Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-agge lia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10509-ΕΤΟΣ 37ο-TIΜΗ 1 -ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΩΣ 800.000 ΕΥΡΩ
Στις 905,37 μονάδες
Άνοδος 0,47%
ΥΨΟΥΣ 450 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Γονικα
Αρχές Οκτ βρη
το νέο πρόγραμμα
για νέους αγρότες
Σελ 5
ΣΤΟΥΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΟΠΩΝ
ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ
Μια ελπίδα γεννιέται
Στα "χέρια" της ΕΛ.ΑΣ
"ακροβάτες" διαρρήκτες
Η Εθυική Υrηρεσία Υγείας (ΝHS) mς Βρετανίας άρχισε τη μεγαλύτερη δοκιμή Παγκοσμίως
της αιματολογικής εξέτασης Galleri ς Grail Inc,
η οποία μπορεί να χpησιμonοηθεί για τον ευτοΠισμό περισσότερων από 50 ειδν καρκίνου
Πρν από την εμφάνιση συμπτωμάτων .
Το τεστ Galleri εξεπάζει το DNΑ στο αίμα ενός
ασθενούς για να εξακριβσει αν στοικεία του
Προέρχονται από καρκινικά κύτταρα. Η έγκαιρη
διάγνωση των καρκίνων οδηγεί σε σημαντικά
αυξημένα Ποσοστά επιβίωσης . Η ΝHS ανακοί ,
νωσε όι θέλει να στρατολογήσει 140.000 εθελοντές στην Αγγλία για να εξετάσει Πόσο καλά λει τουργεί το τεστ στο Πλαίσιο μιας τυκαιοποημένης
δοκιμές ελέγκου. Στους μισούς από τους μετέκοντες θα ελέγχεται αμέσως το δείνμα αήματός τους
με το τεστ Galleri,
"Χρειάζεται να μελετήσουμε το τεστ Galler
Προσεκτκά για να δούμε αν μπορεί να μεισει
σημανικά τον αριθμό των καρκίνων των onoων
η διάγνωση γίνεται σε Προχωρημένο στάδιο", δή .
λωσε ο Πίκερ Σασιένι, καθηγητίς πpoηψηmς του
καρκίνου στο Kings College του Λονδίνου . "Το
τεστ θα μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες του
Παιγνιδιού στην έγκαιρη ανίνευση του καρκίνου
και είμαστε ενθουσιασμένοι Πoυ nyoύμαστε αυ τής της σημαντικής έρευναs", πρόσθεσε.
Ο καρκίνος του mνεύμονα είναι μακράν η mo
συνηθισμένη απία θανάτου από καρκίνο στη
Βρετανία , καθς αναλογεί στο ένα Πέμπο λων
των θανάτων από την επάρατη νόσο . Οι καρκίνοι
του πνεύμονα, των εντέρων , του προστάτη και του
μαστού αναλογούν στο 45% των θανάτων από ν
νόσο αυτί στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με
την ΝHS.
Έρχεται καλο καιράκι
το Σαββατο κύρια κο
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Σελ. 4
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Πρτη ημέραστα θρανία
Δημοσίων Εσόδων
Η φορολοταρία
αλλάζει με έπαθλα
και πιστοποιητια
Σελ. 5
Σελ. 2
Ο λογικος