Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
ΙΣεπτεμβρίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7471
Τιμή : 1.00ε
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αυξάνεται
Νέο επίδομα θέρμανσns:
Αυξημένο κατά 20%
το κούρεμα
των εισφο
- Αναλυτικά τα Ποσά που θα λάβουν το Δεκέμβριο
τα νοικοκυριά-Δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια για τοus δικαιούχουs
Από 160 ευρ ξεκινάει το ετήσιο όφελος
εργαζομένους που
αμείβονται με 700
ευρ από τις φορολογικές ελαφρύνσεις
και την μείωση των
ασφαλιστικν εισφορ.
Το όφελος για μι
συνέχεια στην 11
Με τα ίδια εισοδημα- στηρίξει το διαθέσιμο
τικά και περιουσιακά εισόδημα κυρίως των
περίπου οικονομικά ευάλωτων
νοικοκυριν που ανα μένεται να έχουν ένα
χειμνα
λόγω των μεγάλων αυ ξήσεων στο κόστος
κριτήρια
700.000 νοικοκυριά θα
λάβουν το Δεκέμβριο
μεγαλύτερο επίδομα
θέρμανσης για τη
σεζόν 2021-2022 . Οι
πληροφορίες αναφέ- θέρμαν σης.
ρουν ότι το επίδομα
από 80-650 ευρ που
είχε καθοριστεί πeγια
δύσκολο
Παράγοντες της αγο ράς εκτιμούν ότι η
τιμή του πετρελαίου
ρυσι, θα διαμορφωθεί θέρμανσης που θα ξε κινήσει να διατίθεται
από τις 15 Οκτωβρίου
φέτος στα επίπεδα των
95-650 ευρ με το συνολικό κονδύλι που θα
διατεθεί από το προυπολογισμό να φτάνει
τα 100 εκατ. ευρ.
Η κυβέρνηση rοχωρά σε αύξηση του
θα είναι 20% υψηλό - ωθεί ότι τον Αύγουστο θέρμανση ετρέλαιο
φυσικό αέριο
καθς και τα νοικοκυριά που κατοικούν σε
σχέση με τον Αύγου- οικισμούς έως 2.500
κατοίκους και ζεσταίνονται με καυσόξυλα
και pellet . Το επίδομα
βάσης το οποίο πέρυσι
είχε οριστεί στα 220
συνέχεια στην 10
τερη από πέρυσι και
καταγράφηκε αύξηση
προβλέπεται να κυμαν- της τιμής στο φυσικό
myAADE:
Τέλ0s οι
θεί στο 1,05 ευρ το
λίτρο στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη, στο
1,10 ευρ στην υπόαέριο κατά 91% σε
στο του 2020.
επισκέψειs nματος σέμια προ
Νέο επίδομα θέρμανλοιτη ητειρωτική χρα σης: Οι δικαιούχοι
σπάθεια να αναχαιτίσει
το κύμα ανατιμήσεων
στο πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο και να
και γύρω στο 1,201,25 ευρ το λίτρο στα
νησιά . Αξίζει να σημει .
στην Εφορία
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι χρησι
μοποιούν
|Καλς ήλθαε
|στην ψηφιακή πύλη mAA
Τρα οι συναλλαγές
μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της
Όχι πλέον από την
Εφορία, αλλά από το
σπίτι τους ή από το
Υραφείο και μέσω της
νέας ψηφιακής πύλης
" my ΑAD Ε
( myaade.gov.gr ) , επαγ
Όλα τα SOS
τns επιδότησns
για το " Πρτο
ένσημο"
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9