Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πήρε φωτιά το κόστος κατασκευής υποδομών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ α
9771234
567234
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970*B Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.619
ΟΛΟ- dry-port
κατασκευής υποδομν
Α' τρίμηνο του 2022
η ααπόβασην στη Σερβία
φωτιά τοκόστος
Διπλή Παρουσία στα Βαλκάνια με dry-pors
(εμπορευματικά κέντρα) θα έχει ο ΟΛΘ μέσα στο
Πρτο τρίμηνο του 2022, καθς-σύμφωνα με
πληροφορίες της Ν τότε θα Πραγματοποηθεί
ηνέα- δεύτερη κατά σειρά - εμπορευματική anoβασην του λιμένα της Θεσσαλονίκης στις
γετονικές χρες , με βάση αυτή τη φορά
τη Σερβία. σελ. 12
Αυξημένο 15% λόγω ανατιμήσεων σε α' ύλες, ενέργεια, μεταφορές-Διόρθωση τιμν με Υπ. Απόφαση
Το σχέδιο του ΟΠΑΠ
για retail και online ανάπτυξη
Η ψηφιοποiηση του δικτύου των καταστημάτων,
ηεπέκταση της online nαρουσίας και η εξέλιξη
του Προίοντικού χαρτοφυλακίου αποτελούν τους
βασικούς άξονες της στρατηγικής του ΟΠΑΠ,
όΠως τόνισε η διοίκηση του ομίλου κατά
την ενημέρωση των αναλυτν στο Πλαίσιο
της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων. σελ . 13
Κατά περίπου 2 διο. ευρό επιβαρύνεται το κόστος Απόφαση Που θα καθορίζει συντελεστές αναθερησης κυρία δενυφίσταται μηχανισμός αναθερησης των
των υποδομν, αρχικού ΠροϋΠολογισμού 13 δισ.
ευρό, Που έχει εξαγγείλει το υπ. ΥΠοδομν για το
επόμενο διάστημα (αυτοκνητόδρομοι, σιδηροδρομικά κατασκευαστικής αγοράς , η εκτίναξη του κόστους
έργα κ.λπ.) από το ττσουνάμιν ανατιμήσεων σε α
ύλες , συν τν αύξησn ης τιμής των καυσίμων και
άρα, μεταξύ άλλων , του μεταφορικού κόστους όταν
Πρόκειται για εισαγόμενα υλικά. Το κόστος για τον
κρατικό προυπολογισμό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο , φορίες, κάνει λόγο για επιβάρυνση της τάξεως του διαγραφν για να λειτουργήσει και να δσει την
καθς Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παρέμβει
αναλαμβάνοντας τμήμα του κόστους , με Υπουργική ανησυχία, με δεδομένο ότι σε αυτή τη χρονική συγ έναν με ενάμιση χρόνο σελ.2
τιμν και για τα σε εξέλιξη έργα , τούψος τωνοΠοίων
δεν είναι καταγεγραμμένο. Σύμφωνα με στελέχη της
τιμν των αναγκαίων για τα έργα υλικν . Στον Πρό
σφατα ψηφισμένονόμο 478221 υπάρχει η πρόβλεψη
για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παρατηρnτpioυ
στις υποδομές είναι τουλάχιστον 15% (και από κει Τιμν, κατά τα Πρότυπα άλλων χωρν , Που εφόσον
Προκύπει το Προαναφερόμενο Ποσό των 2 δισ. ευρό).
Η εκτίμηση αυτή δεν υιοθετείται απαραίτητα από
το υπουργείο ΥΠοδομν, Που, σύμφωνα με Πληρο Τιμολόγιησης Τεχνικν Έργων και Τεχνικν Προ
υπήρχε, θα αντιμετπιζε με αντικειμενικότητα το
συγκεκριμένο Πρόβλημα. Όμως, το Εθνικό Σύστημα
5%. Σης κατασκευαστικές εταιρείες επικρατεί έντονη οριστική λύση στο Πρόβλημα χρειάζεται τουλάχιστον
Next.e.G0 Mobile
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ
Suress test οι ανατιμήσεις
για παραγωγούς-βιομήχανους
Κριστίν Λαγκάρντ
Πρόεδρος ΕΚΤ
Ο Γιάννης Μπρατάκος
νέος πρόεδρος του ΕΒEA
Το μετά covid
τρίπτυχο
για την Ευρπη
Τιμολόγηση τροφίμων από το χωράφι στο ράφι
Νέος Πρόεδρος του ΕΒΕΑ εξελέγη χθες ο Γιάννης
Μπρατάκος , ύστερα από εκλογική διαδικασία Που
έλαβε χρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
Στον ρυθμό των ανατιμήσεων
των Πρτων υλν, των αγροεφο
δίων και στα αυξημένα κόστη
ενέργειας και μεταφοράς ακρο
βατούν) οι Παραγωγοί και η βιομηχανία τροφίμων , με τις στρα
τηγικές διαχείρισης κρίσεων να κόστος ενέργειας
αναπροσαρμόζονται σε καθημε
ρινή βάση. Οι δείκτες ρευστότη
τας βρίσκονται στο επίκεντρο
και καθορίζουν τις δυνατότητες λντας στη Ν εκπρόσωποι του
Προσαρμογής από το χωράφι σο
ράφι στα νέα δεδομένα, με τον
κλάδο να βινει ένα βίαιο κι
ακαθόριστου χρόνου stress test .
