Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Νοσήσαντες
με αντισώματα
στην περιοχή
της Κοζάνης
υποχρεούνται
στον εμβολιασμό;

σελ ~ 3

Κωστής
Μουσουρούλης:
“Υπάρχει σχέδιο
για τη Δίκαιη
Μετάβαση στη
μετα-λιγνιτική
εποχή”

Στο κόκκινο
η Π.Ε. Καστοριάς
- Τα μέτρα που ισχύουν

σελ ~ 3

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7552

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Το Μαμάτσειο αγωνιά και ο Υπουργός
Υγείας δεν έχει καμιά πρόταση για την
ουσιαστική στελέχωση των νοσοκομείων
- Ένας ακόμα αναισθησιολόγος φεύγει
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 7

Δυτική Μακεδονία:
5.000 ευρώ πρόστιμο σε
2 άτομα, για παραβίαση
υγειονομικών
πρωτοκόλλων κατά την
είσοδό τους στη χώρα

σελ ~ 6

Η Εταιρεία
Δυτικομακεδονικών
Μελετών και
ο Δήμος Κοζάνης
συνδιοργανώνουν
συνέδριο για τα 200
χρόνια από την Εθνική
Παλιγγενεσία

σελ ~ 5

Τμήμα Μονάδας Υγείας στην
Κοζάνη, Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής στην
Φλώρινα - Το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας ακόμα και
τώρα απλώνει τον τραχανά

σελ ~ 13

σελ ~ 24

Με επιτυχία
ολοκληρώθηκε η συμμετοχή
της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στην 85η
Δ.Ε.Θ - Πόλος έλξης
το περίπτερο