Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 250 e-συναλλαγές μέσω του myAADE
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|0ΡΙΚΗ Μια ο
771234
567241
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 | τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.620
250e-συναλλαγές μέσω του myAADE
Σελειτουργία η νέα Πύλη της ΑΑΔΕ που μηδενίζει τις επισκέψεις των επιχειρήσεων στην εφορία
Εκκαθάριση φορολογικν δηλσεων
Λιγότερα χρεωστικά,
περισσότερες επιστροφές
Ευκολότερη γίνεται Πλέον η ζωή) δεκάδων x
λιάδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιν σκαναρισμένα τα Προβλεπόμενα δικαιολογητικά . χειριστούν τον λογαριασμό τους και μεταξύ των
με ις νέες δράσεις της ΑΔΕ, Πο σχεδόν μηδενίζουν Το νέο Περισσότερο φιλικό ψηφιακό Περιβάλλον άλλων να μεταβάλουν τα στοιχεία της επιχείρησής
τις επισκέψεις στις ΔΟΥ και μεινουν στο ελάχιστο
τη γραφειοκρατία. Από χθες τέθηκε σε λειτουργία Πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές (δηλσεις φόρων
στο gov.gr νέα ψηφιακή Πύλη της ΑΑΔΕ , nyAADE , ρυθμίσεις, φορολογία ακινήτων και οχημάτων , ηλε - να αποκτήσουν ΑΦΜ και λειδάριθμο. Επίσης, από
Που ρίχνει τίτλους τέλους στο ΤΑXI Snet , και δίνει
τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να αλλάξουν την υπηρεσία Που έχει ανάγκη κάθε υπόχρεος . Η κτρονική μεταβολή στοιχείων και διακοΠή εργασιν
τα Πάνταν στα στοιχεία τους , ακόμη και να κάνουν
έναρξη ή διακοΠή εργασιν ηλεκτρονικά, υπό την 250 ψηφιακές συναλλαγές σε φορολογούμενους ΠροσΠων και νομικν οντοτήτων . σελ.5
Προυπόθεση βέβαια ότι αυθημερόν θα στέλνουν
και λογιστές και οι υΠόχρεοι θα μΠορούν να δια τους , να δουν οφειλές , Πληρωμές και επιστροφές
ήνα πληρσουν και να ρυθμίσουν οφειλές τους .
της ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν
Σε 6.385.896 ανήλθε ο αριθμός των
δηλσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικν
Προσπων φορολογικού έτους 2020, οι
οΠοίες υποβλήθηκαν μέχρι Προχθές Το 1/3
του συνόλου των φορολογουμένων έλαβε
χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειματα και
καλείται να καταβάλει φόρους συνολικού
ύψους 2,78 δισ. ευρ . σελ. 4
κιρονικά βιβλία myDATA, κλπ ) , βρίσκοντας γρήγορα χθες η ΑΑΔΕ άναψε το Πράσινο φως για την ηλε
νέα ψηφιακή Πύλη θα Παρέχει περισσότερες από μιας επιχείρησης φυσικν Προσπων, νομικν
' τρίμηνο 2021
61,754 δισ. ευρ δάνεια
σε εταιρείες διαχείρισης
ΑΠό το2023 τα μόνιμα
μέτρα ελάφρυνσης
Σε 61,754 δισ. ευρ στο τέλος του β' τριμήνου
του 2021, έναντι 42,774 δισ. το Προηγούμενο
τρίμηνο, ανέρχεται η συνολική αξία των
δανείων Που βρίσκονται σε εταιρείες
διαχείρισης , σύμφωνα με την ΤΤΕ. Η αξία των
υπό διαχείριση επιχειρηματικν δανείων ανήλθε
σε 26,572 δισ., εν η αξία των υπό διαχείριση
δανείων Προς ιδιτες και ιδιωτικά μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα διαμορφθηκε σε
27,707 δισ. ευρ . σελ . 12
Θεσμοθέτηση υπό δυο προϋποθέσεις
5,9% , θα διερευνηθεί αν ο δη κύριος όγκος των μέτρων ελά- μοσιονομικός χρος Που θα δη
φρυνσης μόνιμου χαρακτήρα , μιουργηθεί θα μπορεί να χρn
ματοδοτήσει μέτρα Προσωρινού
γκαίος δημοσιονομικός χρος, ήμόνιμου χαρακτήρα. Δεδομέ
διευκρίνισε χθες αντατη Πnγή νου όμως ότι η χρα εκτελεί προ
του οικονομικού επιτελείου της υπολογισμό βάσει της ρήτρας
κυβέρνησης. Το οικονομικό επ διαφυγής και ότ το ίδιο θα συμ.
τελείο θα αποκαλύψει σε δύο βεί και το 2022 , το Πιθανότερο
εβδομάδες από σήμερα στο Πλαί- είναι ότι ο κύριος όγκος των μέ
σιο κατάθεσης του Προσχεδίου τρων μόνιμου χαρακτήρα θα υλο
του Προϋπολογισμού του 2022 οιηθεί από το 2023. Είναι μια
κάσκηση) την οΠοία το οικονο μεταβολή του ΑΕΠ κατά το επό - μικό επιτελείο θα κληθεί να κάνει
ξανά και ξανά μέχρι το τέλος του
δεχόμενο ισχυρότερης ανάκαμ - έτους. Μία δεύτερη Προϋπόθεση
ψης κατά το τρέχον έτος και χθες θέσπισης μόνιμων μέτρων ελά
υπήρξε νέος κύκλος θετικν εκ φρυνσης θα αποτελέσει η εξα
θέσεων , ενό σε Περίπτωση Που σφάλιση Ποιοτικν στοιχείων
τα οΠοία να χαρακτηρίζουν την
αύξηση του ΑΕΠ. σελ. 3
Από το 2023 θα υλοΠοιηθεί ο
εφόσον δημιουργηθεί ο αναΕνεργειακή κρίση
Κλείνουν εργοστάσια
στη Βρετανία
Το νέο ευρωπαϊκό σοκ στο θρίλερ Ποu
Πυροδοτεί n εκτίναξη του κόστους του φυσικού
αερίου ήρθε με την απόφαση του αμερικανικού
ομίλου λιπασμάτων
εργοστάσιά του στη Βρετανία. σελ.9
τον αναθεωρημένο στόχο για τη
μενο έτος . Αφήνει ανοικτό το ενIndustries να κλείσει δύο
Τριμερές σύμφωνο ασφαλείας με στόχο την Κίνα
Ανατρέπει τς γεωπολιτικές ισορροπίες και δημιουργεί φόβους για κλιμάκωση της κούρσας των
εξοπλισμν στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το έο σύμφωνο ασφαλείας που ανακοίνωσαν χθες
αιφνιδιαστικά οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Η συμφωνία αναβαθμίζει εξοπλ στικά την Αυστραλία, Που θα έχει Πλέον τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνοκίνητα υποβρύχια,
και στρέφεται ευθέως κατά της αυξανόμενης κινεζικής επιρροής. σελ. 18
Φυσικό αέριο
ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
ΠΑΤΗΝ.Α.ΕΥΡΩΠΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
θα υπάρξουν σαφείς ενδείξεις
για φετινή ανάπτυξη άνω του
Data Centers
Ώρα ΕΝΦΙΑ
για 7,35 εκατ.
φορολογούμενους
Μερήτρα
διατήρησης
το πρτο
ένσημο
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πιθανή
Alpha Bank
ΜΕΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΔΙΣ
ΕΥΡΩ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
μια νέα
αναθεριηση
του ΑΕΠ
Αθηνά Λινού
Η καθηγήτρια της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνν μιλά στη " N
Χρήστος Σταϊκούρας
Αρχίζει η έκδοση εκκαθαριστικν
Θέσεις εργασίας
Ανοιχτό άφησε ο υπουργός Οι
κονομικν, Χρήστος Στακούρας
χθες από τη Θεσσαλονίκη, επί
της ουσίας το ενδεχόμενο νέας
αναθερησης Προς τα πάνω του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονο
μίας για το 2021. Πράγματυπάρ
χουν Πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας για το τρίτο τρίμηνο οι
ΟΠοίοι είναι ικανοΠοιητικοί, δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ σελ. 2
Στην έκδοση των εκκαθαριστικν σημειωμάτων
του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους και στην ανάρτησή
τους στους λογαριασμούς 7,35 εκατομμυρίων φορολογουμένων στηνέα ψηφιακή Πύλη myaade.gov.gr
θα Προχωρήσει η ΑΑΔΕ στις 20-21 Σεπτεμβρίου,
σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες ο διοικητής uης
Αρχής Γ. Πιτσιλής. Περίπου 5.8 εκατομμύρια θα Συνάντηση
κληθούν να Πληρσουν τον συγκεκριμένο φόρο
στο 100%, εν από τους υπολοίπους 1.55 εκατομ κορυφης
μύριο ένας μεγάλος αριθμός θα χρεωθεί τον φόρο
μειωμένο κατά 50%. σελ.4
Το Πρόγραμμα πρότο ένoημο,
Που Προανήγγειλε από τη ΔΕΘ
οΠρωθυπουργός και απευθύνε
ται σε νέους , 18-29 ετν , χωρίς
Προϋπηρεσία, θα εμπεριέχει ρή
τρα διατήρησης θέσεων εργασίας .
Ο υπουργός Εργασίας, Κωστή
Χατζηδάκης, ξεκαθάρισε ότι θα
κατατεθεί ειδική νομοθετική ρύθ
μιση Που θα ενσωματνει τη
συγκεκριμένη δέσμευση σελ 7
Μεγάλη ανησυχία
Προκαλεί το σύνδρομο
long Covid, ειδικά
για τα Παιδιά
σελ. 19
EUMED 9
Παπαστράτος-Stevia Hellas
ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΓΗ
στινΑθήνα
ΓΑΧΑ 909,16 (056%) D0WJONES 3475132 -0,18%) TSE 100 702748 (016%)
DAX 30 15.651 ,75 (023%)
CAC 40 6.62259 (059 )
ΧΡΥΣΟΣ 1.753,412 V ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 74,02 V ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1767V ΒTCOΙΝ 47525$ V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα