Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέες ενισχύσεις προ των πυλών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91 771234 567227
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.618
Νέες ενισχύσεις προ των Πυλν
Προς πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και υλοποίηση Παρεμβάσεων στήριξης της αγοράς εργασίας
Η πλήρης και μόνιμn Πλέον κατάργηση της ε σφοράς αλληλεγγύης είναι το επόμενο μέτρο ελάφρυνσης Που θα ληφθεί , εφόσον n οικονομία κ
Vηθεί ταχύτερα από τοναναθεωρημένο στόχο του
ΑΕΠ, αλλά και το επιτρέψουν οι θεσμοί . Σύμφωνα
με πληροφορίες, το κεφάλαιο των μέτρων στήριξης
δεν έχει κλείσει για την κυβέρνηση. Στο ενδεχόμενο
Που ο Πήχης της φετινής ανάπτυξης διαμορφωθεί
τελικς Πάνω από τον επικαιροποιημένο στόχο
του 5,9% , θα υπολογιστεί ο Πρόσθετος δημοσιονομικός χρος και θα διανεμηθεί . Το ίδιο θα γίνει
και από το νέο έτος . Με μια διαφορά: από το νέο
έτος εξαιρετικά κρίσιμο, καθς εκτός από την ολο κλήρωση της μεταμνημονιακής εποπτείας μπαίνε
στην ατζέντα και η σκληρή διαπραγμάτευση για
την αλλαγή του Συμφνου Σταθερότητας- η Προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι η νομοθέτηση
μέτρων μόνιμου χαρακτήρα , Στην κορυφή της
ατζέντας βρίσκεται η Πλήρης και μόνιμη Πλέον
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, προκειμέ
νου να καλυφθούν και οι υπόλοιπες κοινωνικές
ομάδες Που, Προς το Παρόν , θα εξακολουθήσουν
να επιβαρύνονται με το συγκεκριμένο μέτρο: μι.
σθωτοί και συνταξιούχοι. Ψηλά είναι επίσης η Πe
ραιτέρω μείωση των ασφαλιστικν εισφορν και
ηλήψη Πρόσθετων μέτρων για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας , ειδικά για νέους και γυναίκες
όΠου τα Ποσοστά ανεργίας Παραμένουν υψηλά,
καθς επίσης και για τη στήριξη των νέων ζευγαριν
ακόμη και μέσω Πρόσθετων μέτρων για τmν κάλυψη
των στεγαστικόν τους αναγκν . Για τον ακριβή
χρόνο λήψης των επόμενων μέτρων στήριξης, δύο
μεγέθη θα λειτουργήσουνως φυθμιστές: το Πρτο
είναι ο ρυθμός ανάπτυξης το επόμενο χρονικό διά
στημα (όχι μόνο φέτος, αλλά και του χρόνου) και
το δεύτερο οι δημοσιονομικοί στόχοι που θα κληθεί
να επιτύχει η χρα ειδικά μετά το 2022, έτος κατά
το ΟΠΟίο αναμένεται να λήξει και η λεγόμενη ρήτρα
διαφυγής ( το μέτρο έκτακτου χαρακτήρα Που επe
τρεψε στις χρες να εμφανίσουν Πρωτογενή ελλείμματα Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την
Πανδημία ). σελ. 3
ΕXCLUSIVE REPRESEΝΤΑTIVE IΝ
GREECE AND CYPRUS OF
BWTS & SCRUBBERS RETROFITS
DIGITAL CONTROL SYSTEMS INTERNATΤΙΟNAL
tel : +302104181833 / email : [email protected]
Επιστρέφει με αμκ
30 εκατ. ευρ η Μηχανική
Σε προσπάθεια να διεκδικήσει ξανά μερίδιο της
κατασκευαστικής αγοράς, εν όψει της Προοπτικής
εκτέλεσης σημαντικν έργων υποδομής τα επόμενα χρόνια, βρίσκεται n Mηχανική . Χθες
ανακοίνωσε την απόφαση του διοικητικού της
συμβουλίου να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο
κατά το Ποσό των 30 εκατ. ευρ Προκειμένου να
αποκτήσει την αναγκαία ρευστότητα . σελ. 11
Νέα ευνοϊκή ρύθμιση
για αδήλωτα τετραγωνικά
Συνέντευξη στη N ου υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού
Παγκόσμια αγωνία για
τασινική Lehman Brothers
για τη στήριξη eυποβολή δηλσεων στους δήμους
όλης της χρας μέχρι 31 /122021,
Δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντά
Η απειλή μιαςσνικής Lehman Brothers επικρέμεται Πάνω από το Πεκίνο και Προκαλεί ρίγη στην
κινεζκή οικονομία , μετά τη δημόσια ομολογία της
Evergrande, του κολοσσού του real estate, ότ
βρίσκεται σε βαθιά κρίση χρέους-μια ομολογία
nou συνοδεύτηκε από την ανοιχτή προειδοποίηση
ακόμη και για στάση πληρωμν . Τα χρέη
της Evergrande ξεπερνούν τα 300 δισ. δολάρια,
κατατάσσοντάς την στις πλέον υπερχρεωμένες
εταιρείες Παγκοσμίως , σελ. 13
του Πρωτογενους εςχιλιάδες ιδιοκτίτες ακτνάτων για τη δήλωση των πραγματικν
να δηλσουν στους δήμους τις επιφανειν των ακινήτων τους
Πραγματικές επιφάνειες των ιδιο- χωρίς χρεσεις δημοτικν φόρων
κτησιν τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκες αναδρο - nyoύμενα 10, 15 ή 20 χρόνια και
μικές χρεσεις δημοτικνφορων χωρίς επιβαρύνσεις με υπέρογκα
και τελν και χωρίς να Πληρ . Ποσοστά Προσαυξήσεων. Η μόνη
σουν τα Πολύ υψηλά Ποσά προ - μικρή Πρόοθετη επιβάρυνση Που
σαυξήσεων και Προστίμων εκ
Πρόθεσμης καταβολής , αποφά - μία Προσαύξηση 20% των Πσν
σισε να δσει η κυβέρνηση . Η
Προωθούμενη διάταξη του υπ.
Εσωτερικν Παρέχει τη δυνατό- πληρσουν όσοι ενταχθούν για
τητα eυποβολής επρόθεσμων τοχρονικό διάστημα από 1/2020
αρχικνή τροποΠοηικν- διορ μέχρι την ημερομηνία υποβολής
θωτικν δηλσεων στους δήμους της δήλωσης. σελ.5
τομέα
και τελν αναδρομικά για τα Προ
Δρομολογείται πακέτο
μεταρρυθμίσεων
στο Πλαίσιο
της νέας ΚΑΠ
Προβλέπει η νέα ρύθμιση θα είναι
Aίρονται οι χρόνιες
στρεβλσεις
στην αγροτική
οικονομία
των επιΠλέον δημοτικν φόρων
Υn. Ψηφιακής Διακυβέρνησης-EAT
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΤΥΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
και τελν Που θα κληθούν α
ΝΕΟ ΜΙΓΜΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙNTRALOT
της κρίσης για
τα αναδρομικά
συνταξιούχων στο ρεύμα
Πιέσεις
για εκιτσεις
Σταύψη
ο εισαγόμενος
πληθωρισμός
τον Ιούλιο
Bulk carriers
HAΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΟΥΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ
Aημοσθένης
Σαρηγιάννης
Καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής του ΑΠΟ
Δικαστικές διαμάχες
Κυβέρνηση προς ιδιτες παρόχους
Τιμές χονδρικής
σελ. 6
Κρίσιμο τριήμερο για τις διεκδι
κήσεις και τα αναδρομικά από
περικοπές συντάξεων . Σήμερα συνεδριάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο
για τα αναδρομικά 300.000 συν ταξιούχων και την Παρασκευή το
ΣτΕ για την αύχην των αναδρομι
κν από Περικοπές σε επικουρικές
συντάξεις- δρα για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. σελ. 4
Πς θα δοθούν οι κρατικές
επιδοτήσεις στα νοικοκυριά
Γκρίνιαν των μικρότερων
εταιρειν για νόθευση ανταγωνισμού
Περαιτέρω ενίσχυση των Πληθωριστικν Πιέσεων Προμηνύει
ηνέα αύξηση στις χονδρικές τιμές
των εισαγόμενων α' υλν και αγα θν τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμν
Νοέμβριος
Ο ρυθμός εμβολιασμού
και η απολύμανση
του αέρα κλειδιάν
αποκλιμάκωσης
της Πανδημίας
Προς β' κύκλο
ανατιμήσεων
οι βιομηχανίες Εισαγογν στη Βομηnχανία τον
Ε Δευρύνονται στην Ευρπη
οι κρατικές παρεμβάσεις
. Πιο κοντά η λειτουργία
του αγωγού Nord Stream 2
ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
σα.6.7 αλεύρων
Ιούλιο Παρουσίασε σε ετήσια βά
oη αύξηση 21,2% . σελ. 6
ΓΑΧΑ 90681 (016%) Δ DοW JONES 3457757 (0849) Υ FISE 100 703406 (049%) Υ DAX 30 1572299 (0149 ) Δ (AC 40 65297 (036%) V ΧΡΥΣΟΣ 1.804,86 Δ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 73,04 ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1804 V ΒTCOIN 46610%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα