Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μνημόνιο Συνεργασίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με τν ΣΒΒΕ
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ 6062 Πέμτη 16.09.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΟΠΑΠ:
Mermeren:
>>> Τελ.
Euroxx:
>>>Τελ.
Τι Πρέπει να
ξέρετε για το
scrip divident
Την διανομή μερίσματος Ε2, 24
ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
θετικές οι Προοπτικές τς
Autohellas για το β' εξάμηνο
Πόσο θα
Σε ανακοίνωσή του στο χρημαΤιστήριο, ο ΟΠΑΠΟΠΑΠ
045% Παράσχει Πληροφορίες
για το δικαίωμα επανεπένδυσης
μερίσματος 0,10 ευρ σε
μετοχές της εταιρείας από τους
μετόχους
ΟΠως αναφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε.
σχετικά με
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι Ποσού 1.455.000
ευρ, με έκδοση μέχρι
4.850.000 νέων κοινν , ονο
μαστικν
μετοχν,
μέσω επανεπένδυσης του Προσωρινού μερίσματος για τη
χρήση 2021, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας κατά
τη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμ.
βρίου 2021 , μετά την Παροχή
σχετικής εξουσιοδότησης από
την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της 22ας Μαΐου
2019 , Πληροφορεί το κοινό για
τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία, έχοντας στόχο να
Παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της
επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς Ποσού
μερίσματος στην Εταιρεία και
να επτρέψει την αξιοποίηση
των χρηματικν τς διαθεσίμων για την υλοποίηση
μακροπρόθεσμων επενδυτικν
Προγραμμάτων ου θα προσθέσουν Πολλαπλάσια αξία και τη
διατήρηση της μερισματικής
της Πολτικής υψηλν αποδόσεων , αποφάσισε να παράσχει
στους μετόχους της
δυνατότητα να λάβουν το
μερίσματος για τη χρήση 2021
(η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας της
7ης Σεπτεμβρίου 2021) , κατά
τη διακριτική τους ευχέρεια,
υπό τη μορφή μετοχν της
Εταιρείας αντί σε μετρητά
(scrip divident )
Προσωρινού
την έκτακτη
Οι ασηγμένες από τς
Ψήφου
συντελείται
Στο 50,2% μειόθηκαν
οι συναλλαγές των ξένον
Ανοδικά κινήθηκε το Χρημα-επιρροή τους στην Νοτιοανατολική Ευρπη και να επωφεληθούν από νέες ευκαι ρίες.
ΣτΟ Πλαίσιο της συνεργασίας
Το Χρηματιστήριο Αθηνν
αναρριχάται σε νέα υψηλά προχρησε σε όλα τα απαiτούμενα βήματα για την
απόκτηση μεριδίου 10,24%
Των μετοχν του χρηματιτον Αύγουστο, στηρίου του Βελιγραδίου.
Ταυτόχρονα, Το BELEX αnοφάσισε να βελτισει τις υποΟι αλλοδαποί δικαιούχοι δομές διαπραγμάτευσης που
διαθέτει ως Λετουργός Αγοστές για Τέταρτο σε σειρά ράς, με αποτέλεσμα να μεταΤιστήριο Αθηνν κατά Το
μήνα Αύγουστο, με
Γενικό Δείκτη να Παρουσιάζει
άνοδο κατά 3,93% και να
Οι εκτιμήσεις των αναλυτν για την οικονομία. Το Πλήγμα στα
περιθρια κέρδους από τις ανατιμήσεις και τα προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα . Πόσο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει η αναταραχή
έτους κατά τη διάρκεια του
μήνα. Σημαντικές ήταν οι
εξελίξεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση .
κατά την οποία οι ημές των
επιπτσεις θα είναι μεν αξο- ξένων χρηματιστηρίων έχουν
σημείωτες, αλλά Παράλληλα εκτιναχθεί στα ύψη και οι απΟΤΙ
διαχειρίσιμες και σχετικά περιο - μήσεις στο Χ.Α. έχουν καταστεί
ρισμένης Χρονικής διάρκειας, σαφς απατητικές αν περιορίσουμε την ανάλυση μας στα
μήνα, αυξάνοντας σημαντικά φέρει Τις συναλλακτικές δρα- προσαρμόζονται και να διορ - μεγέθη του 2020 και δεν προεσαφς
καλύτερο οικονομικό περιβάλ
λον κατά τα επόμενα χρόνια.
Οι αιστόδοξοι Πιστεύουν όΤΙ οι
μερίδων εμφανίζονται αγορατη
καθς οι αγορές Τείνουν να
Προσωρινού
θνουν Τις όποιες ακρότητες, ξοφλήσουμε
Ωστόσο, δεν Παραλείπουν να
σημεισουν ότι η όλη αναστάτωση έρχεται σε μια περίοδο
τα επίπεδα εισρον τους σε
επίπεδο μήνα και έτους.
στηριότητες του στην Πλατφόρμα Συναλλαγν του
Ανακοινθηκε η συνεργασία Χρηματιστηρίου Αθηνν, διεμεταξύ τν χρηματιστηρίων υρύνοντας έτσι, μέσα από το
Πλαίσιο της Κοινής Πλατφόρμας, την ρευστότητα και Τις
υπηρεσίες Που θα Παρέχει.
Αθηνν (ΑΤΗ EX) και Βελιγραδίου (BELEX) , Προκειμένου
τα δύο Χρηματιστήρια να
αυξήσουν
συνολικά
Created by Universal Document Converter