- Νέο κύμαν αύξησης
του Πληθωρισμού βλέπει η ΕΚΤ
του Δ.Σ. σελ. 10
ΕΦΚΑ-Συνταξιούχοι
Τέλη Οκτωβρίου η καταβολή
αναδρομικν και αυξήσεων
/ Σύγκλιση
Βορρά-Νότου
/ Μείωση ανισοτήτων
ν Στήριξη πράσινης,
μετάβασης
Βαρύ Πλήγμα στους πελάτες
της μέσης τάσης τουψηλό
Στα τέλη Οκτωβρίου στοχεύει ο ΕΦΚΑ να καταβάλει αναδρομικά και αυξήσεις σε 150.000
<Παλαιούς συνταξιούχους . Τότε εκτιμάται ότι θα
ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία επανυπολογισμού των συντάξεων για όσους είχαν
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τη
16η5/2016. σελ . 7
το οΠοίο, όΠως αναφέρουν μι
αγροτικού και μεταποιητικού κό
σμου , ήδη έχει σημαντικές επΠτσεις στους ισολογισμούς του
2021. σελ. 3
σελ. 15
0 οδικός χάρτης της Ε.Ε.
για τον e-μετασχηματισμό
Ένα άκρως μεγαλεπήβολο σχέδιο για την επτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της
κοινωνίας και της οικονομίας της Ε.Ε. έως το
2030 Πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επτροπή, ονομάζοντας τη δεκαετία Που διανύουμε ψηφιακή,
Παρουσιάζοντας έναν συγκεκριμένο μηχανισμό
υλοποίησης. σελ. 16
Εεπερνούν
τους στόχους
τα τουριστικά
έσοδα
Τι ψαλίδισε
την ανεργία
στο 14,2%
Πούθα δοθούν
και Πού όχι
ενισχύσεις
Covid-19
Ιούλιος:-2,6 μονάδες σε ετήσια βάση
Ακρίβεια
Μηνύματα Που επιβεβαινουν
τις νέες εκτιμήσεις για τουριστικά
έσοδα Που θα ξεπεράσουν το
60% των εσόδων του 2019 λαμ
βάνει η ελληνική τουριστική βιο
μηχανία . Η περιφέρεια Νοτίου
Aιγαίου βλέπει ότι οι υψηλές επ
δόσεις του Αυγούστου, Που ξεΠέρασαν τις Προσδοκίες, ουνε
χίζονται και τον Πρτο μήνα του
φθινοπρου. σελ 11
ΥΠοχρησε στο 14,2% n ανεργία τον Ιούλιο, ως απoτέλεσμα του ανοίγματος της αγοράς, αλλά και της αυξημένης κίνηoης τον συγκεκριμένο μήνα . Η μείωση
της ανεργίας , σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, είναι 0,8 της
μονάδας ανη σύγκριση γίνει με το 15% Που είχε κα ταγραφεί τον Ιούνιο, Είναι όμως 2,6 Ποσοστιαίες μονάδες
συγκριτικά με το 16,8% όΠου είχε ανέλθει τον Ιούλιο
του 2020.Όμως, ακόμα κι έτοι, οι συγκφίσεις κρίνονται
ος επισφαλείς, αφού και πριν από ένα έτος η Ελάδα ης ΕυρωΠης
αντιμετπιζε το α' κύμα της Πανδημίας και μόλις είχε
εξέλθει από ένα σκληρό, Πρτο lockdown. σελ 6
(Πράσινο στο ενδεχόμενο αu ξησης του κονδυλίου για την ενί
σχυση των νοικοκυριν , Προκεμένου να αντιμετωπίσουν τις συ
νεχείς ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό
αναμένεται να δσει η κυβέρνηση, αλλά θα ανάψει κόκκινο
συς Παρεμβάσεις στους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης , Προκει
μένου να συγκρατηθούν και σ
αυτό το μέτωΠο) οι τιμές . σελ.5
σελ . 17
Καμπανάκι για νέα έξαρση
της πανδημίας από τον Οκτβριο
. Στο κόκκινο Καβάλα,
Ημαθία, Πιερία και Πέλλα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επτροπής
Στρατιωτική
απεξάρτηση
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠ0 16 ΧΡΟΝΙΑ
αΜΕΡΚΕΛΙΣΜΟΥ, ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΣΤΗΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; >9
από τις ΗΠΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Όρθια με τον Σουάρες η Ατλέτικο Μαδρίτης
  Δύο γκολ του Λουίς Σουάρες σε διάστημα 16 λεπτών διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 για την Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο «Μετροπολιτάνο», στερώντας δύο σημαντικούς βαθμούς απ
 • Θρίαμβος Φερστάπεν στο Τέξας
  Ο Μαξ Φερστάπεν πρώτευσε στο Γκραν Πρι του Όστι, στο Τέξας, διευρύνοντας στους 12 βαθμούς τη διαφορά στην κορυφή της κατάταξης από τον Λιούις Χάμιλτον, πέντε αγώνες πριν τη λήξη του πρωταθλήματο
 • Μοιρασιά στο «Μεάτσα» για Ίντερ και Γιουβέντους
  Ίντερ και Γιουβέντους αλληλοεξουδετερώθηκαν στο μεταξύ τους παιχνίδι (1-1) προς όφελος των πρωτοπόρων Νάπολι και Μίλαν, που απόκτησαν διαφορά επτά βαθμών από τους πρωταθλητές «νερατζούρι&r
 • Ισημερινός: Τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα σε χιονισμένο ηφαίστειο
  Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας πέμπτος τραυματίστηκε από χιονοστιβάδα στο χιονισμένο ηφαίστειο Τσιμποράσο του Ισημερινού (στα κεντρικά της χώρας), ανακοίνωσαν την Κυριακή ο&
 • Διαβάστε αύριο στη «Ν»
  - Δίμηνο-φωτιά ακρίβειας και φορολογικών βαρών - Μέσα Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις του "Εξοικονομώ" - Οι 4 άξονες που κρίνουν τα αποτελέσματα των τραπεζών - 4 συνεντεύξεις στη "Ν": Σπήλιος Λι