Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα εφαρμοστούν οι φορο-εκπτώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ
91771234
567220
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 -Β' Περίοδος . Αριθμός φύλλου : 27.617
Επενδύσεις 3,2 δισ. δολ.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Οδηγούν τα pure car carriers
Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται ο κλάδος των
πλοίων Που μεταφέρουν οχήματα, με τις νέες
Παραγγελίες να καταγράφουν ρεκόρ τα
τελευταία χρόνια, λόγω και της σταδιακής καθιέ ρωσης των ηλεκτρικν αυτοκινήτων , με άνοδο
στις τιμές των νεότευκτων, αλλά και στη second
hand market. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Vessels Value , μέσα στη χρονιά η αξα των νέων
Παραγγελιν για τα λεγόμενα pure car carriers
έχει φτάσει τα 3,2 δισ. δολάρια . σελ 10
Πς θα εφαρμοστούν
οι φορο- εκτσεις
Ουπολογισμός του νέου ΕΝΦΙΑ, το επίδομα θέρμανσης και το αφορολόγητο της γονικής Παροχής
Ριζική αναμόρφωση στm νομοθεσία για τον ΕΝΦΙΑ Πραγματικά ενιαίος για όλους τους ιδιοκτήτες και υπολογισμού του να εξομοιωθεί με τον τρόπο υπο
δρομολογεί για το 2022 η υβέρνηση, με βασικές θα επιβάλλεται ξεχωριστά σε κάθε ακίνητο , όπως λογισμού του κύριου φόρου . Παράλληλα, διευκρι
αλλαγές την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού ήδη γίνεται τρα με τον κύριο φόρο. Σύμφωνα με
φόρου κατοχής ακινήτων στον κύριο φόρο και την
αναδιαμόρφωση της βασικής κλίμακας υπολογισμού Πηγές , ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ , ο οΠοίος επι
του φόρου . Στόχος είναι να καταστεί Περισσότερο βάλλεται σήμερα σε κάθειδιοκτήτη Που κατέχει κτ
Προοδευτική και δικαιότερη η κλίμακα φορολόγησης, σματα και εντός σχεδίων Πόλεων ή οικισμν εδαφικές συμπεριλαμβανομένων των χρηματικν Ποσν ανε
αλλά και να συμπεριλάβει υψηλότερες επιβαρύνσεις εκτάσεις συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των ξαρτήτως ύψους. Επίσης , αυξάνεται κατά 20% το
για τα Πολύ μεγάλης αξίας ακίνητα , άνω των 250.000 250.000 ευρ , με συνιελεστές κλιμακούμενους από επίδομα θέρμανοης και θα διαμορφωθεί στα 264
ευρ, τα οποία σήμερα επιβαρύνονται επιπλέον με 0,15% έως 1,15% , δεν θα καταργηθεί , αλλά θα εν
τον συμπληρωματικό φόρο . Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα είναι
Το Υπερταμείο σε ρόλο
Public Wealth Fund
νίζεται ότι αμετάβλητη Παραμένει η κλίμακα φόρου
τα όσα διευκρίνισαν χθες αρμόδιες κυβερνητικές για κληρονομιές και το 2022, καθς η αύξηση του
αφορολόγητου ορίου Που θα ισχύσει από την 1η
Οκτωβρίου αφορά μόνο γονικές Παροχές και δωρεές
Διαχειριστής αναπτυξιακν κεφαλαίων του
Δημοσίου (Public Wealth Fund)-επιδίωξη Που θα
αποτυπωθεί στο νέο τριετές στρατηγικό της
σχέδιο, το oΠοio θα ολοκληρωθεί τον επόμενο
μήνα - επιχειρεί να γίνει n Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχν & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ , γνωστή και
ως Υπερταμείο. σελ. 11
ευρ από τα 220 ευρ Που ήταν την Προηγούμενη
σωματωθεί στον κύριο φόρο, με συνέπεια ο τρόπος χειμερινή περίοδο. σελ. 4-5
Διεκδικεί αδεύτερη ευκαιρίαν
για το σχέδιο εξυγίανσης
Τασενάρια για μεισεις
για να μείνει
η κριση Οι Πάροχοι εξετάζουν καντίμετραν στις ανατιμήσεις
Αισιόδοξη είναι η διοίκηση της Μαρινόπουλος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. ότι θα καταφέρει
να θέσει εκ νέου την εταιρεία σε τροχιά
εξυγίανσης μετά την απόρριψη από το
Πρωτοδικείο Αθηνν της αίτησης επικύρωσης
της συμφωνίας με τους Πιστωτές της . Η
Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε , Πo
αναπτύσσει τα εμπορικά σήματα Gap και Banana
Republic στη χρα μας, κατέθεσε έφεση, Που θα
εκδικαστεί τον Φεβρουάριο. σελ . 12
στα τιμολόγια ρεύματος
στην αλυσίδα
εφοδιασμού
Σε ασκήσεις επί χάρτου για π μένεται να ξεκαθαρίσει κατά τη
θανή αναπροσαρμογή των τιμολογίων τους , στον απόηχο
των ανακοινσεων του ΠρωθυΠουργού για τον μηχανισμό αΠορρόφη
σης των αυξήσεων
των τιμν του ρεύματος Και των ση μάτων, Που στέλνει
η ΔΕΗ, ως κυρίαρχος
Παίκτης της αγοράς Προμήθειας επιπτσεων για τους καταναηλεκτρικού ρεύματος , επιδίδονται οι εταιρείες του κλάδου. Το
νέο τοΠί στο οΠοίο καλούνται
σύσκεψη Που έχει Προγραμματιστεί σήμερα με τη συμμετοχή
του υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας , της
PΑΕ και των Προμn
Διευκρινίσεις
για το πρτο ένσημΟ
Ποιες
εναλλακτικές
μελετά
θευτν ρεύματος. Ο
υπουργός θα ζητήσει
από τους Παρόχους
να συνδράμουν στην
αντιστάθμιση των
Τις πρτες διευκρινίσεις του υπουργείου
Εργασίας αναμένει η αγορά για την εφαρμογή
του λεγόμενου πρτου ενσήμου , το οποίο
απευθύνεται αποκλεισικά σε νέους ηλικίας
18-29 ετν , Που δεν έχουν ξαναδουλέψει και
δεν έχουν καμία προϋπηρεσία . σελ . 45
η ΔΕΗ
λωτές από τις αναμενόμενες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας
απορροφντας μέρος των αυξήσεων . σελ. 9
ισελ 13
να τοΠοθετηθούν, Πάντως , αναΟΑΕΔ
ΕΡΧΟΝΤΑΙΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΑΣ
Μετ εμποδίων
ηεκτέλεση
Πρόωρη
εξόφληση
μνημονιακν
Έως και 78,75%
το ακούρεμαν
της επιστρετέας
Νικόλαος Σύψας
Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας
του ΕΚΠΑ μιλά στη "Ν)
Με ανησυχούν
έργων ΣΔT
ύψους 1,5δισ.
οι μακροχρόνιες
συνέπειες
του ιού στα Παιδιά
ΑΠΟΠληρωμς
Νέοι συντελεστές μείωσης προκαταβολής
Χρονοδιαγράμματα
Επίσημος στόχος της ελληνικής
κυβέρνησης είναι Πλέονη Πρό
ωρη αποπληρωμή και του υπό
λοιπου Ποσού της οφειλής Προς
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ,
αλλά και των διμερν δανείων
Που έχει συνάψει η ρα με τις
υπόλοιπες χρες της Ευρωζνης
το 2010 στο Πλαίσιο του Πρτου
μνημονίου. σελ. 3
Ακόμη και κατά 78,75% θα μΠορεί να κουρευτείν η
επιστροφή της επιστρεπτέας Προκαταβολής. Το κού Δημόσιο-Τράπεζες
ρεμαν, από 50% Που ήταν μέκρι τρα , μπορεί να φτάσει
στο 75% για εταιρείες με μεγάλη μείωση εσόδων και Σεκοινή
ζημιές . Αν ,δε, υπάρχει και επαρκής ρευστότητα , δίνεται
ηδυνατόττα επιστροφής των υπολειπόμενον οφείλν Πορεία
στο Δημόσιο έως το τέλος του χρόνου ανί της καταβολής
του υπόλοιπου ποσού σε 60 δόσεις. Τόιε ακουρεύετα για Πρασινες
ένα επιπλέον 15% του υπολειπόμενου 25%, ανεβάζοντας
το συνολικό (κούρεμα) στο 78,75%. σελ. 3
Μετ' εμΠοδίων εξελίσοεται στις
Περισσότερες των Περιπτόσεων
η διαδικασία ανάθεσης έργων
ΣΔΙΤ σε όλες τις κατηγορίες, με
αποτέλεσμα να έχουν αποφασι
στεί και εξαγγελθεί έργα Που ξε
Περνούν το 1,5 δισ. ευρ χωρίς
να υφίσταται αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή
τους. σελ 12
σελ . 2
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ: ΔΕΝ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2
εκδόσεις
ΓΑΧΑ 90537047%) D0WJONES 3486963 (076% ) FE 100 706843 (056%) DAX 30 15.701,42 (059%).
CAC 40 667693 (02%) Δ ΧΥΣΟΣ 1.792 79 Λ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7257 Δ ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1808 Y ΒTCOIN 4Α9025 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • HRW: Εκατοντάδες παιδιά σε υπερπλήρεις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ
  Για κράτηση εκατοντάδων παιδιών σε υπερπλήρεις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ εγκαλεί τις αρχές της χώρας, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW). Το HRW μιλά για «μαζικές παραβιάσεις της δέουσας διαδικασίας», για…HRW: Εκατοντάδες παιδιά σε υπερπλήρεις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πετρέλαιο: Σταθερά αισιόδοξη πορεία οι τιμές
  Για δεύτερη μέρα ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Παρασκευής, στον απόηχο της ισχυρότερης από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. Το θετικό κλίμα συμπληρώνουν οι προσδοκίες για…Πετρέλαιο: Σταθερά αισιόδοξη πορεία οι τιμές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τηλεοπτικές άδειες: Αθώωση Κρέτσου και μελών της επιτροπής για ψευδή βεβαίωση ζητεί η εισαγγελέας
  Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κάθεται ο πρώην γενικός γραμματέας ενημέρωσης και επικοινωνίας  Λευτέρης Κρετσος και 5 μέλη της επιτροπής αξιολόγησης για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών το 2016.…Τηλεοπτικές άδειες: Αθώωση Κρέτσου και μελών της επιτροπής για ψευδή βεβαίωση ζητεί η εισαγγελέας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • H&M: Ισχυρό πλήγμα στα κέρδη από την αποχώρηση από τη Ρωσία
  Η H&M ανέφερε την Παρασκευή μεγάλη πτώση στα κέρδη της για το 2022, με αιφνιδιαστική απώλεια το δ’ τρίμηνο, καθώς η σουηδική εταιρεία λιανικής πώλησης μόδας έφυγε από τη Ρωσία…H&M: Ισχυρό πλήγμα στα κέρδη από την αποχώρηση από τη Ρωσία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • 3 πολυτελείς επιλογές διαμονής στα ορεινά της Ελλάδας
  Πλειάδων Γη Mountain Resort & Spa, Τρίκαλα Κορινθίας Τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι από μόνα τους ένας πανέμορφος προορισμός, με πολλές επιλογές και πράγματα να δει κανείς, τόσο στους οικισμούς τους…3 πολυτελείς επιλογές διαμονής στα ορεινά της Ελλάδας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