Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

16

ΣEΠTEMBΡIOY
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5831

ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ» ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΦΕΡΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Παράταση στο mega
εµβολιαστικό µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου
ΑΧΑΪΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ
ΣΕΛ. 10-11

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΤΑ SELF TEST
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Σχολεία: Χωρίς
µεταβολές
τα θετικά
κρούσµατα
ΣΕΛ. 6

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ: Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ-ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Eπιτέλους
τέλος οι…
µεταγωγές στα
νοσοκοµεία
ΣΕΛ. 5

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΛΕΤΙ∆Η

Αγνοείται…
η ανακύκλωση

Αντιµέτωποι

ακόµη και µε παύση!
ΠΩΣ ΟΙ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ
ΤΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 6

ΣΟΚ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΤΥΧΗΣ
ΚΟΠΕΛΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΤΡΙΟΛΙ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η πρόληψη
νικά…
τον καρκίνο
ΣΕΛ. 16

Συγκλόνισε
το πανελλήνιο
η Ιωάννα
«ΑΠΕ∆ΕΙΞΕ ΠΟΣΟ ΨΥΧΡΗ ΚΑΙ ∆ΕΙΛΗ ΕΙΝΑΙ»,
ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΙ∆Α, ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ∆ΙΚΗ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 19-24

ΣΕ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ-ΛΙΟΛΙΟΥ

«Το µπάσκετ θα βρεθεί
εκεί που αξίζει»
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΡΑΚΛΑΓΙΤΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα