Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5065 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Ξανά ΠΑΣΟΚ και ήλιος
• Ανδρέας Λοβέρδος: Θα επαναφέρω τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ – «Πράσινη Επανάσταση» ο τίτλος της
Διακήρυξης...
• Σε διαδικτυακή εκδήλωση που
διοργάνωσε και με σύνθημα «Για
πάντα ΠΑΣΟΚ» ταυτόχρονα με το
Hastag #Andreas, έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο Διακήρυξης
με αρχές και πολιτικές θέσεις, το
οποίο τιτλοφορείται «Πράσινη Επανάσταση»

Ποδόσφαιρο
Κύπελλο Ελλάδας:
Με Βέροια εκτός η
Αναγέννηση
Καρδίτσας
Óåë. 9

s

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

Δήμοι
Ηλεκτρικά ποδήλατα σε επιχειρήσεις του κέντρου
της πόλης
Óåë.

s

6

Óåë. 5