Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)Αρ. φύλλου 6880-12437
0,50 ε
Ο σφετερισμός
της Μακεδονίας
έγινε στα παζάρια
Δηλσεις του προέδρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Δράμας στον n.T
Προβλήματα στο ζήτημα
της διαδικασίας με
Τις περίεργες
μηνύσεις προς
εκπαιδευτι κούς
Νευροψυχολογικές
αξιολογήσεις για
την πρόλη ψη της άνοι ας
και της κατάθλιψης
στην Ένωση
Κυριν Δρά μας
Το Δημοτικό
Ωδείο Δράμας
ανοίγει
τις πόρτες του
σε όλους
της Ε.Ε.
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Μλάει στον n.Τ ο κοσμήτο ρας της Σχολής Γεωτεχνικν Επι στημν του ΔΙΠΑΕ
Πάνω από 3 εκατ. ευρ μέσω
ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα μη
επιστρεππέας ενίσχυ σης Covid
Στόχος μας, είναι να διατηρηθούν
και να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο
ιατα του ΔΙΠΑΕ στη
ράμαν
Από την άλλη εβδομάδα ανακοιννονται οι 15.000 επιχειρήσεις οι οποίες θα γνωρίζουν αν εντάσσονται ή όχι
Στις 11 Οκτωβρίου η εκπαιδευτική διαδικασία στα δύο πανεπιστημιακά Τμή ματα της Δράμας
Υπόσχεση του Υπ. Παιδείας χρηματοδότησης για προσλήψεις προσωπικού
1 για τον έλεγχο των πιστοποιητικν Covid
Του Θανάση Πολυμένη
| ΠΑΝΔΗΜΙΑ της
Covid -19, έφερε
| διάφορα προβλήματα στο χρο των
επιχειρήσεων , οι οποίες
στη συνέχεια εντάχθηκαν σε διά φορα προΥράμματα απο ημσε ων , όπως οι επιστρε
πτέες προκαταβολές,
αλλά και επίσης στπην
μην επιστρεπτέα εν
σχυση μέοω των Περ φερεκν.
Το ήτημα της μη επστρεπτέας ενίσχυσης για την Περιφέραα έχουν πληρωθί μέχρι σήμερα σε όλη την
Αν. Μακεδονίας-Θράκης, το διαχεφί Περepέρεια.
στηκε , όπως εναι γνωστό, αρχκά η ΔΕ
ΣΜΟΣ ΑΜΘ Δάφορα προβλήματα άμως ΕΦΕΠΑΕ και φαίνεται ότι αυτή κυλάει κακαθυστέρησαν και πήγαν πίσω την όλη νονικά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
διαδικασία , η οπαία ουσιαστικά συμπλη H
1 Του Θανάση Πολυμένη
ATOάνοιγμα των ΑΕΙ ετοιμάζονται πανεπστημιακοί και φοιτητές. Όσο πλησιάζουν α μέρες .
η κατά στα ση αυτή γενκότερα εντείνεται και
1 ήδη απανεπιστημιακοί έχουν χωριστεί σε δύο στρα Ι τάπεδα .
Αν και η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά την επ στροφή της δια ζσης διδασκαλίας, εντούτος διατυπνονται διαφορετικές απόψες από
καθηγητές , οι ατοίοι επικαλούνται αδυνα.
μία ελέγχου των πιστοποητκν Covid
αλλά και αδυναμία σε πολλές σχολές να
τηρηθούν τα υγειονομκά πρωτόκολλα.
Παρ ' άλα αυτά , μέσα από τις όπαιες δυΙ σκολίες και διαφορετικές απόψες, το Δις1 θνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ΔΙΠΑ .
1 περμένα από την ερχόμενη εβδομάδα τις
ειδιές οδηγίες του Υπουργείου για τα
υγειονομκά μέτρα και την τήρησή τους ,
εν παράτενε τον χρόνο αναίγματος των Σχολν του ,
για τις 11Οκτωβρίου 2021
Σαυτή την απόφαση,
εμπίττουν και τα δύο Πα νεπιστημιακά Τμήματα
της Δράμας , το Τμήμα
Δασολογίας και Φυσιού
εριβάλλοντος, άπως και
το Τμήμα Αγροτικής Β τεχνολογίας και Ονολογίας
11 Οκτωβρίου
τα μαθήματα στο ΔΙΠΑΕ
Μλντας χθες στον
Πρωνό Τύπο, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωτε
χικν Επιστημν κ.
Πέτρος Σαμαράς , στην
οπαία ανήκουν και τα δύο
πανεπιστημιακά Τμήματα
της Δράμας, αναφέρεται
στη σύνοδο της Διακούσας Εππροπής του
ΔΙΠΑΕ πυ έγινε την
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου .
Όπως μας λέει , εκεί
συητήθηκε και αποφα σίστηκε "η υλοποίηση
των μαθημά των , η
οποία τελικά -θα Eεκινήσει στις 1 1 Οκτωβρίου.
Αναφορικά με το ζή
τημα της δια ζσης εκπαίδευσης , μας εξηγεί
ότι περιμένουμε διευκρινίσεις από το Υπουρ
γείο Παιδείας, οδηγίες,
για το πς θα γνει η εκπαιδευτική διαδικασία.
Βγήκε ένα δελτίο Τύπου
από το Υπουργείο και
μια εγκκλιος , η οποία
λέει ότι θα πρέπει να γ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
ρνει ένα χρόνο πλέον , εν ελάχιστοι
Τη διαδικασία έχει αναλάβει πλέον ο
νουν απακλειστικά δια ζσης τα μαθήματα,
αλλά βέβαια χρεάζονται και διαίτερες οδηγες
για τις αποστάσεις και για κάποιες ιδιαίτερες
καταστάσεις. Γιατί, αν υπάρξουν οδηγίες για
αποστάσεις τότε το ένα τμήμα θα δσει άλλο ένα
σελ.4η|
τμήματελικά.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Απόφοιτη lατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηωςΑναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Καθημερνές: 100-13:00 και 1 8:00-20:00 ( εκτός Τετόρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑ/Μ10 ΜONSTER-MΙΝNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FOR ORTHOPADIE
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26-1% ΟPΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn osi @gmail. com
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευ ση ς
Συχκαίρουγε όλουs τοus έπιτυχόντές του Νογού
Γιάννης 4ράμαs ια την ε164γωγή τους 6την Τριτοβάια
πρόσβαση Γαζάνης Εκπα ίδυ6η και τους δυχόμα στε καλή όταδοδρομία!
στη δύναμή σου, στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιν. 6974765815
www.pros vasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα