Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κινητροδότηση συγχωνεύσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μαο
91 771234
567164
Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 -Β' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.633
Κινητροδότηση συγχωνεύσεων
Νσx: Φορολογικές διευκολύνσεις για συγκεντρσεις, μετασχηματισμούς και συνεργασίες εταιρειν
εργασιν , βάσει των τελευταίων εγδιευκόλυνση των συνενσεων και Σκοπός του σχετικού νσχ κεκριμένων και δημοσιευμένων οιΠυρόπληκτες περιοχές
Ψευδείς δηλσεις
αποζημισεων
Αντιμέτωποι με αυστηρές Ποινές , αλλά και με
τη Δικαιοσύνη θα βρεθούν όσοι έχουν υποβάλει ψευδείς δηλσεις για να λάβουν την
αποζημίωση Πou δίνεται στους κατοίκους
πυρόπληκτων Περιοχν. Σχετικούς ελέγχους
διενήργησαν το ΥΠΟΙΚ και η ΑΑΔΕ. σελ . 7
της vηΠιακής θνησιμότητάς τους , την αύξηση
της Παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την
κονομικν καταστάσεων της καθε - Προθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και, κατ'
επέκταση, την επίτευξη οικονομιν κλίμακας.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, μέχρι
επίσυνεργασιν επιχειρήσεων Που σήμερα Παρατηρείται ότι το μέσο μέγεθος της ελαπασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους ληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης είναι
και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιν Που δεν υπερ - μικρότερο από το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης
τέθηκε σε διαβούλευση. Οι διατάξεις του σχεδίου βαίνει το Ποσό των 10.000.000 ευρ . Στόχος του μικρής και μεσαίας επιχείρησης στην Ε.Ε. ενό ελλείψει κινήτρων- οι μικρές και μεσαίες επιχει
ρήσεις Παύουν τη δραστηριότητά τους σε σύντομο
από την ίδρυσή τους χρονικό διάστημα. σελ. 2
Φορολογικά κίνητρα με σκοΠό τη
των Πάσης φύσεως εταιρικν με- είναι η αντιμετπιση της
τασχηματισμν και συνεργασιν Vnπιακής θνησιμότητας μίας , Που δεν υπερβαίνει το Ποσό
των 50.000.000 ευρ , καθς και
των μικρν και μεσαίων επιχειρή
σεων , σε Πλήρη αρμονία με τον εται
ρικό νόμο για τους εταιρικούς με
τασχηματισμούς , Προβλέπει το σχέδιο νόμου Που
των επιχειρήσεων
νόμου Προβλέπεται να εφαρμόζονται επί μετα οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι η
σχηματισμν επιχειρήσεων Που απασχολούν Παροχή φορολογικν κινήτρων στις μικρές και
μέχρι 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο μεσαίες επιχειρήσεις, με σκοΠό την αντιμετπιση
Containerships
Οι υψηλοί ναύλοι οδηγούν
τους liners σε νέες επενδύσεις
Χρέος και τράπεζες
κλειδιά για την αξιολόγηση
Τα ιστορικά υψηλά στους ναύλους των contai nerships δίνουν την ευκαιρία στις ναυτλιακές
εταιρείες να επενδύσουν με δικά τους κεφά λαια σε νέες ναυπηγήσεις πλοίων . Την περίοδο
αυτή οι ναυτιλιακές εταιρείες Που διαχειρίζονται στόλους containerships (iners )
αποπληρνουν τον υπάρχοντα δανεισμό , εν
