Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5071 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Αεροπορικός Τουρισμός…
• Στο Νομό Καρδίτσας προσελκύεται
από το Αεροδρόμιο
Μυρίνης.
• Αερολέσχες, Αντιπεριφέρεια και
Δήμοι, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν την
προσπάθεια προβολής του τόπου μας.

s

Δήμοι

Δήμοι

Συνεργασία της Ε.Σ.Ε.Κ. με
το Δήμο Καρδίτσας για τη
αξιοποίηση των υπολειμμάτων κλαδεύσεων.

Χρηματοδότηση έργων
στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ζήτησε ο δήμαρχος
κ. Νάνος

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

Óåë. 14

Óåë. 5