Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία: 1.& E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64o - Αρ. φύλλου 18.102 . Τιμή 0,60 E . Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33+ Τη Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax: 28510 30.350 . http:/www.pronosiogos.gr [email protected]
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Οι κρίσεις αποκαλύπτουν!
. Η επιδημία γέννησε την αβεβαιότητα που, δυστυχς.
θα διαρκέσει πολύ . Η βιολογική επιστήμη και η ατpική τένη
παρά το βαρύ οπλοστάσιο των φαρμακων και Εμβολίων, βρε
θηκε άσπλη μπροστά στον θανατηφόρο ιό.
Στο περιβάλλον της σιωπής και του ρευστού φοβου οι άνepωποι aρχισαν να προτιμούν το ουσιαστικό από το άχη- με τν πόνο τους όπως επίσης και το
στο , το διαρκές από το μιας χρήσης . Οι πολλαπλές μορφές αλ . δpάμα των φτωχν και μοναχικν αν ληλεγγύης που έκαναν την εμφάνιση τους απΟκ ν
έλειμή τους στον καιρό της οανονικότητας,. Ο ε
αποκάλοψε την κοινωνική σημασία επαγγελμάτων ( π.χ. efood ) , αλλά και την αναγκη των επιζντων να επικοινωνήσουν πρτη διεγείρει τη φαντασία και δημ
ουpγικότητα προς πν κατεύθυνση αναζήτησης νέων λύσεων
στα προβλήματα της κονωνίας και η δευτερη στην αναζήτηση Τρόπου επιστροφής στη σταθερότηταν του παρελθόντος.
Εκτός όμως αυτν η αγωνία που αυτή προκαλεί δεν παύειΙ να
οδηγεί και στην αναζήτηση του ενόχου
Ένας παράγοντας που συνέβαλε στη βίαιη κρίση της πανδημίας είναι και η παγκοσμιοποίηση. Ο λόγος είναι προφανής
, παγκοσμοποίηση επηρεάζει mς επιδημες και ευνοεί τη διάδοση των ιν , γατί οι άνθρωποι μετακνούνται και μαζ του
και οι 1oί. Εκτός της κινητικότητας , η παγκοσμιοποίηση έχει
δημιουργήσει μια γενική αλληλεξάρτηση η οποία με 1iη σελ
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωσνίνων
την θρπων.
Η σημερινή κρίση, κάθε κρίση, pοδοτεί δύο αντιφατικές διαδικασίες. Η
Το 29% του συνόλου των κρουσμάτων σε παιδιά και εφήβους
Ένα πολύ ακριβό κλίφτινγκ για
την Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων!
Αλματδης η αύξηση του
1ού στις μικρές ηλικίες
Την ανακοίνωση έχανε χθες ο αναπλ. Επουργός Εσωτερικν Στ. Πέτσας . κανοτοίμση
ΜΕισάφ. Σε τροχιά επανίχρησης και το Πνειματικό Κέντρο Κατσικά
Βασική αιτία για την ενδοοικογενειακή διασπορά . Χωρίς ειδοποίηση
θα κλείνουν ραντεβού για την 3η δόση εμβολίου οι άνω των 60 ετν
. Αφού αφέθηκε σε πλήρη γκατάλειψη επί σειρά ετν , η Κ .
ντρική Πλατεία Των lωαννίνων,
ακαθρέφτης της πόλης και, σημείο συνάντησης των κατοίκων
της και Των επισκεπτν, ετοιμά. Το επιδημιολογικό φορτίο ε .
ξακολουθεί να παραμένει σταθερό
όπως έδειξαν και τα χθεσινά στο χεία Του ΕΟΔΥ-2.187 κρούσματα
πανελλαδικά, 323 διασυληνωμέ ,
νo- όμως μια άλλη παράμετρος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖΙ
ζεται να υποστεί ένα ακόμη αλiφηνγκ που θα αλλάξει ορισμένα
σπό τα χαρακτηριστικά της σε μία
προσπάθεια να αναβαθμιστεί κυ pίως αισθητικά
Το ποσό πάντως που Βα δαπανηθε , ύψους 5,2 εκατ , εuρ, μοάζει υπεpβολικά μεγάλο σε σχέση με Τς
Ούτε λήο, ούτε πολύ, η
προωθούμενη ανάπλαση
της Κεντρικής Πλατείας θα
στοιχίσει 5,2 εκαπ. ευρ.
Το αποτέλεσμα θα κρθεί
. στο τέλος .
προκαλεί έντονο προβληματισμό
για το επόμενο διάστημα Πρόκε
Ταr για τη διαπίστωση, μέσα από τα
εmισημα στοιχεία Του ΕΟΔΥ όn ο
κορωνοϊός εκαλπάζε σης μικρές
: ηλικίες , με την επιβάρυνση από εμ .
βομάδα σε εβδομάδα να αυξάνεται
Η αύξηση των εμβολιασμν στους εφήβους προστατεύει
- . κατακόρυφα.
του ιδίους, κυρίως όμως τους οικείους του . .
- ---------- .--------__------------.
πως θα γίνουν , αν και όα θα κρΒούν από το τελικό αποτέλεσμα. Στήριξη από το Υπ. Εσωτερικν ζητά η ΚΕΔΕ
Πρόκεπαι ουσιαστικά για την υ λοτοίηση της ανάπλασης που ξεκ
νησε με διεθνή αρχτεκτονικό διαγωνισμό από ην προηγούμενη Δημο
Τική Αρχή και η σημερνή αναγκό
στηκε Τελικά να cυοθετήσει , στε
να μη χυθεί η χρηματο δότηση του
έργου κάνοντας ελά - -11η σελ
Συγκεκριμένα όμως ανακαινθη
ε χeες , στη διάρκεα της εβδομάδας
20-26 Σεπτεμβρίου το συνολο των (
mιβεβαωμένων) αoθενν ηλιίος 4
18 ετν ήταν 4.026, αποτελύντας τ
23% Του συνολικού αρθμού των
μάδα.
Οι αγράτες μηορούν να
ουμβάλλουν στην nρόληψη
φυσικν καταστροφν
Μέγα πρόβλημα η υποστελέχωση
των υπηρεσιν ορεινν Δήμων. ..
Ο μεγάλος αρpμός κρουσμάτων
στις μκρές ηλικίες , Είναι ένας από
τους κύρους λόγους της ενδοοκογε
νεακής διαυπορός που διmιστνE
τα και από Τις χνηλατήσεις και η ο: pουσμάτων σε επίπεδο χρας πα - ποία επιβαρύνε τους ηλικιωμένους
και γιαγάδες . Αu-2η σελ.
VΑνάγκη εκτόνησης εξειδικτυμέων ετιχειρησιακν οχεδίων
. Η υποστελέχω ση Των δημοπικν υηρεσιν των ορε
νν Δήμων (το θέμα
απασχολεί και πολλούς Δήμους της Η
πείρου ), που συνεπό .
γεται την αδυναμία
λετουργίας Τους κα
κατ' επέκταση, παροχής στοιχειωδν και
αναγκαίων υπηρε.
σιν στους πολίτες ,
αποτελεί το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα , Το oποίο χρήξει επείγουσας ανημετπιση .
Αυτό τονστηκε για -11η σελ .
σελ. 12
κέση γονείς
με την αμέσως προηγούμενη εβδο - τή Είνα μια πρόσθετη
Πέρασαν 18 χρόνια από το πρτο αίτημa .
Άδικο να μένει η Νικόπολη
εκτός μνημείων της UNESCO
V Ιηνάμεση ένταξή της ζητάτιη πρ. Πρύτανης M εγρεποντη
Αποδόθηκε λτά και φέτος ο οφειλόμενος φόρος Τιμής
Συγκίνηση στην εκδήλωση για τους
49 εκτελεσθέντες στην Παραμυθιά
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
. ικαι αν είναι το
μεγαλύτερο σε έκταση
αρχαιολογικό μνημείο
όλης της χρας κι ένα
από τα σημαντικότερα
τmς Ηπείρου, χτισμένο
σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ακτίου
VΕτιμνημόσυνη δέηση, τρισάγιο και χατάθεση στεφάνων. . .
