Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ λόγω έλλειψης φοιτητών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕ ΤΗΝΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΡΑΦΑΛ
να βοηθήοουν
HARVARD
Ο ΟΛΥΜΠΟΣ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
MEDICAL SCHOOL
Οι τελευταίες ανακαλύψεις ,
οι έρευνες , οι εξελίξεις
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΜΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108979130
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφη μερίδα
Ετος 103ο n Αρ. φύλλου 30.826 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 22 ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . G120
Συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ
λόγω έλλειψης φοττητν
ΣΗΜΕΡΑ
Στο τραπέζι
της Ε.Ε.
οι τουρκικές
παρενοχλήσεις
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εντάσεις
με αρνητές
στα σχολεία
Στο Ναutical Geoν
Η πρόταση για τα ξενόγλωσσα-Τι θα γίνει με Μαθηματικό , Φυσικής Αγωγής
Πληθαίνουν τα κρούσματα επιθέσεων αντιεμβολιαστν γονέων σε
εκπαιδευτικούς, οι οΠίοι γίνονται
δέκτες απειλν και μηνύσεων . Με
εισαγγελική παραγγελία προς όλες
τις εισαγγελίες της χρας, ζητήθηκε χθες η άμεση διερεύνηση τέτοιων
περιστατικν και η αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Σελ . 4
Από τα ξενόγλωσσα τμήματα στον χρο των
φιλοσοφικν και ανθρωπιστικν σπουδν
αναμένεται να ξεκινήσει το σχέδιο συγχωνεύσεων πανεπιστημιακν τμημάτων. Η πρότα- χθεs τηλεδιάσκεψη και πανεπιστημιακοί θεω
ση που προκρίνεται αφορά τη συγχνευση
των γαλλικν , ιταλικν και γερμανικν φι
λολογιν , που θα μπορούσαν, λόγω έλλειψηs
Για την παρενόχληση του ερευνητικού
σκάφουs Nautical Geov από τουρ κικά πολεμικά ενημέρωσε τουs Ευ
ρωπαίουs ομολόγοus του ο υπουρyos Εξωτερικν , ΝίKos Δένδιas. Ev
τωμεταξύ , διμερή διάλογο για την
επίλυση των προβλημάτων στο Α γαίον ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ ντογάν, από το βήμα τns ενικής
φοιτητν, να συγχωνευθούν σε ένα τμήμα,
π.Χ. λατινογενν σπουδν, με τιs αντίστοιχεs
κατευθύνσειs. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε
Αθηνν είναι , πάντωs, αρνητική. Η διαδικασία των συγχωνεύσεων θα συνεχισθεί , με ένα
από τα βασικά κριτήρια, τον αριθμό ομοειδν
τμημάτων στα ΑΕΙ. Ηδη, στιs σχετικέs συζητήσειs γίνεται αναφορά στην υπαρξη πολλν
τμημάτων Φυσικής Αγωγns και Αθλητισμού,
καθς και Μαθηματικν. Σελ . 7
ρούν ότι οι αλλαγές στα ξενόγλωσσα τμήματα
είναι δεδομένεs , είτε με τη συναίνεση των ΑΕΙ
είτε όχι . Η πρτη αντίδραση τηs Φιλοσοφικής
Συνέλευσns του ΟΗΕ. Σελ . 5
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Η ελληνική ανεξαρτησία στο Λούβρο
Πρόταση για μείωση
των τιμν ρεύματος
Παράθυρο
για μέρισμα
ανάπτυξης
Πρόταση για τη δημιουργία ενός
μηχανισμού αντιστάθμισης των υψη
λν τιμν ηλεκτρικής ενέργειας θα
υποβάλει σημερα στο Συμβούλιο
Ενέργειας της Ε.Ε. ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κστας
Σκρέκας . Προτείνεται η σύσταση
ενός μεταβατικού ταμείου αντιστάθμισης , Που θα αντλεί τα έσοδά του
από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων
ρύπων του Ευρωπαϊκού Χρηματιστη
ρίου Ρύπων. Σελ. 24
Δημοσιονομικό
περιθριο λόγω ΑΕΠ
Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο για
νέεs ελαφρύνσειs ο υπουργός Οι
κονομικν Χρήστοs Σταϊκούρa ,
καθs ο υψηλότεροs ρυθμόs ανάπτυξns δημιουργεί δημοσιονομι
κό περιθριο. Ο κ . Σταϊκούραs εi πε ότι πιθανόν ο ρυθμός αύξησns
του ΑΕΠ να είναι υψηλότερos και
. Ταμείο Ανάκαμψης: Δάνεια
διαρκείας 812 ετν , με χαμηλά
επιτόκια, συνολικού ύψους
12,7 δισ. ευρ, θα δίνονται από το
Ταμείο Ανάκαμψης . Η επιλογή των
δανειοδοτούμενων επενδυτικν σχε
δίων θα γίνεται βάσει κριτηρίων κι
θα καλύπτουν το 30%-50% της επένδυσης. Σελ. 24
από αυτόν που είχε ανακοινσει
στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός . Σελ. 23
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Προστατεύστε
τους εκπαιδευτικούς
. ΗΠΑ-Γαλλία: Την ισχυρή δέ σμευση της Αμερικής για τις συμμα
χίες της με όλες τις Δημοκρατίες της
Δύσης επιβεβαίωσε ο Τζο Μπάιντεν
κατά την Παρθενική Παρουσία του
ως Προέδρου των ΗΠΑ στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ , στον απόηχο
του ρήγματος με τη Γαλλία για την
αμυντική συμφωνία AuKus. Σελ . 9
Η γέννηση της νεότερης Ελλάδας και η σχέση του ελληνικού Πολιτισμού με τον γαλλικό βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης έκθεσης Που
ξεκινάει στο Λούβρο . Δεκάδες έργα έχουν σταλεί από την Ελλάδα , ανάμεσά τους και Το τάμαν (1886) του Νικολάου Γύζη, εν συνδράμουν
επίσης μουσεία της Γαλλίας και η Εθνική Βιβλιοθήκη της . Σελ. 3
Οι λειτουργοί τns δημόσια
εκπαίδευσns έχουν δείξει
υγειονομική υπευ θυνότητα,
εμβολιαζόμενοι σε μεγάλα ποσοστά . Τρα, προσπαθούν να
κρατήσουν τα σχολεία ανοικτά σε δύσκολεs συνθήκεs.
Μαρίνα Αμπράμοβιτς: Οι αθάνατοιν της Κάλλας
Διάγνωση
Αλισχάιμερ
με τεσταίματος
ΘΕΩΡΕΙΟ
Είναι ντροπή οι εκπαιδευτι
κοί αυτοί να σύρονται στο
αστυνομικό τμήμα ή να πέ φτουν θύματα προπηλακισμού. Είναι ντροπή, επίσns ,
οι δικηγορικοί σύλλογοι να
παρακολουθούν απαθείs ορισμένα μέλη τουs , που κερδοσκοπούν στήνονταas βιομηχαvίes απαράδεκτων μηνύσεων
ειs βάροs δασκάλων και καθη
γητν. Η εκπαίδευσn πρέπει
να προστατευθεί από τέτοιες
δολιοφθορέs .
160.000 άτομα πάσχουν
από άνοια στην Ελλάδα
Ενας ομογενής
για πρέσβης
των ΗΠΑ στην Αθήνα
κάθε τρία δευτερόλεπτα, κάποιοs στον πλανήτη εμφανίζει
άνοια. Στην Ελλάδα, 160.000
άτομα πάσχουν από άνοια και
280.000 από ήπια voητική έκΣελ. 2
. Μαρκ Μαζάουερ: ο Βρετανός ιστορικός και καθηγητής στο Πανεπιστή μιο Κολούμπια της Νέας
Υόρκης Μαρκ Μαζάουερ, ειδικός στη μελέτη
και ανάδειξη της Ιστορίας του ελληνικού έθνους , Πολτογραφήθηκε τιμη πτωση , σύμφωνα με στοιχεία
που παρουσιάστηκαν με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέ
ρα Νόσου Αλτσχάιμερ. Η εξέταση βιοδεικτν του αίματοs
θα διευκολύνει στο μέλλον τη
διάγνωση. Σελ . 8
Επικεντρθηκα σε επτά ρόλους της Που Πεθαίνουν από έρωτα . Και υπάρχει και ένας όγδοος θάνατος , ο
δικός της>, λέει στην αΚ n διάσημη εικαστικός και περφόρμερ Μαρίνα Αμπράμοβιτς, λίγες ημέρες πριν από
την Πρεμιέρα της Παράστασής της για τη Μαρία Κάλλας στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Σελ. 15
τικά Ελληνας. Σελ. 6
ΣΧΟΛΙ0 | ΤoΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Κυνήγησαν με λάσο μετανάστες
Γερμανία: Συνελήφθη αργά χθες
το βράδυ ο ένοπλος Που επί ρες
κρατούσε ομήρους τρεις άνδρες σε
λεωφορείο στη νότια Γερμανία. Οι
υπόλοιποι επιβάτες του οχήματος εί χαν αφεθεί ελεύθεροι αμέσως με τά την κατάληψή του από τον δράστη. Τα κίνητρα αλλά και τα αιτήματα
του λεωφορειοπειρατή Παρέμεναν
άγνωστα. Σελ. 10
Αντε άλλος ένας διχασμός
Εχουμε Παράδοση στους δικασμούς. Το
κάνουμε Πάντοτε με Πάθος. Φτάνουμε στο
σημείο να χαλάμε φιλίες, να γυρνάμε την
Πλάτη στον γείτονα . Τελευταία φορά το
κάναμε με τα μνημόνια, όταν η χρα χωρίστηκε σε δύο κερκίδες. Ο δημόσιος διάλογος διεξαγόταν με βρισιές, ενίοτε και με
γιαουρτματα. Ο θυμός ήταν δικαιολογημένος και, όπως Πάντα, βρέθηκαν εκείνοι
Που τον εμπορεύτηκαν Πολιτικά , μιντιακά, με κάθε τρόπο. Λέγαμε Πως ωριμάσαμε από τότε σαν κοινωνία, μετά το ακριβό
φροντιστήριο Που περάσαμε...
Τρα, όμως, έχουμε τον μεγάλο διχασμό
για τα εμβόλια . Ποιος θα Πίστευε ότι το
2021 η χρα θα δικαζόταν τόσο έντονα για
ένα αμιγς επιστημονικό θέμα. Και όμως!
Γιαγιάδες τσακνονται με τα εγγόνια τους
επειδή τολμούν να αμφισβητήσουν κάποια
αντιεμβολιαστική προσωπικότητα . Παιδιά
δεν μιλάνε στους γονείς τους , γιατί εκείνοι
αρνούνται να εμβολιαστούν.
Κάτω από όλα αυτά κρύβονται , βέβαια,
υπόγεια ρεύματα και ρήγματα. Στο φαντασιακό υποσυνείδητό μας λειτουργεί Πάντοτε το σύνδρομο του μικρού> Δαυίδ Που
τολμάει να τα βάλει με τον Πανίσχυρο Γο
λιάθ. Μας συναρπάζει αυτό το αφήγημα ,
έστω και αν δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις Θερμοπύλες, το 1821 ή το 1940.
Μάλλον με νideo game μοιάζει , όΠου κά ΠΟιος αφήνει την κονσόλα θεωρντας ότι
vίκησε έναν ακόμη αδράκο. Φτιαχνόμαστε> με την ιδέα ότι συμμετέχουμε σε μια
μάχη εναντίον Πανίσχυρων και αόρατων
δυνάμεων. ΟΠΟιος ξέρει καλά την ψυχοσύνθεση μας και θέλει , για δικούς του λόγους, να μας ανάψει , έχει Πολύ εύκολο
έργο μπροστά του .
Η αλήθεια είναι , ωστόσο, ότι δεν αποτελούμε εξαίρεση στις μέρες μας . Προχωρημέ
νες δυτικές κοινωνίες έχουν Παθιαστεί απiστευτα και δικαστεί επίσης με αφορμή τα
εμβόλια. Η εμπιστοσύνη σε θεσμούς και ειδικούς έχει καταρρεύσει. Ο διάλογος για το
ι είναι επιστημονικς ορθό και τι όχι δεν
έχει καμία σχέση με τα Πραγματικά δεδομένα. Εξελίσσεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , με Πάθος Που είναι συχνά τοξικό
και Πολύ μεταδοτικό. Σίγουρα δεν βοηθούν
και η ασάφεια και οι αντιφάσεις μεταξύ
ειδικν και διαφόρων οργανισμν για τα
Ποσοστά ανοσίας κάθε εμβολίου ή την αξία
της τρίτης δόσης.
Δεν θα κοπάσει , Πάντως, γρήγορα όλο αυ το. Ενα κομμάτι της κοινωνίας νιθει ότι
είναι στη γωνία και θα συνεχίσει να βρίσκει
αφορμές και θέματα για να εκδικείται το
ασύστημα , θέτοντας ακόμη και τη ζωή του
σε κίνδυνο.
. ΔΕΘ: Η ανάπλαση και οι Προοπτικές για την Πόλη . Αρθρο του Νίκου
Καλογήρου, ομότιμου καθηγητή , Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ. Σελ. 14
Κατακραυγή προκάλεσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες
οι εικόνες έφιππων συνοριοφυλάκων , οι οποίοι κυνηγούσαν μετανάστες, κυρίως από την Αϊτή , με μαστί για και λάσο, στον Ποταμό Ρίο Γκράντε . Ο υπουργός
Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Αλεχάντρο Μαγιόρκας,
δήλωσε ότι οι σκηνές προκαλούν φρίκη) και διέταξε έρευνα . Σελ. 10
ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΗΡΟΥΚΗΣ
ΑΡPHOTO / FELK MARQυ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα