Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η κρίση της Evergrande τρομάζει το χρηματιστήριο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567262
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 *Β' Περίοδος * Αριθμός φύλλου: 27.623
Χρηματιστήριο Αθηνν
Με δύο ταχύτητες οι βασικοί
μέτοχοι στις εισηγμένες
Το μεγαλύτερο Πρόβλημα που αντιμετωπίζει
σήμερα το Χρηματιστήριο και δεν μπορεί να
Προσελκύσει νέα κεφάλαια είναι ότι δεν
υπάρχει κανοποιητικός αριθμός εισηγμένων
για να γίνει τοΠοθέτηση κεφαλαίων από ξένα
funds στε να αυξηθεί το free float (εμπορευσιμότητα ) των περισσότερων εταιρειν . Η
αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί αφενός στην
απροθυμία κυρίως των διοικήσεων της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης να Παραχωρήσουν ένα
σεβαστό Ποσοστό των εταιρειν τους
φοβούμενοι επιθετική εξαγορά και αφετέρου
στο ότι οι λίγες εισηγμένες της υψηλής
κεφαλαιοποίησης έχουν ήδη μπετονάρει τα
Ποσοστά τους σε ξένα funds . σελ. 13
Η κρίση της Evergrande
τρομάζει τα χρηματιστήρια
Χάθηκαν χθες 2,2 τρισ. δολ.-Λίγο πριν την Παύση Πληρωμν η εταιρεία-Χρέη 305 δισ. δολ.
Πάνω από 2,2 τρισ. δολάρια χάθηκαν χθες στις διε
θνείς αγορές μετοχν μέσα από το Παγκόσμιο sel
off Πou Προκάλεσε η νέα ονική κρίση -η aπειλή
χρεοκοπίας του κινεζικού κολοσσού του real estate
Evergrande. Η Evergrande, με συνολικά χρέη 305
δισ. δολαρίων , βρίσκεται Πλέον ένα βήμα Πριν από
τη στάση πληρωμν , προκαλντας τριγμούς στο
με τις τράπεζες είναι Πυρετδεις Προκειμένου να
δοθεί μια Πιστωτική γραμμή ζωής) στην Εvergrande
είτε μέσω μερικής διαγραφής χρεν είτε μέσω
rollover κάποιων εκ των δανείων της. Οι επενδυτές
στράφηκαν μαζικά οτην ασφάλεια των ομολόγων,
του δολαρίου και του χρυσού. Συνολικά , το χθεσινό
κύμα Πωλήσεων είχε ως συνέπεια να χαθεί αξία 2,2
τρισ. δολ. από την Παγκόσμια αγορά μετοχν , η κ φαλαιοποίηση της οποίας μόλις στις 69 είχε φθάσει
στο ιστορικό ρεκόρ των 97 τρισ. δολ. σελ. 2
Στο κόκκινο οι μετοχές
Φραγκφούρτη Λονδίνο Κονγκ
Χονγκ
Jones
-0,86%
ΥΠΟΙΚ
-2,279% -2,31%,
Τέλος Οκτωβρίου οι δύο
Πρτες δόσεις του ΕΝ ΦΙΑ
- 1,78% -1,70%
Vοντας το φάντασμα τmς Lehman Brothers. Στο Πεκίνο
και στο Χονγκ Κονγκοι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης
4 Κλείσιμο γενικν δεικτν-3 ,30%
, δύο Πρτες
μία, στο τέλος Οκτωβρίου , έχουν τη
δυνατότητα να εξοφλήσουν οι ιδιοκτήτες
ακινήτων , εν οι υπόλoιπες τέσσερις θα πληρωθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου. Να
σημειωθεί ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά
Πou οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν τα
εκκαθαριστικά τους φθινόπωρο. Από το 2022
θα τα Παραλαμβάνουν τον Μάρτιο και θα Πληρνουν τον φόρο σε 10 με 12 δόσεις , σελ .4
του ΕΝΦΙΑ 2021
Βλαντιμίρ Πούτν
Πλέγμαν 4 ρυθμίσεων
για χρέη προς εφορία
Ποιοι, Πότε και Πς θα επωφεληθούν
Τη δυνατότητα να επανενταχ
και 120 δόσεων, οι οφειλέτες του
θούν στις ρυθμίσεις ληξιπρόθε Δημοσίου έχουν αuτή η στιγμή
στη διάθεσή τους τρεις διαφο
σεων (τωννόμων 4321/2015 και ρετικές ρυθμίσεις για την τμn
4611/2019 αντίστοιχα) έχουν , ματική καταβολή Παλαιν και
από χθες και έως τις 30 Σεπτεμ νέωνοφειλν τους προς την εφο
βρίου, χιλιάδες οφειλέτες του ρία . Απομένει να ενεργοποιηθεί
και μία ακόμη ρύθμισ για τις
οφειλές Που δημιουργήθηκαν
τέθηκαν εκτός αυτν των ρυθ την Περίοδο από την 1η 3/2020
μίσεων κατά το χρονικό διάστημα έως ις 31/7/2021 αλλά έμειναν
Chipita
Πράσινο από τους μετόχους
στο σχέδιο διάσπασης
σμων χρεν των 100 και 120 δό
Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των
μετόχων της Chipita το Προτεινόμενο σχέδιο
διάσπασης της εταιρείας , με την ημερομηνία
εφαρμογής , ωστόσο , να αnοτελεί ένα ζήτημα
το οΠοίo θα αποφασιστεί στο μέλλον . σελ . 12
Δημοσίου Που επλήγησαν από
την Πανδημία του Covid-19 και
Παραμένει κυρίαρχος στην Πολιτική σκηνη της Ρωσιας από 1βB2020 έως και 31/7/2021. απλήρωτες και αρρύθμιστες. Η
Federal Reserve
Παραμένει κυρίαρχος της ρωσικής Πολιτικής σκηνής ο Βλαντιμίρ Πούτιν , το κόμμα του
οΠοίου, Ενωμένη Ρωσία, θριάμβευσε στις βουλευτικές εκλογές , με τους επικριτές του Ρσου
προέδρου να καταγγέλλουν μεγάλης κλίμακας νοθεία . Με καταμετρημένο το 98% των
ψήφων , το κόμμα συγκέντρωσε σχεδόν το 50% από 54% το 2016, με δεύτερο το
Κομμουνισικό Κόμμα , το οΠoίο συγκέντρωσε λίγο κάτω από το 20% (από 13,34%). σελ . 15
ΗAΑΔΕ άνοιξε τη σχετική εφαρ - ρύθμιση αυτή Προβλέπει εξό μογή, μέσω της πλατφόρμας my φληση των συγκεκριμένων οφε
Business Support. Με τv παροχή λν σε έως και 36 άτοκες μηνι
της δυνατότητας επανένταξης αίες δόσεις ήσε έως και 72 έν
σε απολεσθείσες ρυθμίσεις 100
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΑΤΟ ΤΑΡERING
τοκες δόσεις. σελ. 5
αΥπόθεση efoodw
ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ DELIVERY
ΚΑΙ COURIER
ΕΤΙΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Δέσμευση για Δύο βήματα μπρος
κεφάλαια και
τεχνογνωσία
στον ΔΕΛΛΗΕ
Η Μoody's
αναβαθμίζει
τις συστημικές
τράπεζες
και ένα Πίσω
'Αρθρο του
Δημήτρη Καπράνου
Ας σσουμε
την ελληνική
ναυτοσύνη
τοισοζύγιο
Macquarie στη (N
Αξιόχρεο καταθέσεων
Αύξηση τουρισμού, εξαγωγν, εισαγωγν
σελ. 9
αΟ ΔΕΔΔΗΕ θα διαδραματίσει
κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή
μετάβαση της Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι μΠορούμε να έχουμε σ .
μαντική συνεισφορά στην υλοΠοίηση αυτού του στόχου και ε
Αισιοδοξία για την Πορεία των εσόδων από τον του
ρισμό και την αύξηση των εξαγωγν , αλλά και Προβληματισμός για την ταχύτατη αύξηση των εισαγωγν
κυρίως λόγω καυσίμων Που τρόεν ΑΕΠΤαστοιεία |
της ΤtΕ αποτυπνουν έναν θετικό) Ιούλιο, με το ισοζύγιο αγαθν και υπηρεσιν να καταγράφει και πάλ και χωρις
θετικό Πρόσημο. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν
στα 2,275 δισ. ευρ , Παρουσιάζοντας αύξηση σε
σχέση με τα 677,9 εκατ ευρ Πέρυσι και βρέθηκαν
στο 61,4% των εσόδων του Ιουλίου του 2019. σελ. 3
Ταπεριορισμένα Πλέον κόκκνα
δάνεια των τραπεζν οδήγησαν
τον οίκο αξιολόγησης Μοodys
να επιβραβεύσει τις συστmμικές
τράπεζες . Η Moodys αναβάθμισε
η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση
του αξιόχρεου των καταθέσεων
της Εθνικής Τράπεζας , της Eu
robank , uης Alpha Bank και της
Πειραις . σελ. 12
Σωκράτης Φάμελλος
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
85η ΔΕΘ
ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΑΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΑΒΗΜΑΤΑ
Αρρύθμιστm
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΡΩΕΙΠΟΡΤΕΣ,.
ΚΑΟΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ
μαστε έτοιμοι να εισέλθουμε στην
επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΗ τόνισαν στε
λέχη της Macquarie. σελ. 10
ελέγχους
ηενέργεια
ΓΑΧΑ 892,13 (227%) DWJONES 3397047 -1,78%) FE 100 690391 (086%) V DAX 30 1513206 (-231%) V AC 40 6455,81 Ε1,74%) ΧΡΥΣΟΣ 1.764,76 Δ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 73,57 ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1726 V ΒTCΟN 43-7955 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι ευχές του Μητροπολίτη Γαβριήλ για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ
  Η ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας απέστειλε τις ευχές της στην ΑΕΚ για την συμπλήρωση ενός αιώνα ύπαρξης της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Σύλλογος και Μητρόπολη διατηρούν άρρηκτους δεσμούς που…Οι ευχές του Μητροπολίτη Γαβριήλ για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πώς κατάφερε η Δύση να… απογειώσει τη ρωσική οικονομία
  Η Ουκρανία ζει στο σκοτάδι μετά τις ρωσικές επιθέσεις. Μια βροχή ρωσικών πυραύλων και drones έπληξαν την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Η Μόσχα προσπαθεί να γονατίσει το Κίεβο στοχεύοντας κυρίως…Πώς κατάφερε η Δύση να… απογειώσει τη ρωσική οικονομία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΔΥΠΑ-e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 94 εκατ. σε επιδόματα και παροχές την επόμενη εβδομάδα
  Συνολικά 94.754.700 ευρώ θα καταβληθούν σε 93.887 δικαιούχους, από τις 15 έως τις 19 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ειδικότερα,…ΔΥΠΑ-e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 94 εκατ. σε επιδόματα και παροχές την επόμενη εβδομάδα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φλώρινα: Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων-Συνελήφθη η εισπράκτορας
  Την εξιχνίαση επτά περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων στο διάστημα από τις 30/3 μέχρι και τις 12/4 στις περιοχές Καστοριάς, Κιλκίς και Φλώρινας,…Φλώρινα: Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων-Συνελήφθη η εισπράκτορας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κομοτηνή: Αστυνομική επιχείρηση τερμάτισε κατάληψη στο ΔΠΘ
  Την απομάκρυνση ομάδας ατόμων που εισέβαλε χθες στις 11.30 το πρωί στο παλαιό κτηριακό συγκρότημα του τμήματος της Νομικής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποίησαν σήμερα αστυνομικοί, στη διάρκεια επιχείρησης που…Κομοτηνή: Αστυνομική επιχείρηση τερμάτισε κατάληψη στο ΔΠΘ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