Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεοτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΠΑ ΤΟΦΕΤΙΝΟ ΧEΙ ΜΩΝΑ
θέρμανση φε
τος μάληον θα
στο nλεκτρικό ρεύμα.
του επιδόμστος θέρμαν
σης κατά 20% κα η επιo .
Χεμνος , τόσο nio 6 .
nονοκέφαRο σκοna θ είναι τ ράγ τησn των Βογαριοσμν
για τα νοικοκυριά Κύ . ματα και κυρίως για τα ρεύματος, onotAούν τη
ρια ατία είναι η aύEnση opεvo toυ Νομού Πρέβε . μόνη ελmίδα ανακμετος
μετατρanεί oε
των τιμων των καυσ .
μων και οι ανατιμήσεις
Το Κίνημα Aλλαγής" δεν πέτυε
Δήλωσε σε συνέντευξη του ο Ανδρέας Λοβέρδος
Ενδιοφέρουσες ειδήσεις έδωσε σνέντευξη του Ανδρέα Λοβέρδου σε τηεις αντrpoέδρους
Έμφαση στην ισχυροποiηση
της Ελλάδας διεθνς
Δυμίτα τη δσαιο Πρυθτιουμός Κ. huooτiνης κατά un πίστετή ου στ λα Τορη
Τι άλλο
θα ακούσουμε ..
Έμφαση στην ισκυ 6ύσεων , aΛά και σύponoinon tης Ελnά.
δος διεθνς μέοω tης με την ιδιατέρως
ενίσχυσης του ευρέος δραστήρια ομογένεια .
δικτύου ουμμαχιν αναμένεται να δσει
οφιξη των σχέσεων
ριάκος Μητοοτάκης.
. την επίσκεψή
του στη Νέα Υόρκη
εκδικηθούν
ανάδειξη
νική οικονομία με ο
μερο στόχο να κατο
στεί αυτή nonoς th . Ονν.
στο nλαίοιο της 76ης
Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων E.
ξης σημανυκν ΕΠεν .