Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα φέσια 3,17 δισ. έβαλαν φέτος στην Εφορία πολίτες και επιχειρήσεις
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6066 Τετάρτη 22.09.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Πόσες παραβάσεις
εντόπισε το ΣΕΠΕ
σε ελέγχους σπον
κλάδο delivery
Τενικός Δείκτης
Ανοδος 25,2% στο τζίρο
της βιομηχανίας
Ο νόμος αυτός Προστα >>>Τελ.
>>>Τελ.
Αθέμιτη πρακτική του efood η επστολή στους εργαζόμενους
Συνεχίζοντα οι έλεγχοι στον
κλάδο των delivery και courier
από το Σμα Επιθερησης
Εργασίας , υποστηρίζει το υπ.
Εργασίας σε ανακοίνωσή του.
Ήδη σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του ΣΕΠΕ, κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου
2021 διενεργήθηκαν πανελλαδικά
2.458 έλεγχα Που αφορούσν
στους όρους εργασίας 4.411 δια
νομέων . Κατά τους ελέγχους
αυτούς διαπιστθηκαν 307 Παρα
βάσεις διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας εκ των οΠοίων οι 189
αφορούσαν στη μη καταβολή του
15% Που Προβλέπει ο νόμος ως
Πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση
χρήσης και συντήρησης του οχή
ματος, Μέχρι στιγμής έχουν επιβ
ληθεί διοικητικά πρόστιμα συνολΕλάδα
e-ΕΦKA
Σημεινεται ότι οι προαναφερθέντες έλεγχοι διενεργήθη καν
στους κλάδους δραστηριότητας
εστίασης (2.005 έλεγχοι) , χονδα
κού εμπορίου (47.έλειχα) , λιαν
κού εμπορίου (175 έλεγχοι) ,
υπηρεσιν εδικν ταχυδρομείων
( courier, 141 έεγχοι ) και λοιπούς
κλάδους ( 90 έλεγχοι).
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του
έτους 2020, με έμφαση στο διάστημα ισχύος Των εκτάκτων και
Προσωρινν μέτρων για την αno
φυγή διασποράς του COVD-19
( 01-04-2020 έως 30-11-2020).
στις τοπικές Επιθεωρήσεις υπο .
λήθηκαν συνολικά 44 καταγγελίες συμβούλιο Του e-ΕΦ ΚΑ
και 107 αιτήσεις για συζήτηση
εργατικν διαφορν κατά εταιρ
ειν Που απασχολούν εργαζόμε
νους για τη διανομή προϊόντων
και αντικειμένων
Πανελλαδικά πραγματοποιήθηκαν
1.818 επιτόπιοι έλεγχοι σε Τέτοιου
είδους εταιρείες, σε 233 από τους
oποίους διαπιστάθηκαν Παραβά
σεις, μεταξύ άλλων για αδήλωτη
εργασία, χρονικά όρια, μη χορήγ
ηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης και
μη καταβολή μσθοδοσίας μέσω
τραπέζης Οι 65 από αυτές τι
Παραβάσεις , αφορούσαν στην μη
καταβολή του 15% ως Πρόσθετης
αποζημίωσης, Σε συνέχεια αυτν
επιβλήθηκαν 163 διοικητικά Πρό
στιμα
636.824,00έ.
Πότε καταβάλλονται
οι συντέξες Οκταβρίου
Το Πρόγραμμα πληρωμής Τράπεζες και τον ΟΤΕ),
Των κυριων και Των εΠιΚουρικν συντάξεων αποφ
άσισε
Που ο ΑΜ ΚΑ Τους λήγει σε
1, 3, 5, 7, 9.
Στις 27 Σεπτεμβρίου
2021, ημέρα Δευτέρα, θα
διοικητικό
Η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου απέριψε το σχέδιο των ΗΠΑ για την
κατασκευή γιγάντιου αγωγού ο οποίος θα μετέφερε υγροποιημένο
φυσικό αέριο από την Ελλάδα μέσω της Βόρειας Μακεδονίας.
στη συνεδρίαση της 16ης καταβληθούν οι κύριες και
Σεπτεμβρίου 2021, στο
Πλαίσιο της εφαρμογής
του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής τους
οι επικουρικές συντάξεις Ενημέρωσε τις ΗΠΑΣύμφωνα με την εφημερίδα Gazeta Metro του Κοσ
των μισθωτν, (δηλαδή συφοπεδίου, η κυβέρνηση του Αλμπίν Κούρτι έχει ήδη ενημερσει την
των συνταξιούχων που
Προέρχονται από Το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τις Τράπεζες
και Τον ΟΤΕ) , Που ο ΑΜΑ
φέρεται σε ανακοίνωση τους λήγει σε 0, 2,4, 6, 8.
Στις 28 Σεπτεμβρίου
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, θα
2021, ημέρα Παρασκευή, καταβληθούν οι κύριες και
αμερικανική ότι τελικά απορρίπτει το επενδυτικό σχέδιο Που θα συνέδε
το Κοσσυφοπέδιο με τον α γωγό φυσικού αερίου.
Το έργο έχει Προϋπολογιστεί από
την κυβέρνηση Μπάντεν και το
κόστος τυ ανέρχεται στα 200
εκατομμύρια δολάρια.
Αξωματούχοι του Κοσόβου Πραγματοποίησαν συναντήσεις με την
Συγκεκριμένα, όπως ανακαλά.
Ο αγωγός θα ξεκινούσε από την
Ελλάδα και μέσω της Βόρειας
Μακεδονίας θα έφτανε στο Κοσσυφοπέδιο, εν θα υπήρχε η
δυνατότητα σύνδεσής του με τον
ΤΑΡ (Trans-Adriatic Pipeline) ή
του e-ΕΦΚΑ:
θα καταβληθούν οι κύριες
και οι επικουρικές συντάξεις
(δηλαδή
οι επικουρικές συντάξεις α μερικανική ετα ιρεία MC, αλλά οι
των μη μισθωτν , (δηλα- συνομιλίες δεν φαίνεται να πήγαν άλλες Πηγές.
μισθωτν , δή των συνταξιούχων Που
Προέρχονται από τους
ύψους ξιούχων Που προέρχονται τέως φορείς OΑΕΕ , ΟΓΑ
συνταΤΕΛ.
συνολικού
από Το T. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , Τις
και ΕΤΑΑ).
Created by Universal Document Converter