Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τν ανουυτως απαραπηηun
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640- Αρ. φύλλου 18.094 . Τιμή 0,60 E . Σάββατο-Κυριακή 18-19 Σεπτεμβρίου 2021
/ Γραφείa: Φ. Τζαβέλλα 11- 1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350 http:/www.proinosioges.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τον ύπνο του δικαίου κοιμούνται συχνά οι ιδιοκτήτες τους
908γχοι πό μησικούς οποκολπτουν ου δορεσίς που μπλούρουν
Έπειτα από ενάμισι χρόνο απουσίας φοιτητν και διδασκόντων
Στοίχημα η ομαλή επιστροφή
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!
Οι πιο συχνές παραβάσεις και πς τακτοποιούνται. .
. Δεν είναι απλή υπόθεση η
κατοχή και διαχείρνση ακινήτων
στη χρα μας Κι αυτό επειδή συχνά αυτά.
Τους πρωτοετείς καλωσορίζουν οι Πρυτανικές Αρχές διαβεβαινοντας ότι το
Ίδρυμα θα κάνει ό,Τι μπορεί για την ασφάλεια όλων . Σύντομη παρουσίαση
υποδομν, προσωπικού , δράσεων κ.α. . Ξεκίνησαν οι εγγραφέ .
που είναι άγνωστες στους ιδιο κτήτες.
Γα παράδεημα και στην Ηπε
ρο είνα εκατοντάδες τε διαμερίσματα που έχουν πάρε κονόχρηστο
. Ετοιμο να δεχθεί τη νέα
φουρνιά πρωτοετν φοτητν
που εισάγονται στις Σχολές και τα
Τμήματά του είναι Το Πανεπιστή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
χρο της ποuκατοκίας έκλεισαν
φωταγω ό , έχουν μεγαλσει παράνομα το μπαλκόν μετέτρεψαν αποθήκη ή ημιυπαίθρο χρο σε δωμά
Το ή τα τετραγωνικά στο συμβάλαιό
τους είνα διαφορετικά από εκείνα
που αναγρφe η οκοδομκή άδεα
T νετa λοτόν όταν κανείς επιχειpήσει μεταββαση: Προτύπτουν πολεοδομικά εμπόδια τα οποία πρέπει στην εφαρμογή της
να τακτοποηβούν για να προχωρή σει η διαδικασία
Εξάλλου , πέρα από την πωη ση , ο, όποιες αυθapeσες βάζουν
φρένο τόσο στην tvταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομν , όσο και
Κι στα Γιaννενα , όπως
παντού στη χρα, υπάρχον
ακήνητα, κυρίως διαμερί
Ι και γραφεία , που . .
κρύβουν μικρές ή μεγαλύπερες αυθαρεσίες
- -- -- : ντων ξεκίνησαν και οι Πρυανικές Αpμιο Ιωαννήνων , Το οποίο έχει πίσω
Του μία διαδρομή 57 ετν και ένα
σημαντικό αποτύπωμα στο σύγχρονο ακαδημαϊκό γήγνεσθαι .
0 Εγγραφές των νεοεισαχθ
Εν πολίτες εξακολουθούν να διστάζουν για Την πρύτη . .
Eτο Κν α ατιδρόσεις δοσοίόγων δημοσίων υπαλήλον Τρίτη δόση εμβολίου σε υγειονομικούς
Έrοιμο να υποδεχθεί τους σχεδόν 3.500 πρωτοετείς φοτητές
του είναι Το Πανεπιστήμιο Ιωννίνων , Το οποίο απασχολεί κοpίως η ασφαλής έναρξη ης νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.
Πράσινο φως από το ΣΤΕ στις
χές Του αντατου εκπαιδευτικού ,
δρύματας Της Ηπείρου τους καλωσοpίζουν. δηλνοντες πως αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για το Πανεππστήμοη ασφαλής επίστροφή διδοσκό
νων και φοτημν στα ομιβέατρα ΔnΟΦ0Εις για ι Μnαλληγες
και τα εργαστήρια και διαβεβαινοντας όn θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπόθεια για την προστασία τους
Παράλληλα κάνουν
και σε άτομα άνω των 60 ετν
βελτισεις για τους δασικους χαρτες νη Διτα α πίημες ανακονόσες 33 χρ ματα στα Γινεα
Aγιουνταγματικέςα
Έχρινε συνταγματικό το νόμο Χατζηδάκην του 2020
. Συνταγμα
πικός σχεδόν σο
σύνολό Του κρέ
θηκε με απόφα ση του Συμβουλί
ου της Επικρατεί
ας ο νόμος Του
2020 (νομος Χ Τζηδάκη) με Τον
οποίο δίνονται
. Στο επόμενο στο
διο rοu προγράμματος
εμβολιασμού προχω
pa η Κυβέρνηση που
αφορά τη χορήγηση
3ης δόσης σε δύο ακόμη κατηγορίες πολι
: Τν : Τους υγειονομ : κούς και στα άτομα ά
: νω των 60 ετν .
Όπως δήλωσε χθες
: ο Γενκος Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας
Μάρος Θεμστοκλέους , οι ανακονσεις θα γίνουν τη Δευτέρα από
ην Εθνική Επιτροπή Εμβολιοσμν.
Ηχαρήγηση της 3ης δόσης αποτελεί
ένα ακόμη παράδεγμα κα tpέθσaα
για τους ανεμβολίαστους στε να
προσέλΒουν για εμβολασμό καθς
α επιστήμονες προσελ . 12
Σημαντικές μεταρρυθμίσεις ανακοίνωσε ο ΥΠΑAΤ
Συγκροτημένο σχέδιο για την
ανάπτυξη του αγροτικού τομέα
Λυσεις σε αρκετά
από τα ζητήματα
που είχαν προκληθεί στη διαδικοσία δήλωσης εκτάσεων στους δασι κούς χάρτες Κατά Του νόμου Χατζηδάκη είχαν προσφύγει
Πο αυστηρό το πλαίσιο για τις ελληνοποιήσεις
Διψήφια διαφορά της Μ.Δ.
anό τον ΣΥΡΙΖΑ
. Στην κατάριση ε.
νός Εθνικού Στρατηγκού Σχεδίου προχωρά
τΟ Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφ .
μων με στόχο να δημι
ουργηθεί ένα νέο παρα γωγικό και αναπτυξιακό
ο για την αγροτ | Περισσότερα παδιά θα
πάνε φέτος σε ΚΔΑΠ
Δύο πυρκαηιές σε
περιογές των Φλιατν
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΛ.>
πρόυπο Υ
κή οικονομία και mς aγροτικές περιοχές . Όπως ανέφερε ο Υπουpγος Αγροτικής Ανάπτυξης κ . Σπήλιος Λιβανός στη Θεσσαλονίκη ,
το Σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμισεις , οι οποίες
μεταξύ άλλων περιλαμβάνου
Σελ . 12
An στμεριγήτους (830μ.μ) ααμέτρηση στο ΕΣΖωσμάδες
ΠΑΣ Γιάννινα και Παναθηνακός
παίζουν για τη νίκη χαι τις εντυπσεις
> Πάθος και υπομονή ζήτησε σπό τους παίκτες του ο Η Μεταξάς
ΒΟΛΕΣ
Πάμε πλατεία
Προς αποκατάσταση
η Μονή Διχουνίου
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΙΑ
Στο Δηματικό Σχολείο το πρτο μάθημα που όλοι .. θυμόμαστε
ήταν: Να Λόλα ένα μήλο! Στο δεύτερο μάθημα , μπαίναμε αμέσως
στα βαθιά και λέγαμε όλοι χορωδιακά: Η καθαριότητα είναι
μισή αρχοντιά! Από τόση μικρή ηλικία, ο Ελληνας αποκτούσε πε
pιβαλλοντική συνείδηση αλλά με το πέρασμα των χρόνων την
ξεχνούσε! Μεγαλνοντας , άφηνε τα σημάδια του, παντού! Στο
δρόμο, στο αυτοκίνητο , στο σπίτ , στη δουλειά . Και έτσι δημιουργούσε απέραντους σκουπιδότοπους , σε πόλεις και χωριά! Και
. Να έχει αν λογη συνέχεια η
σπουδαία επιτυχία
της Τούμπας και το
μεγάλο διπλό επί
του ΠΑΟΚ στη θεσ.
σαλονίκη θα προ σπαθήσει ο ΑΣ
Γιάννινα καθς υ
ποδέχεται σήμερα Το βράδυ (8:30 Super League 1 , στο πρτο επίση μμ) Τον Παναθηναϊκό στο 2ωσ μο εντός έδρας παιχνίδι ης σεζόν
μάδες, για την 2η αγωνισική της
ΓΝΩΜΕΣ
Το ρεπορτάζ που αλλάζει
την Πολιτική στην Ηπειρο ..
εία, έμαθε τη εφράση κλισέρ : Πού είναι ο
Ο Δήμαρχος συντονίζει τη λειτουργία του Δήμου , -4ησελ
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
Το 0-1 επί του ΠΑΟΚ 11η σελ
. ΕΙΝΑΙ από εκείνες τις φορές που ο ρόλος μιάς έγκυρης εφημ .
ρίδας δικανεται και μόνο με ένα μικρό ρεπορτάζ Αυτό συνέβη με
όσα έγραφε ο κΠρωνός Λόγος, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, σχε Τικς με την ανάγκη αλλαγής της ηγεσίας στην Ήπειρο. Δεν είναι
που t
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
, αναφερόμενος στην ανεκδιάν γη στο Δημο Ιω.
του κ . Ελισάφ , αλλά που ετέθη σπρόσμενα απέναντ στον Περιφερειαρχη κ..
που πέρασαν η ,
φραστής της και των Νεοδημοκρατικν κυβερνήσεων . Για να κάνει
κατάχρηση της εμπιστοσύνης που του έδειξε και με το
συτή την
αποτυχημένη δημαρχία
ΤΗΣ ΔεΥ ΕΡΑ )
Ε της Δευτέρας
σ' όλα
τα περίπτερα
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατο κύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
Σε συτόν , τον οποίον στήριξε όλα τα χρονια
και που ο ίδιος εμφανίζονταν ως κατεξοχήν εκ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα