Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
|Σεπτεμβρίου
Κιθιμερινή οικονομική ειδική εgημρίδα Διακρύξεων: Δημοιρσιν
Έτος 24ο
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αριθ. Φύλ.: 7476
Τιμή : 1.009
Φωτιά
Σύνταξη πριν το 2022:
Ποιουs συμφέρει,
τι ισχύει για το Δημόσιο
οι τιμές των
καυσίμων
Χλιάδες κατηγορίες
ασφαλισμένων σπεύδουν μαζικά να υποβάλουν
δοτικού δικαιματος
υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος συμπληρνι
τον ελάχιστο χρόνο
συνταξιοδότησης πριν ασφάλισης και το όριο
ηλικίας συνταξιο δότησης (όπου αυτό προ που
απαιτούνται για τη
συνταξιοδότησή του.
Το θεμελιωμένο δ καίωμα μπορεί
υπουργείο Εργασίας ασκηθεί οποτεδήrοτε
και ο ασφαλισμένος
έχει τη δυνατότητα να
συνεχίσει εργαζόμε.
Από 96 έως 780
αίτηση
Σύμφωνα με τους
πρτους
από το 2022 , υπό τον
φόβο κατάργησης του
δικαιματος πρόωρης βλέπετα) ,
συνταξιοδότησης πριν
από τα 62 και τα 67
χρόνια .
Και αυτό παρότι το
υπολογισμούς , το επίδομα
θέρμανσης άρχιζε πέ
και έφτανε - υπό rρι πτσεις- έως τα 650
ευρ. φέτος εκτιμάται ότι θα αρχίζει από
τα 96 ευρ και θα
έχει "ταβάνι" τα 780
ευρ. Με αυτόν τον
ουνέχεια στην 11
έχει διαψεύσει κατ'
επανάληψή ότι πρόκειται να καταργηθε!
αυτό το δικαίωμα . Χαρακτηριστική είναι η
πρόσφατη δήλωση του
ωθεί πολλούς ασφαλισμένους στην πρόωρη ασφαλισμένους με
έξοδο , πριν αλλάξουν
Ωστόσο
ασφαλισμένοι
γονείς στο Δημόσιο,
Από τον Ιανουάριο
του 2022 (νόμος 4336/
35ετίες στο Δημόσιο
και ΔΕΚΟ-Τράπεζες
χιλιάδες κ.ά . που πιάνουν τα με.
ταβατικά όρια ηλικίας
σύμφωνα με τους πίνακες του νόμου 4336
του 2015 , στε να φύγουν πριν από τα 62 ή
αρμόδιου υπουργού 2015 ) τα γενικά όρια
ηλικίας ορίζονται στα
ηλικίας .
Εύσημα για
μεταρρυθμίσειs , τηδάκη ότι δεν θα 67 έτη με 15ετία (4.500 ρούν να αποχωρήσουν
αγκάθν n αno
πληρωμή των
Aηξπροθέσμων
Εργασίας Κωστή Χα
μπο| αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λίγότερο, ή στα 62 έτη,
ούτε προς το καλύτερο ούτε rρος τοχει
ρότερο -.
Θεμελίωση συνταξιο - αυτό είναι κάτι ποu
ημέρες ασφάλισης ) το
αλλά με 40 χρόνια προυπηρεσίας (12.000 ημ .
ρες, ασφάλισης ) και
πρόωρα και μετά το
2022 πυ εκπνέει το
μεταβατικό διάστημα .
Πρόκειται κυρίως για
ανηλίκων
τα 67
μητέρες
στον ιδιωτικό τομέα,
Διευκρινίζεται ότι δεν
συνέχεια στην 10
Νέο ΕΣΠΑ:
Ανοίγουν
οι "κάνουλεs"
Πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις , αλλά και
κάποιες καθυστερή
σεις-ιδίως στην εκκα
θάριση
ληξιπρόθεσμων οφελν του Δημοσίουδιαπστνει η 11η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν,
που δόθηκε χθες στη
δημοσιότητα.
για μικρομεσαίουs
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9