Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 16.09.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7692
29 χρόνια
Σχέδιο για κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ποιοι Παίρνουν σειρά στον νέο κύκλο φορο-ελαφρύνσεων
Βορείου Ελλάδος
Ο τάννωστος Χ Της Οριακής Τιμής Συστήματος.
Τιμολόγια
ρεύματος
Η δημουργική ασάφειον στις δαπραγματεύσες κυβέρνησης ιδιωτν και
τι ερωτήματη για τα Τιμολόγια ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχερήσεις Η
επιδότηση του κράτους, το Ταμείο Που αναμένεται και ο άγνωστος χ της
Ορακής Τιμής Συστήματος
Δημουργική ασάφεια εξαικολουθεί να χαρακτηρίζει το σχέδιο
της κυβέρνησης για την ανα
κούφιση των καταναλωτν από
τα φουσκωμένα τιμολόγια ηλεκ
Τρισμού. Αυτό Προκύπτει από
την τηλεδιάσκεψη Που είχε χθες
το απόγευμα το Υπουργείο Περβάλλοντος και Ενέργειας με τη
διοίκηση της ΡAE, της ΔΕΗΔΕΗ
0,670% και τωνιδιωτν Προμηθ.
ευτν.
Η μετοχή του ΟΤΕΟTE -0,76% κερδίζει κάτω δηλαδή από την Τρέχουσα (16,35
φέτος 25% (συνολική απόδοση 31%) , ευρ)
επίδοση Που υπερβαίνει κατά Πολύ αυτή
του Γενικού Δείκτη, επισημαίνει η χρηματιστηριακή σε έκθεσή της , με την οποίa
αλλάζει τη σύσταση από καγοράν σε
<διακράτησην και βελτινει οριακά την
τιμή-στόχο στα 16 ευρ από 15,8 ευρ,
Με self-test
από 4 ετν
Επισημαίνει παράλληλα ότι το 20 τρίμηνο
η εταιρεία παρουσίασε ισχυρά μεγέθη, με
αύξηση εσόδων 8% και ΕΒTDAaL κατά
6,9%.
στις πτήσεις
εσωτερικού
Σε απαγόρευση ύστερα
χρήσης
ένδειξης <βιολογικό Προϊόνω από καλιέργεια, όπου
έλεγχο επαλήθευ-Φυτοπαθολογικό επιβλήθηκαν
έλεγχο Του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ
εξής Ποινές:
Ινστιτούτο και το
σης στην ενταγμένη στη βιολογ- Ο γανισμό έκταση υποβιβάκή γεωργία, Yεω
στηκε από <βιολοπαραγωγή διαπιστθηκε ργική εκμετάλλευ-Πιστοποίησης, γικήν σε συμβαΕλέγχου
Πορτοκαλιού, στη
γεωρΥική
επίχείρηση
<ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Β.
χρήση μη επιτρ
επόμενων φυτοπροστατευτικν
ουσιν.
Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
στο Πλαίσιο Των
ση καλλιέργειας διαπιστθηκε η
πορτοκαλιάς χρήση μη επιτρ
<ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Β.
τική>
απαγορεύτηκε από την
επόμενων φυτοεπιχείρηση
Προστατευτικν διακίνηση Πορτοκαλιν ως βιολοέργεια 756 στρεμ-γικν και αποσύρΟργανισμός αρμοδιοτήτων έλεγχο και ύστερα μάτων που είχε θηκαν από την
Ετιστείδεται η μλοτοίηνη
ΙΩΑΝΝΗ Σ>
Λακωνία.
Μετά από
ουσιν , σε καλλιΙΩΑΝΝΗ Σ > ,
Προχρησε
Του ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Ελέγχου
Πιστοποίησης ποίησε επιτόπιο
από συνεργασία χαρακτηρισθεί αγορά δύο τόνοι
με Το Μπενάκειο
ΠραγματΟ>>
βιολογική
Πορτοκάλια .
Created by Universal Document Converter