Πιθανή τροΠοΠΟίηση του Προσχεδίου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
23,8 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣΤΑ ΣΕΠΟΛΙΑ >12
Λόγω ενδεχόμενης αναθερησης
των Προβλέψεων για το ΑΕΠ
Νονω λήψης νέων Πέτρων
αντιμετπισης της ακρίβειας
Ποσό δανείου τις 200.000 ευρ . Σημεινεται ότι
το συνολικό προβλεπόμενο ύψος δανείων ξεπερνά ταλιμάνια
τα 400 εκατ. ευρ, εν το Ποσοστό της εγγυοδοσίας
ανέρχεται στο 80%. σελ. 6
της Β. Ελλάδας
ΓΑ ΧΑ 87106 (066%) DOW JONES 3432646 (143%) FSE 100 702707 984% DAXΧ 30 1515644 063%) 7 (AC 40 6517,69 (004%
ΧΡΥΣΟΣ 1.75921 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 78,53 Δ ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1594 ΒTCON 479366 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα