Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Τα ονομαστήριά του εορτάζει Γonτευμένη η Πρόεδρος
ο Μητροπολίτης Ευστάθιος
Τη Δευτέρα 20/9 σελ.8
της Δημοκρατίας από την
έκθεση του Η. Περγαντή αλ1 | αWhee ls on Tour> αλ. 11
Οχήματα αντίκες
| από την Ολλανδία στη Σπάρτη
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ68βατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 | Ετος 26ο| Αριθμός 6203 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
1 φανερνει Πανελλαδική έρευνα
Από τα φθηνότερα
φοιτητικά ενοίκια η Σπάρτη
Π. Ανδρεάκος
για nuρόnληκτη Μάνη:
(ΥΠοδείξαμε
τις ανάγκες,
Πλέον απαιτούνται
χρήματαν
Σε συνεδρίοση της ΕππροΠής Πολιτικής Προστασίας της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος , nou Πραγματοπο ήθηκε την Τρίτη 14 Σεπτεμ
Βρίο .
δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
κ. Πέτρος Ανδρεάκος. Κύρια
θέματα της συζήτησης ήταν η
επόμενη μέρα των nuρόπλη.
κτων ηεριοχν , η ανάγκη
άμεσης αντιπλημμυρικής θωράκισης ευρύτερων ζωνν
στις Πυρόnληκτες περιοχές , η
αnοκατάσταση των υποδομν , τα αναπτυξιακά έργο , οι
χρηματοδοτήσεις nou αnai τούνται , καθς και η ανασυγ κρότηση των nαρaγωγικν
δροστηριοτήτων.
Οπως επεσήμανε ο κ . Αν δρεάκος σε napέμβασή του .
εκφράζοντας παράλληλα και
πικρία Πoυ ο δήμος του δεν
έχει τύχει της αντίστοιχης
ηροσοχής , ηρόκειται για μία
oπό τις Πλέον Πληγείσες n ΕΝΟΝΕΤ
συμμετείχε
Στη λακωνική πρωτεύουσα η χαμηλότερη τιμή ανά τ.μ.
Απαιτητική καθίσταται n εκ - δου, ενόψει έναρξης του ακαδη- τη ζήτηση και από την άλλη η δι - στα μεγάλα αστικά κέντρα naρa στρστεία- αναζήτησης φοιτητι - μαϊκού έτους, δείκνει μικρές με- στακτικότητα Πoυ επικρατεί σε μένει Παραδοσιακά υψηλότερο
κής στέγης για γονείς και ταβολές στις ζητούμενες τιμές σχέση με το κατά Πόσο η anό - σε σχέση με την υπόλοιηη Ελ
φοιτητές , καθς μέσα από την σε όλη την επικράτεια, γεγονός φασn aυτή θα είναι η τελική για λάδα . Συγκεκριμένα , στην
έρευνα αγοράς καλούνται να Που αντικατοπτρίζει τις αντίρρο- την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, Αθήνα καταγράφεται η υψηλόΒρουν τη χρυσή τομή στην εξί - πες δυνάμεις noυ διαμορφ- δεδομένης της αστάθειας nou τερη μέση ζητούμενη τιμή στα
σωση μεταξύ οικονομικού μι σθματος
κατάστασης του οικήματος.
Νέα έρευνα του Spitogatos για στα αμφιθέατρα και στη δια κράτεια να κυμαίνεται στα 7,6 ε, ετμ.
τα δεδομένα της φετινής περιό - ζσης εκπαίδευση Πou ενισχύει
νουν τις ζητούμενες τιμές των έχει φέρει η Πανδημα .
9.7 C/τμ. οακολουθεί η θεσσαΜε τη μέση ζητούμενη τιμή ανά λονίκη με 8,3 ετμ. εν στην
υπόλοιπη Ελλάδα φτάνει τα 6,9
ριοχές της χρας γιατί η
φωτιά κατέκαψε κυρίως Πα ραγωγικό έδαφος και όχι
μόνο δασικό. Στη συνέχεια,
ενημέρωσε τους συμμετέχον
τες σχετικά με το μέγεθος της
καταστροφής από την πυρκαγιά του Αυγούστου , αναφ ροντας ενδεικτικά nως η
Πύρνη λαίλαηa εξελίχθηκε σε
μια ακτίνα 5 χλμ, nερνντας
μέσα από 24 κοινότητες , και .
γοντας σnίτια και περίπου
1.000.000 ελαιόδεντρα .
συνέχεια σελ 8
καλής φοιτητικν σπιιν αυτή τη
στιγμή : από τη μία η επιστροφή τετραγωνικό μέτρο ανά την επ το κόστος της φοιτητικής ζωής
συνέχεια σελ 9
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Οι νέες συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες για τα παιδιά μας .
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εδ και 15 χρόνια λειτουργούν σε ιδιόκτητο χρο,
με σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές , στε να δημιουργείται άριστο μαθησιακό κλίμα!
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εγγυνται το σεβασμό και την επιτυχία στα Μαθηματικά
και στους στόχους των μαθητν και των μαθητριν τους
αΠροειδοποίησις
εις τας Ευρωπαϊκάς
αυλάς )
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 11.00-13.00 & 18.00-20.00
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μενελάου 25-Σπάρτη-Τηλ 2731023890- Κιν. 69772671 43- email [email protected]
του Πάνου Μηνακάκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα