Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

994 - ÅÔÏÓ 18

KYΡIAKH 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Delivery από το μαγαζί…
• Η αθέμιτες πρακτικές και τα υψηλά
ποσοστά που ζητούν οι πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνουν ότι αν θέλουμε
πράγματι να βοηθήσουμε τα καταστήματα της χώρας μας ή της πόλης μας να παραμείνουν στην αγορά, ας αποφασίσουμε
να παραγγέλλουμε κατ’ ευθείαν από τα
καταστήματα…
• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

s

Δήμοι

Yγεία
55 άτομα σε αναστολή στο Νοσοκομείο Καρδίτσας…

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Τη ματαίωση της ετήσιας
εμποροπανήγυρης και για
τη φετινή χρονιά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας
Óåë. 7

s

Óåë. 3