Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Ε ΣΑΒΕΑΤΟ2ΟKTBO 2021-AΡΦΥνΟΥ 559 www.edromws.gr c 200
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ρazμίγκ Κεσεγιάν
κοινωνιολόγ0s
Η Φύση
είναι Πάντα
μια Πολιτική
Δύναμη
ΣΕΛΙΔΕΣ 1849
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΤΟ ΘΕΜΑ
Η eνέα στρατηγική
εταιρική σχέσην
Γαλλίαs-Ελλάδαs
Κρίση 0ber all es !
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
οι εξελίξειs στην efood
και ο ΥΠουργόs Εργασίαs
Παράρτημα Η Ελλάs
του Δημήτρη Α.
Τραυλού-Τzανετάτου
ΣΕΛΔΕΣ 1213
ΔΙΕΘΝΗ
Νέο έργο: Πs μια χραγίνεται Μπανανία τηs Μεσογείου.Ο ενδοτισμός
μεταμφιέζεται και Παίρνει συγχαρητήρια για τιs συνεχεis στρατιωτικές
Παραγγελίεs και την ευρωατλαντική συνέπειά του . Δεν υπάρχει διάθεση
και γραμμή άμυναs απέναντι στην επεκτατική Τουρκία. Ξεπουλιούνται
λιμάνια, ενέργεια, απεμπολούνται μειαχέs χαράs κυριαρχικά δικαιματα
. Κτίζεται μια νέα μορφή δικτατορίαs
Συνέλευση ΟHE : Η μαγική
λέξη Πολυμέρειαν