Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5064 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Καρδιτσιώτης ζητάει βοήθεια
• Ζητείται δότης μυελού των
οστών για 20χρονο Καρδιτσιώτη…
•Αγωνιώδης έκκληση κάνουν
συγγενείς και φίλοι, ενός
20χρονου από την Καρδίτσα
που πρόσφατα διαγνώστηκε
με οξεία μυελογενή λευχαιμία, να βρεθούν συμπολίτες
μας που θα δώσουν δείγμα
για να βρεθεί συμβατής
δότης μυελού των οστών.

Δήμοι

Δήμοι
150 δέντρα πρασινίζουν το «νησάκι»
του Αγιαμονιώτη

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Απολογισμός ενα
χρόνο μετά τον
«ΙΑΝΟ» στο Δ. Λίμνης
Πλαστήρα
Óåë. 12

s

s

Óåë. 5