δεν είναι λίγες οι περιπτσεις Που απoφασίζουν να χρηματοδοτήσουν οι ίδιες τα νέα τους
επενδυτικά προγράμματα. σελ . 10
Στα 100 ευρ/MWh εκτινάχθηκε
ητμή του φυσικού αερίου
Τι αναφέρει ο οίκος itch για τηv Ελλάδα
Ηεξέλιξη του δημοσίου χρέους λόγηση της Πιστοληττικής ικακαι η Ποιότητα ενεργητικού του
τραπεζικού τομέα θα κρίνουν την σημεινει: Η μεγαλύτερη εμΠεπόμενη αξιολόγηση του οίκου
Fitch, όΠως επισημαίνει στην
ανάλυσή του για την ελληνική
οικονομία , αφήνοντας ανοιχτά τροχιά και η συνεχής βελτίωση
όλα τα δεδομένα, αναλόγως των
εξελίξεων , για θετική ή αρνητική τραπεζικού τομέα θα μπορούσαν
αξιολόγηση. Ο οίκος αναθεωρεί
την Πρόβλεψη για την αύξηση ληπτική αξιολόγηση . Μία αδυ Ευρωζνη
Σε υψηλό 13 ετν με 3,4%
ο πληθωρισμός Αυγούστου
νόητας της Ελλάδας, ο οίκος Fitch
στοσύνη στν επάνοδο του λόγου
του δημόσιου χρέους προς το
ΑΕΠ σε μία σταθερή καθοδική
Κέρδη . αστραπή για το bitcoin
Με ένα εντυπωσιακό άλμα μέσα σε ελάχιστα
λεπτά , το bitcoin έκανε χθες θεαματική
πρεμιέρα στον Οκτβριο, εκτοξεύτηκε Προς
τη ζνη των 50.000 δολ κι έβαλε
αφωτιάν στη φρενίτιδα της αγοράς κρυπτονομισμάτων . σελ . 13
στην Ποιότητα ενεργητικού του
να οδηγήσουν σε θετική Πιστο50 20
του ελληνικού ΑΕΠ το 2021 στο
ναμία μείωσης του λόγου του δη6%, από 4,3% Που Προέβλεπε τον μόσιου χρέους προς το ΑΕΠ βρα
Ιούλιο, εν ποβαθμίζει αντίστου χυπρόθεσμα θα μπορούσε να
χατην Πρόβλεψή του για το ΑΕΠ
του 2022 στο 4% από 5,3%. Ειδι- σην . Σημεινεται Πως η επόμενη
κότερα σε ό,τι αφορά τον ρόλο αξιολόγηση από τον Fitch είναι
του δημοσίου χρέους και της Προγραμματισμένη τον Ιανουάρο
υγείας των τραπεζν στην αξιοΧρηματιστήριο Αθηνν
Οριακές εβδομαδιαίες απλειες
ΕΕελξη τμής φυσικαύ αεοίου
Η Προθεσμιακό ενός μήνα JK RBP
οδηγήσει σε αρνητική αξιολόγη
ευρ MWh
Προθεαμιακό ενός μήνα ολλαδικό TE
ΥΠοτονική και άχρωμη ήταν η τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση της εβδομάδας , Που
συνέπεσε και με την πρτη ημέρα του Οκτωβρίου. Σε επίπεδο εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης
σημείωσε πτση 0,24%, εν η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς υποχρησε κατά
377 εκατ. ευρ. σελ 17
2008 |2009| 20101 2011 20121 2013 2014 2015| 2016 2017 |2018 | 2019 | 20201 2021
σελ. 13
του 2022. σελ. 4
Κρατά
το τέμΠο της
ημεταποίηση
στην Ελλάδα
6,1% η αύξηση
του ΑΕΙΠ το 2021,
4,5% το 2022
Τράπεζα της Ελλάδος
Ποιες
ενισχύσεις
διατηρούνται
από το 2022
Στον πάγο επενδύσεις
1,5 τρισ. δολ. στις υποδομές
Μαίνεται ο Πόλεμος μεταξύ δεξινν και αριστερν στο εσωτερικό του Δημοκρατικού
Κόμματος , με αποτέλεσμα να Παραμένει στον
Πάγο το φιλόδοξο νομοσχέδιο του Αμερικανού
Προέδρου Τζο Μπάιντεν για επενδύσεις 1,5
τρισ. δολαρίων στις υποδομές . σελ 15
PMI Σεπτέμβριος
Τραβούν
την ανηφόρα
τα επιτόκια
χορηγήσεων
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Κομισιόν
Μικρή επιβράδυνση Παρου
σίασε ο δείκτης PMI τον Σεπτέμ
βριο σε σχέση με τον Αύγουστο .
ωστόσο Παραμένει υψηλότερα
από τις 50 μονάδες , υποδεικνύον
τας συνολική βελτίωση των συν
θηκν στον τομέα της ελληνικής
μεταΠοίησης . Ο κύριος δείκτης
PMI έκλεισε στις 58,4 μονάδες
τον Σεπέμβριο από 59,3 μονάδες
τον Αύγουστο . σελ 4
Ρυθμό ανάπτυξης 4,5% για το 2022 θα Προβλέπει το
Προσχέδιο του ΠροϋΠολογισμού, το οΠοίο κατατίθεται
τη Δευτέρα στη Βουλή, όΠως αναφέρει το Ελληνικό
Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ ) στην έκθεση αξιολόγησης των μακροοικονομικν Προβλέψεων . Ουσιαστικά , το ΕΔΣ aαΠοκάλυψε τις νέες αναθεωρημένες
εκτμήσεις του οικονομικού επτλείου για την ελληνική
οικονομία κατά το 2021 και το 2022. Έτσι , για φέτος
γίνεται μικρή αναθερηση του επίσημου στόχου
από το 5,9% στο 6,1%, εν για το 2022 η Πρόβλεψη
για ανάπτυξη 6,2% αναθεωρείται στο 4,5%. σελ.5
Τη διακοπή των μέτρων στήρ
ξης των οικονομιν των χωρν
μελν της Ε.Ε. από τον Ιούλιο
του 2022, αλλά τη διατήρηση μέ
τρων στήριξης των επενδύσεων
Προς μια βισιμη ανάκαμψη και
μέτρων στήριξης της φερεγγυό
τητας για τm μόχλευση ιδιωτικν
κεφαλαίων και επενδύσεων σε
επιχειρήσεις Προβλέπει ττο σχέδιο
της Κομισιόν . σελ . 6
Όμιλος Quest
ΜΕΥΠΕΡΑΞΙΑ 85 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΗΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ CARDLINK
Πέριξ
του μηδενός
τα επιτόκια
καταθέσεων σελ4
Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ
ΛΑΒΥΡΙΝ00 ΤΟΥ LOBBYING
ΓΑΧΑ 87106 (066%) DOW JONES 34326,46 (143% ) FSE 100 7,02707 084%) V DAX 30 15.15644 (-068%)
CAC 40 6517,69 (904%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.759,21 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7853 Δ ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1594 ΒTΟN 479365 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πασαλιμάνι: Κατέρρευσε τμήμα διώροφου κτιρίου – Ένας νεκρός
  Τμήμα διώροφου κτιρίου, στο οποίο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης, κατέρρευσε στην οδό Νεωρίων στο Πασαλιμάνι, λίγο πριν τις 10 το πρωί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως…Πασαλιμάνι: Κατέρρευσε τμήμα διώροφου κτιρίου – Ένας νεκρός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν
  Ένα βήμα πιο κοντά στο να «δώσει» την απάντησή του στο Ιράν βρίσκεται το Ισραήλ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε συμφωνία στους κόλπους του Πολεμικού Συμβουλίου για τη μορφή,…LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ
  «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης», υπογραμμίζει στη Ναυτεμπορική, ο Σαμίρ Σαράν, Πρόεδρος του Observer Research Foundation (ORF), κορυφαίας δεξαμενής σκέψης της Ινδίας,…Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων
  Την οριστική τύχη των περικοπών σε δώρα κύριων και επικουρικών, αλλά και στις ίδιες τις επικουρικές συντάξεις, μαζί με τα όποια αναδρομικά μπορεί να προκύψουν, καλείται να αποφασίσει με ειδική…H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις
  Στην έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, έως τις αρχές του 2025, εστιάζει η Premia ΑΕΕΑΠ, παράλληλα με την αναζήτηση κατάλληλων ευκαιριών στις κατηγορίες ακινήτων…Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