Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5073 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Covid19: SOS και για Καρδίτσα…
• Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ,
Δημοσθένης Σαρηγιάννης,
αναφέρει ότι μετά τις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χαλκιδική
και Κιλκίς, η πανδημία φουντώνει και Σέρρες, Μαγνησία, Καρδίτσα και Χαλκιδική.
• Λογική η απόφαση για
"κόκκινο" στη Θεσσαλονίκη,
κυρίως λόγω της πίεσης στο
ΕΣΥ, και στη Λάρισα.

Δήμοι

Δήμοι

Δήμος Σοφάδων – εκδήλωση: «Οι γεωπολιτικές
σχέσεις στη Μεσόγειο
υπό το φως των νέων εξελίξεων»

Οι Καρδιτσιώτες έδωσαν
αίμα στα πλαίσια της
εβδομάδας κινητικότητας
που διοργανώνει ο Δήμος
Καρδίτσας
Óåë. 3

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

s

Óåë. 5