Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ναι ο Μανόλης Λεμπδης τητες nou μου npoτεινε μοδιότητες του ε
το καθορό . νέο προσυn αποδέχτηκα τις αρμοδιό . ηση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ ο κ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟΑN LINES
ΑΠΕΥΒΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΠΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
Ετος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
με ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
19.150
ΣΕλίδα 28
Σελίδα 25
Εμπλοκή μετις προκάταίθουσες Συνέχεια στις Προηoνήσεις
του 2ου και 3ου Γυμνασίου Αγ. Νικολάου
κα φιλικό το Σάρβατο για τον ΑΟΑ Α
Τέσσερις παλιοί, τρεις νέοι
. Τα νοσοκομεία
προετοιμάζονται
για τυχόν αύξηη
περιστατικν
κορωνοϊού στα παιδιά
Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Αγ. Νικολάου
Ρετορτάζ
Σελίδα 3
NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Τους νέους Αντιδημάρχους ανακοίνωσε χθες ο
Δήμαρχος Αγ Νικολάου .
Αντνης Ζερβός Τέσσε.
ρiς από τους wν Αντιδη.
μάρχους παραμένουν : με
νέες αρμοδιότητες (Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
ο Χάρης Αλεξάκης Καθα .
ριότητας και Πρασίνου ο ντνης Μαυρής
Πργος Βάρδος , Καθημε ρiνότητας ο Κωστής Κα - τους νέους Αντιδημάρχους
στελιανάκης , Οικονομικν και ξήτησε τις πρτες δη- κείμενα , ορισμένα εκ των νεργασία με όλους για όλα
και Διοκητικν Υπηρεσιν λοεις τους . ( Στη σελίδα 5 oποίων απoτελούν πραy και Κοινωνικής Πολιτικής οι δηλσεις των παλιν , , ματική πρόκλησηο Θωμάς Χαριτάκης Στο Χάρη Αλεξάκη , Γιργοu
εκτελεστικό σχήμα του δή Βάρδα Κωστή Καστελλιαμου δεν θα ανήκει πλέον ο νάκη και Θωμά Χαριτάκη, μαρχο Αντ Ζερβό για την Δήμου . Ευχαριστ το Δή . Κίμων Χουρδάκης , Αντι - καθς και η επίσημη a - επιλογή και εμπιστοσύνη μαρχο κ Ζερβό για την ε δήμαρχος έως τρα Νεα - νακοίνωση του Δημάρχου , στο πρόσωπό τους ο δε μπιστοσύνη του στο προ
πόλεως
Παρόλληλα, αναλαμβά - του)
νουν και τρεις νέοι Αντιδή
μαρχοι Διαχείρισης δημό - Ευαγγελία Φανουράκη εισιου χρου και ακίνητης σέρχονται αναβαθμίζόμεπεριουσίας του Δήμου ο νοι κρατντας τις αρμοδι. ρισης Δημοσίου Χρου και νάδελφους Αντιδημάρχους
Μανόλης Λεμπίδης Εργων ότητες που θα ασκούσαν Ακίνητης Περιουσίας Μα και το νέο Εντεταλμένο
και Μελετνο Γιάννης Μa - ως εντεταλμένοι δημοτι - νόλης, Λεμπίδης δήλωσε δημοτικό σύμβουλο και σε
ρίνος, Υγείας Δημοσίων κοί σύμβουλοι , με κάποιες στην ΑΝΑΤΟΛΗ
Σχέσεων και Δημοσιότητας συμπληρσεις Ουσιαστικά
η Βαγγελι Φανουράκη
Εντεταλμένος Σύμβου- στο εκτελεστικό σχήμα είλος Παιδείας ορζεται ο Α.
Αναζητήθηκε λύση
για τα Νοσοκομεία
Αγ. Νικολάου
και Νεάπολης
ο, κtor Αντιδρμορχον Μoνόλης Λεpmδης Πoννης Μοpίνος Βογγελ Φανουpoη (onό opστεpd)
ο οποίος αναλαμβάνει και συνεργασία με όλους σας
ανοικτός στην επικοινωνία .
τις προτάσεις και τη συΗ - επικοιννησε με εντελς νέα και -ακατέργαστα . ως σήμερα αντι .
Σελίδα 8
τα θέματα nou αφορούν
τον τομέα ευθύνης διαχείΟι τρεις νέοι αντιδήμαρ- ρισης δημοσίου χρου και
χοι ευχαρίστησαν το Δή - ακίνητης περιουσίας του
. Θα δούμε αυξήσεις
στους λογαριασμούς
ρεύματος
που εξηγεί το σκεπτικό εντεταλμένος δημοτικός σωπο μου , με την ανάθεση
σύμβουλος Αντ . Μαυρής , σε μένα αυτού του δύσκολου τομέα ευθύνης και της
διαχείρισής του . Εύχομαι
Ο αντιδήμαρχος Διαχεί καλή επιτυχία στους συΣελίδα 13
Οι Γάνης Μαρίνος και περιορίστηκε σε μια -σιβυλλική. δήλωση.
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Θεωρ τιμή την απόφαση του Δημάρχου και
όλη την δημοτική αρχή
Απαντντας σε ερυΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Λεμπίδης.
είπε ότι στις α πει η
| ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ !
|ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ
ΜΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΣΤΕΙΟΥ
ΑΠΟΥΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ως Εντεταλμένος της Κο - Δημοτική Αστυνομία nou
νότητος Βραχασίου εργά - σμερα διαθέτει μόλις έ στηκα για το καλύτερο δυ - ναν δημοτικό αστυνομικό,
νατόν αποτέλεσμα Εύχομαι καλή δύναμη και καλή
Δρ. ΟΡΦΕΑΣ Κ. ΠΕΡΙΔΗΣ
Γενικός Ιατρός MD , PhD
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελδο 4
ΕMΒΟΛΙΟ COVID-19
Εντάχθηκε
στο Ε0νιό
Πρόγραμμα
Εμβολιασμν
με το εμβόλιο
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΤΩΥΗΣ
ΔΙΑΝ ΟΜΗ ΚΑΤ ' ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠM ΕΩΣ 20:00ΜM
Το όπλο μας
ια την
Πανδημία
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
rΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK o (
www.facebook.com/ Oπωροnωλείο Mυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜENΙΔΟΥ 51-AΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ 2841021711
Για ραντεβού ιατρείο
και κατ οίκον ΑΜΕΑ
30 2841071100
6970157271, 6986597744
[email protected]
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα