Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoντήτης Ειδότη Δευθυντής ΒΑΣ ΣΕΡΒΑ. Ετος 45ο A ύλλυ 12631iuή0.60 ευρ Πέιτη 30 Σεπτευβοίον 2021
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΥΠΟΟΕΣΗ. .
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟσ
διοίκηση του noυ μέχρι npότινος ono
Δήμου Πρέβε . τεΛούσε κύρια δικαιολ ζος δεν είναι γία για όλα το κακά
δύναται w καnύψουν
την ανεηρκεια εκtίwν
nou δοκούν τον τόnο .
0 Λεοντορισμοί , το
ση και συτό γίνετοι διαί. κοινή γνμη.
τερο αιoθnτό το τελευ
ταίο διοστημα , μετά το Υpoφίες κοι το κοnοκοp μηορουφολογίας. nop
κύμα ορνητικν εξεΛ , νο ουνέδριο nορουοία μυθοnoγίς δεν στέκο.
ξεων σε διόφορο μέτω κυβερνητικν οξωμα
no. Το oφήγημα του Δη- τουχων στικ ομορφες n .
ντοι ικανο νο ωροonon
μόρκου nερί κορωνοίού ρohiες της Πρέβεζος δεν
ΔΗΝΑΡΥΕΙΟ
Με εξπρές διαδικασίες
Αναμένεται να κυρωθεί από τη Βουλή
Η συμφωνία αμοιβαίας
αμυντικής συνδρομής Ελλάδας-Γαλλίας
Με εξηρές διοδικοοίες ο
νομένετοι να κυρωθεί on
την Βουλή των ΕΛΛηνων η |
ουμφωνία ομοιβαίος ομυ .
ντικής συνορομής μεταξύ
Φωτιά έχουν Πάρει
οι τιμές των καυσίμων
Στο Νομό Πρέβεζας, όπως και σε όλη την Eλλάδα
Επιφυλάσσεται.
στο Νομό Πρέβεζος , εκόνα αντίοτοοη με τmw
Σύμφωνο με βενοχθες έφτ00ε το 1.67
ευρ ανο τpο, εν το
1.55 ευρ σνό Απpο .
νεχα στη σελ ο