Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Moκτήτης. Ειδτς. Δενθυτής ΒΑΣ ΖΕΡΕΑ. Ετος 450 φίλλον 120Ε2 Τιμή 060 ειρ - Παρακυή 1 Οιταβρίον 202Ι
ΑΝΜΗΥΧΙΑ ΤΟΥ
ήνος ορόση.
μο είναι ο 0. υγειονομικν nρωτο .
κτοpρης γa κόnλων στε νο μην υ
σεων ή εορτοστικν εκτης navonμίος μέσα στο σονη και νέα μέτρο . Την δηλσεων . τονίζοντος
χειμνα . Το στοίκημα διαίτερ αvηouίa του χορακτηριστκό nς ουτό
κυβέρνησης και δκν γιo την nopeiα του ού nou ροe tίνo νο οω
είναι η επιτάχυνση των στη χρα εξέφροε ο 0ουν τα Χριστούγεννα
εμβολασμν. το βο . γιατρός και ερευνητής και η Πρωτοκpονά
κό ανάκωμα στην διο στις ΗnΑ, npoς nou.
Πιωτική η τάση του αριθμού των κρουσμάτων
σε Πρίβαυ και θεστρατία
ΥΠοχρηση Παρουσιάζει η ανεργία
Κατά μία μονάδα μέσα στον Αύγουστο
και κατά 3,5 μονάδες σε έναν χρόνο
Η toon του αριeμού
Υnopnon nopouoάει
κατά μία μονοδα μέo στον Αυγουστο
| και κατά 5,5 μονόδες σε έναν χρόν .
ανεργία
των κρουομότων είοι
και οεonρωτία , εν na.
ραμένει στοθερή σε ω.
άνννα και Αρτα.
ΑΝΕΡΓΙΑ
ρουσίοσον τα στοκεa στους νέους , με
μείωon της ανεργίος κατά 2,3 μονόδες
| σε tνον μήνα .
Στην ελλnvογαλλική αμυντική συμφωνία ,
στην Τουρκία και στο μεταναστευτικό
θωρακίζει το ΕΣΥ
ενόψει χειμνα.. .
Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κ. Mητσοτάκης στη συχήτηση
με τον δημοσιογράφο των New York Times, Στίβεν Ερλάνγκερ
γιατρν οτα
νοοοκομεία
λόω της υ .
Τουρόo , οΛΜΟ κοι στο με.
τανοστεντικό , ονοφέρεμβολιαμεγάλη κό
σης με τον δημοσογρό .
Στίpεν Ερλάνγκερ , στο
ηneioo των toγοογν
λευpη οικονομικν κνήτρων nou οδη
τομία, δημιουρούν Πρόβλημα στο ΕΣΥ.
0emocry Forum',