Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i) ΕΛΤΑ
OΕΕΣΠ: Οχι τρίτο
χειμνα κλειστοίν
Κραυγή αγωνίας από τους επ
χειρηματίες της ορεινής Αχαίας
που δήλωσαν στη συνεδρίαση
του ΟΕΕΣΠ ότι δεν θα αντέξουν
Τρίτο χειμνα κλειστοί .
Εξαιρετική χρονιά
στην οινοπαραγωγή
Παραγωγική η φετινή χρονιά
για τους οινοπαραγωγούς της
Αγιάλειας , παρά Τις ακραίες
καιρικές συνθήκες που επικράΜηνύματα
με νοήματα. ..
τησαν.
Σελ. 18
Σελ . 7
-Ολογραφία , σελ . 2
Σύμβουλ0s
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα Πρέπει
να γνωρίζεις
| www.symboulos .gr
|e-mail: symboulo@otonot g
Τιμή Φύλου: 1,00
Περίοδοs r Ap. Φύλλου 1220
| Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
επιχ ειρήσευν
Νέα μέτρα
Περιορίζονται
οι πελάτες
> Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Δημοτικής Αρχής Πάτρας και φορέων
Ρεύμα ακρίβειαs
χτυπάειν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Σημαντικά μεωμένος ο αριθμός
των Πελατν στην εστίαση λόγω
των νέων μέτρων Πou θεσπίστηκαν
από Δευτέρα για τους ανεμβολιά
στους , Στους κλειστούς χρους θα
εισέρχονται πελάτες μόνο με Πιστο
ΠΟΠKo εμβολιασμού . Επιπρόσθε
τa η θέσπιση υnοxρεωτικν rapid test σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
δημιούργηoε ουρές σια ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα .
Εν η κυβέρνηση εξήγγειλε δια του Πρω
θυπουργού οτη ΔΕΘ και εξειδικεύει με tov
αρμόδιο υπουργό μέτρα συγκράτησης των
τιμν του ηλεκτρικού ρεύματος , όλα δεί χνουν ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα
υποστούν Πραγματική ηλεκτροπληξία λαμ βάνοντας τους επόμενους λογαριασμούς της
ΔΕΗ και των λοιπν Παρόχων ενέργειας.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει
ας ξεκαθάρισε ότι Παρεμβατική Πολιτική
μπορεί να γίνει μόνο Προς την ΔΕΗ και θα
αφορά επιχορήγηση έως 9 ευρ μηνιαίως
για μια μεγάλη κατηγορία καταναλωτν .
Στους λοιΠούς Παρόχους δεν υπάρχει τρό
Πος εξαναγκασμού Πέραν των ρυθμίσεων
Πou επιβάλλει η αγορά
Ξεκίνησαν οι κινητοΠοήσεις φορέων για
την επερχόμενη ακρίβεια.
χθες το Πρωί η Δnμοιική Αρχή ης
Πάτρας , έχοντας στο
πλευρό της και άλλους ΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ
κοινωνικούς φορείς ,
και συλλόγοικ ότως
ο Εμιορικός και Ε σαγωγικός Σύλλογος
Πατρν , Πραγιατοο noε συγκέντρωση έξω
από τα ypαφεία της
ΔΕΗ για να δσει 1ο
ΔΗΜΟΣ ΠΑΕN
ΑΜΙΑ οιΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜ
Σελ. 12-13
Καταγραφή
λατομείων
Ολοκληρθηκε η ψηφιακή κα ταγραφή των λατομικν Περιο χν της Δυτικής Ελλάδας.
μίνυμα ότι δεν είναι
δυναιόν να γίνουν και
άλλες αυξήσεις.
Σελ. 5
Σελ. 3,-Απόψεις . σελ. 8
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
ΕΚΒΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
aplopols
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΞΑΥροτική
Ανάπτυξη
| Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2021
Στο πλαίσιο του
ΣForum
ΕΔΙΚΤΥ0 ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετoχή.
Πληροφορίες ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε
www.forumanaptixis.gr
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίes ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΕΗΣ
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων
ΟnlinΕ