Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Πρώτο κουδούνι
στα σχολεία της
Κοζάνης - Καλή
σχολική χρονιά

σελ ~ 3

“Οι αποφάσεις
για την κλιματική
αλλαγή είναι
απόφαση για τους
νέους” - “Θέλουμε
να κρατήσουμε
τους νέους στα
χωράφια”

Τα 82 φωτοβολταϊκά φεύγουν
από το δάσος της Μεσιανής
- Πού πάνε «δεδομένων
των αντιδράσεων»

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7544

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Μειώθηκαν κατά 20% οι εγγραφές
των μαθητών στα σχολεία της Π.Ε.
Κοζάνης - Κατακόρυφη μείωση
τα τελευταία τρία χρόνια
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 12

«Η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής δεν
θα αλλάξει» - Θα
ρυθμιστεί από τα
πανεπιστήμια

σελ ~ 12

Αυξάνεται το
επίδομα θέρμανσης
κατά 20% - Όλα
τα μέτρα για
νοικοκυριά και
επιχειρήσεις

σελ ~ 14

Κυριάκος Μητσοτάκης:
Ο λιγνίτης δεν είναι επιλογή
σήμερα - Το μέλλον μετά το λιγνίτη
είναι καλύτερο - Δεν μπορούμε να
λέμε όχι στο λιγνίτη και όχι
στις ανεμογεννήτριες

σελ ~ 12

σελ ~ 13

Πρωθυπουργός:
«Η δημοσιοποίηση των ονομάτων
των υγειονομικών με πλαστά
πιστοποιητικά ίσως να είναι
πιο αποτρεπτικό μέσο από
μια αυστηρή ποινή ή την
απόφαση του δικαστηρίου»