Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΤΟΥΙΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ε αυξημένη ε.
δύο με τρεις εβδομάδες νοδν ο0θενν στο Noτοιμότητα βρί . ειναι το κρίομο διάστη . οκομείο , ο σιεμβολί .
σκεται το Νοσο - μα για τη διαonopo του στοι ουνοδοί ασθενν.
κομείο Πρέβε. κορωνοίου στα Σχολεία εφόσον τους επτpanεi
μεταξύ μα0ητν anά η είoδος στο Νοoοκο
μείο , θα npenεi να φέ.
ζας καθς με το άνοr και γονέων
Εniσημαίνουν ου η ε.
μα των Eoλείων γατροί και νοσηλευτικό
ηpoounκό βρίσκονται κονα του αpieμου των εν ο, εμβολιοσμένο
σε εγρήγoρση και npo κρουσμάτων στο Νομό συνοδοί oσθενν εφότοιμάζονται για κάθε
ρουν PCR τεστ 48 ωρν
μος nοpαμένει στοθερή
και οι νοσηλείεε είναι At.
yες H6η ουστηροηο pουν rapld tost.
θηκαν το nρωτόκολλα
ενδεκόμενοο διοσnopaς
ρουν γιατροί , ano onμερα και για τις επoμενες να την tio08o tων ου .
Αυτός ο κόσμος δεν ήταν αρκετός
ούτε για εσένα, ένα άκακο πλάσμα . .
Ανοιχτή επιστολή
| Προέδρου ΝΟΔΕ ΝΔ Πρέβεζας
Η ΜΟΥΣΙ βρ0ηκε ην Δευτέρα το
wρωί δυστυχς νεκpή μέσα σε ένα γρε
άτο στη Λ Ερήνης , κοντά στην εδό
Κασσιόπης όπου έμενε Η σκυλίτοα a
Δημοκρατίας
nέpoσαν έξ χρόνια , όταν για nρτη φορά
συζητήσαμε μαζ . το nως θα μηορέσει να αναβαθ
μιστεί και να ενισχυθεί το κύρος της Νομαρχια.
κής μας Επιτροηής , οφορμή και της εnερχόμενης
| τότε εκλοής του νέου Προέδρου tης Νέος Δημο
κρατίας
| νoouνταν από το βράδο του Σαββάτου
|4 Σεπτεμβρίου και όλες αυτές τις ημέ.
Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
Από το Τουρκικό Κράτος
Εταιρεία Βυζαντινν Μελετν Ν. Πρεβέζης
Δια ζσης
η συνεδρίαση..
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙ ΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
μήρουμε και τον Εθνουά .
N. Κοντμένος του Πολιτιστικού Κντρο
(pην Οση σναια στη σελτο