Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5072 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Του άρεσε και ξανάρχεται
• Ξαναέρχεται στην λίμνη Πλαστήρα
ο Κώστας Καραμανλής, ένα χρόνο
μετά την περσινή του επίσκεψη...
•Ο πρώην πρωθυπουργός, έμεινε ενθουσιασμένος κατά την επίσκεψή
του τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα
έρθει ξανά από το Σαββατοκύριακο,
1, 2 και 3 Οκτωβρίου.
• Πληροφορούμαστε ότι οι φίλοι του
έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα με πεζοπορίες, επισκέψεις σε μοναστήρια
και φαγητό σε εστιατόρια της
περιοχής.

Περιφέρεια
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
καθαρίζει επτά ρέματα
σε συνολικό μήκος 18 χλμ
στο Δήμο Τεμπών

s

Óåë. 14

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Δήμοι
«Στο Γεραπετρίτη
ο Κωτσός
για Αχελώο και
φράγμα Μουζακίου»

s

Óåë. 9

s

Óåë. 5