Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5059 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Σχολεία και covid19...
• Οι μαθητές στα κοντινά θρανία θα κάνουν
επτά τεστ την εβδομάδα,
σε περίπτωση θετικού
κρούσματος, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
• Οικονόμου για άνοιγμα
σχολείων: 1.000 -1.500 θετικά self test σε σύνολο
800.000

Koινωνία
«Συναγερμός»
για το 10ο Ιστορικό
Ράλι Ολύμπου 2021

s

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

Δήμος
Με υψηλούς στόχους ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εβδο-

s

μάδα Κινητικότητας στο
Δήμο Καρδίτσας

Óåë. 12

Óåë. 5