Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Δεν θα ληφθούν
μέτρα δήλωσε
ο Υπουργός
Υγείας και η
Καστοριά μπήκε
στο επίπεδο 4

σελ ~ 5

23 μαθητές και 7
εκπαιδευτικοί
σχολικών
μονάδων της
Π.Ε. Κοζάνης
θετικοί στον ιό

Παραμένουν σε
λειτουργία δυο μονάδες
του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Κάτω από το 51% το
ποσοστό συμμετοχής
του Δημοσίου στη ΔΕΗ
σελ ~ 3

σελ ~ 3

7553

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Σε λίγες μέρες
η καταβολή της
επιχορήγησης για
το πρόγραμμα
στήριξης μικρών
επιχειρήσεων
- 200 επιχειρήσεις
από τις 1.554
μένουν εκτός

σελ ~ 5

Τρέχουν στη
Διαχειριστική Αρχή

σελ ~ 5

Αλέξης Τσίπρας:
Ο Μητσοτάκης δεν
πουλά καν, αλλά εκχωρεί
τη ΔΕΗ - Οι πολίτες
θα πληρώσουν
το μάρμαρο

σελ ~ 24

σελ ~ 4

Κυριάκος Μητσοτάκης
στο Bloomberg: «Θεωρώ
πως θα είναι εφικτό να
κλείσουμε όλες τις
λιγνιτικές μονάδες
μέχρι το 2025»