Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΙΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ 49ος
ΧΡΟΝΙΚΑ ?
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σε περίπου 6 εκατ.
εκτιμνται τα χρέη που
Σημαντικό εμπόδιο στην ανάπλαση του
Μήπως χρειάζεται .
αγιασμός
όψσ η τροηγούμη χρου μπροστά από τον Κήπο των Ηρων
Δημοτική Αρχή
σύμφωνα με τον
Δήμαρχο Κστα Λύρο
του Κήρου ταν Κρνη
2002 μέχρι σήμερα δεν προέβη σε
γνωμοδότηρη του Δημοτκού τυ Συμ Διατάγματος που υπογράφηκε από τον
κε και το σχετικό σχέδιο Προεδρυκού θέματα υγείας
ΠΤου Αθ. Σπυρόπουλου
Λάθη που κάνουμε
όταν έχουμε άγχος
Τρόφει η; Αθηνά Στεφονύτου
Sοβαρό πρόβλημα ανέκυψε στην βουλίου, ούτε τήρηρε την διαδικασία Υφυnοuργό Πεpβάλλοντος και Ενέρ _ανάnλaση του χρου μπροστά από
τον Κήπο ων Ηρων , nou έχει εντα .
χθεί στον ΕΝΙΑΙΟ χρο
με τον Κήπο των Ηρν.
που ο Δήμος ανακοίνωσε
πρόσφατα τον σχεδιασμό
ανάδειξής του . Ύστερα
από αίτημα των ιδιοκτη .
τν του οικοπέδου αυτού
που προoρ όταν για την
ανέγερση Διοκητηρίου,
t Δοκητικό Εφετείω Πατρν το 20e με απόφaσή
του η οποίa συμπληρθη .
κετο 2003, τροποnοιείται
τορυμοτομικό σχέδιο του
Δήμου στο 01 απένανn
στο Μητροπολιτκό Μέγαρο και ύτα λόγωμη συμμόρφωσης της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ να οικοδομηθεί γατί απέχει μόλις 50
και απέναντι του Κήπου των Ηρων στην εφορμογή των αποφάσεων των μέτρα από τον Κήπο των Ηφων και βρίαίρεται το ρυμοτομικό του βέρος και
γίνεται οκοδομήσιμα
Ο Δήμος Ιn Μεσολογγίου από το
των διατυπσεων- δημοσιεύσεων , γειας κ Νκόλαο Ταγαρά και εκκρεμεί
κλη Δόθηκαναρκετές παρατόσεις κα ηυπογραφή της Υπoυργού Πολιτισμού
Επίσκεψη
Σπ. Λιβανού στο νεο
κτήριο διοίκησης
των πυροσβεστικν
υπηρεσιν
Ατωλοακαρνανίας
νη για να Προuθηθεί
προς υnογραφή από
την Πρόεδρο της Δη .
μοκρατίας για την
εφαρμογή των Δικαστικν αποφύσεων.
Η Εφορεία Αρχαιοτή
των Αιτωλ/νίας και
Λευκάδας αντέδρασε
άμεσα στην τponono ηση αυτή και ενημέ ρωσε το Υπουργείο
Αποτελούν ντροπή!!
Για όσους αγαπάνε
την πατρίδα
πεδο αυτό δεν ηρέπει
Αυτά υποτιμούν
την είσοδο
Δικαστηρίων, το θέμα οδηγήθηκε στην σκεται σε περιοχή που προστατεύεται
υπογροφή Προεδρικού Διατάγμητος για από νόμω του 1861 περί Αρχαιοτήτων
την εφαρμογή του. Μάλιστα συντάχθη- και Πολιτιστικής Κληρονομάς
, Συνέχεια σελίδα 4
Ημερίδα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
στο Αγρίνιο
Σπ. Λιβανός: Η πολιτική μας στηρίζεται στην αλήθεια και στα έργα - Η πολιτική των υποσχέσεων πέθανε!
- Εντείνουμε τους ελέγχους για να προστατεύσουμε τα ελληνικά προϊόντα
Δεθα βρεθεί
πουθεν!!
7ο Κοινωνικό
τοφασισμένος να βάλει το μαχαίρι Πou έχουν εγκριθεί και έχει δρομολο - οι άξρνες στους οποίους στηρίζετα
Πστο κόκκαλο και να εντείνει τους γηΒεί η υλοπαίησή τους καθς και
ελέγχους στην αγορά προκεμένου να μέτρα που προκηρύοοοντα άμε0α προς η αλήθεια και τα έργα Αυτή είναι η
προστατεύσει τουςΕλληνες
παρaγuγoύς και καταναλωτές και να δσει υπεραξία
στα ελληνικά πρoϊόντα δήλωσεο υποιργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ
Σπήλιος Αβανός , σε εκδήΑ
Φροντιστήριο
η πολιτική nou ακολουθούμε είναι
πολιτική του μέλλοντος..
τόνισε ο κ . Λφανός , δίνοντας
το στίγμα της noλτικής nou
ακολουθεί
Στην εκδήλωση παρέστηναν
εκπρόοunο του αγρατικού
| κόσμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αγροσυνεταιρ στές και νέοι αγρότες καθς
βασική προτεραιότητα του
Αβανού είναι η επιστροφή
των νέων στο χωράφ και
μέσω της οξιοποίησης του πλούτου της
Έχουμε και σιωπηρή
διαμαρτυρία
Ράμπες και χροι
υγιεινής ΑμεΑ
σε σχολεία του
Δήμου μας
για τις προoπτικές του
πpωτογενούς τομέα μέσω
εφαρμογής του ΠAA η Γενκή Γρεμματεία Ενωσιακν
Πάρων κα Υπεδομν του ΥΠΑΑΤ , στο όφελος των αγρο τν
Αγρίνο.
Στην εκδήωση παρουσιάσθηκαν έργα πέθανε Την ενταφιάζουμε σήμερα
Η παλιά nολιτική των υποσχέσεων ελληνκής γης νακατοστούν σύγχρονο
επιχειρηματiς
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδαμας απέκτησε κστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση
www.mxronika.gr
Της Ιστορίας ΙΕΡΑΝ
είναι, Αληθείας
ηγούμεθα
Του Νικήτα Χρ. οιππόπουλου
.Σείδα 4