Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

31oC, 21:00

23oC - Υγρασία 32%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:21 - Δύση ηλίου: 19:49

€0.80

ÕðÜñ÷ïõí ÷ñõóüøáñá åäþ;*

Είναι πλέον βέβαιο ότι ο γιαλός είναι στραβός. Μετά τους αυτάρεσκους
απολογισμούς διετίας από τις επικεφαλής των τοπικών Αρχών, δεν μένει
καμιά αμφιβολία. Άλλωστε τόσο στον κεντρικό Δήμο όσο και στην Περιφέρεια φύλαξαν για το δεύτερο μισό της θητείας των τοπικών Αρχών την συμβασιοποίηση και ίσως την εκτέλεση έργων, που κάνουν μάτι. Προσδοκάται έτσι ότι, κατά τον κλασικό τρόπο, θα ξαναπάμε στις τοπικές κάλπες μέσα σε εργοτάξια και δίπλα σε μπουλντόζες. Παλιότερα, οι δήμαρχοι εμφάνιζαν το σύνδρομο της «πεζοδρομίτιδας», εκτιμώντας πως έτσι το χρυσόψαρο ίσως και να θυμηθεί μόνον τις πιο πρόσφατες εικόνες που αντίκρυσε όταν θα βρεθεί με το ψηφοδέλτιο στο χέρι. 3»

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5431

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Ï êáëýôåñïò ÓåðôÝìâñçò ever

848 ðôÞóåéò
60%-75% ïé ðëçñüôçôåò
óôá îåíïäï÷åßá
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με θετικό πρόσημο κλείνει το πρώτο 15μερο του
Σεπτεμβρίου στην Κέρκυρα για
τον τουρισμό, με τους ξενοδόχους και τους καταλυματίες να
εκφράζουν την ικανοποίησή
τους από τις κρατήσεις παρά το
γεγονός ότι πρόκειται κυρίως
για τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας Δημήτρη Ρούσσο, από 1-15
Σεπτεμβρίου οι εμπορικές πτήσεις του εξωτερικού στο αεροδρόμιο ανέρχονται στις 848!
ΣΕΛΙΔΑ

ÓÔÏÕ ÓÏËÁÑÇ ÐÑÏÐÏËÅÌÉÊÁ ÊÁÉ ÔÙÑÁ. Συνεχίζω τον σχολιασμό που ξεκίνησα στο σημείωμα μου με
τον ίδιο τίτλο που δημοσιεύτηκε στην έντυπη « Ε» στις 2 τρέχοντος. κι αφορούσε την εκρηκτική κατάσταση στο προάστιο Σολάρη αν και νομίζω επειδή η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι από επικό γουέστερν πώς θα ταίριαζε πιότερο
ο οριζινάλ τίτλος Gunfight at the O.K. SOLAR. O ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ • ΣΕΛΙΔΕΣ 10&11»

5»

Ç èÝóç ôïõ ÔÅÅ
ãéá ôïí Êáíïíéóìü
ÁóôéêÞò Ëåéôïõñãßáò
ôçò ðüëçò 4»

Óôçí êïñõöÞ
ôï Etrusco
ôïõ Å. Ìðïôñßíé
ãéá 9ç ÷ñïíéÜ 3»
Äñáêüðïõëïò,
ðñïðïíçôÞò ÁÅ
Ëåõêßììçò:
Äåí âñßóêù
ëüãéá, ãéá ôçí
õðåñðñïóðÜèåéá
ôùí ðáéêôþí 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα