Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό10 toυ
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ.
ΑΜΕΤΑΝΘΗΤΟΣ, ΛΑΙΚΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΟ
ΝΕAΑΡΧΗ
ύπνησαν PIΖΑμάλλον είtε την . τος - πριν anό ετά χρό στη ΔΕΘ tou 2014 και
όρχιοε τις πaρoχολογίς των noλιτν , φέος
την ομιλία του Αλέξ εός νέου mpoγρόμμα . μλλον έπtot στο κενό,
στην 85η τος θοοαλονίκης.
κάνοντος εντυnωoοκό
ο Προδρος του ΣΥ. κδιση του προγρόμμαΕκδήλωση ια τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του ' 21
"Ζάλογγο Χοροστάσι Λευτεριάς και ουσίας
Έγινε την Κυριακή έξω
από την 1. Μoνή Αγ. Δημητρίου Ζαλόγγου
σι Aευτεριός και Ουσίας για τα 4
200 xρόνια ano tmv tνορξη της Εno -.
νόστασης του 1921 , npoyματonoιηΗ "Νέα Αρχή" του κυρίου Τσίπρα συνιστά
επιστροφή στο χειρότερο Παρελθόν
Επισημαίνει το ΥΠουργείο Παιδείας
Περιμένουμε
με ενδιαφέρον ..
Παιδείας καταλογ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
δείας με λαϊκισμό
τονίζοντας ότι npo
κν και.
τις 16.200 προ μοκρατία.
στο lολιτκστικό Κέντρ ΟΑΣΗ Δήμου