Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εοιήτης Ειότης: Δuνθντής ΒΑΣ ΣΕΡΒA . Εος 50 - Αp Φιλu 1223 Τμή 00 αυρ .Σπο Κυμαν 2540 Σεπειβρίον 21
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΡΑ .
03ΟΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΕΤΗΜΙΩΝ
ετά την ομα- στην Eύνοδο Πρυτάντων Σύμφωνα με τα στοαία
φή των μα - τmv Τετάρτη, Στη Σύνοδο o . nεριοσότερο αnό το
θητν στα συμμετείχαν n Ynoupyές 75% των εγγεγραμμένων
θρavία , το μεγάλo στοί nadeioς Nin Kερομέως, φοτητν έχουν εμβο .
τημα τρα tίvaι το a Ο Υφunouργός Αγγ. Συρί . noστεί με τη μία δόση ή
έχουν νοσήσει , ενω n .
νeπιστημίν.
Η δια ζoης εκnaιδευ . το γεγoνός όυ τα nooo κπτικού ηροοunκoύ των
ντρικό θέμα συζήτηoης νται σε υψηλά εninεoα
Κάλεσμα στην ομογένεια προκειμένου να γίνει
Ένα κομμάτι του Ελληνικού succes5 story
Απnύθυνε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκος
κατά την ομιλία του στο Μανχάπαν
Ο πατροΚοσμάς,
τα Γράμματα , η Πρέβεεα
Προβάδισμα και μεγάλη απόσταση
Έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
Δεν Περίμενα
διαφορετική αντίδραση . .
Καθς και ο Κυριάκος Mητσοτάκης έναντι του Aλ. Tσίπρα
Ερτηση.
Ευρύ nαρομένει
ναντι του ΣΥΡΙΖΑ ως
φου , καθς και του
το noo εκ των δύο εί .
ναι κατολλnnoτερος
τoγρoφεται στην τε.
εταιρεία pulse.