. Μήνυμα άσβ στης ιστορκής μνήμης
στάλθηκε από την Πα
ραμυθιά θεσπρωτίας
στην υπόθεση μεης εκότες.
μής για τους 49 εκτελεσθέντες Προκρίτους α.
πό rouς Γερμανούς και
.Ο Μητροπολίτης Ιωανν,
| νων Μάξιμος
| Ταν χθες Το βα σικό πρόσωπο
στην πολύκροΤη δίκη γα την
λαξε Τον ου της ιστορίας το 31 π.Χ.
Η Νικόπολη στην
Πρέβεζα εξακολουθε
να βρίσκεται εκτός Του
καταλόγου
στατευόμενα μνημεία
της UNESCO, παρά το γεγονός όι έχουν υποβληθεί επαναλαμβανόμενα
ατήματα εδ και 18 χρόνια () , εν υπάρχουν σχεικές δεσμεύσες απ' λες Τις ηγεσίες που πέρασαν από το υπουργείο ΠολΤισμού
μηδες , πριν 78 ολόκληρα χρόνια.
σεμνά, ο οφελόμενος φορος Τιμής
Ε τα προ-11η σελ .
Eς Μετά την επιμνημόσυνη δέηση
στο μητροποληκό νaό του Αγίου Δονάτου , χοροστατούντος του Μητρο πολίτου Παραμυθίας
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
-4η σελ
Μετά το xθεσινό ρεπό .
Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής ΜΥHealth
Πλήρες ιατρικό ιστορικό τρα Αχίζει σήμερα η προετοιμασία του
και στο κινητό μας τηλέφωνο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΠΑΣ για το παιχνίδι με Ατρόμητο
- Στην Εθνική κλήθηκε ο Μ. Σάλιακας
Περί των παιδοπόλεων.. .
> Του ΑΝΤΩΝΗ Ν. ΒEΝETΗ
>0ι πολίτες θα βλέπουν οτιδήτοτε εχδίδεται με τον ΑΜΚΑ τους
. Μία διευρυμένη Ψηφιακή υ .
πηρεσία που θα κάνει ακόμα ευ
κολότερη η ή Τους έχουν από
χθες στη διάθεση τους οι πολίτες.
Πρόκεται για Την αναβαθμισμένη
εφαρμογή MyHealth , μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι αποκτουν
από Το κινητό Τους τηλέφωνο
πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό
Των ιατρικν συνταγν και ποpαπεμπτικν Τους!
. Σης προπονήσες επιστρέ
φουν σήμερα το πρωίοι ποδοσφα.
ριστές του ΠΑΣ Γιάνννα μετά το ρε .
πό που τους έδωσε χτες Τετάρτη ο
Ηρακλής Μεταξάς και θα ξεκηνήσει
η προεrομασία για την κυριακάτικη
: (03/10, 400 μ.μ ) με ντίπαλο Τον Α .
: Τρόμητο στο Περιστέρι για Την 5η σγωνιστική της Supor League . Σή: μερα θα φανεί αν μπορεί ο Ηpα
κλής Μεταζάς να υπολογίζει τον
Γκαρντάφσκι ενόψει -11η σελ.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της αξωματικής αντιπολίτευσης σχο
λιάζον δυσμενς κάποια μέτρα ανοφερόμενα σε ανήλικα παιδιά
φιλοξενούμενα σε δομές , δήλωσε με κάποια σοφιστική έπαρση
Είναι Τρογικό να επανοφέρουμε με τον τρόπον αυτόν την νοοτροπίo της "Βασιλικής Προνοίας " της Φρειδερίκης Πoυ έστελνε τα
παιδιά, τα οποία στο Γυμνόσιο δεν ήταν άριστο, προς ης σχολές
της Πάρνηθος και της Ρόδου για να γίνουν καμαριέρες και γκρουμο
ΤΑΝΕΑ,14-9-2021 ) .
Θα παρακαλέσω την κ . Θεαν Φωτίου να διαβάσει την ετήσια
έκδοση του Α.Σ.Κ.Ι. .ΑΡΧΕΙΟΤΑΕΙΟ- του έτους 2008, για τη συνεργοσία της Βασιλικής Πρόνοιας. με την κορυφαία στην -η σελ.
. 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα