Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

30oC, 21:00

22oC - Υγρασία 38%-90% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:20 - Δύση ηλίου: 19:51

€0.80

Èåóóáëïíßêåò*

Από Θεσσαλονίκη σε Θεσσαλονίκη, ένα τσιγάρο δρόμος. Τόσο κοντά δηλ. όσο και τα ποδάρια των
ψεμάτων. Όχι δεν είναι αντιπολιτευτικός λόγος, ευκαιρία δοθείσης. Άλλος λόγος είναι. Άλλος είν’ ο
λόγος. Αν ξεκινήσει κανείς ανάποδα, θα θυμηθεί το ετήσιο, αγωνιστικό, ραντεβού στην συμπρωτεύουσα. Εκεί όπου, αμέσως μετά τα
μπάνια του λαού, αυτός επανέρχεται ενθυμούμενος άλλοτε «... τι σημαίνει δεξιά» άλλοτε την αλήστου μνήμης «αλλαγή», απαλλαγή,
συναλλαγή κοκ. Συνήθως ντύνεται τα χακί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, και μετά βάζει κάτι πιο καλό ένεκα οι γιορτάδες! 3»

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5430

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ç Ñüäç ãýñéóå ôá ìÝóá, Ýîù

Êåñêýñáò ï ÆïñìðÜò
Æáêýíèïõ ç Ìïèùíáßïõ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ξαναμοιράζεται η
τράπουλα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς η Ρόδη
Κράτσα προχωράει σε αλλαγές
Αντιπεριφερειαρχών με εσωτερικές μετακινήσεις και αλλαγές
χαρτοφυλακίων. Η απόφαση
της αιφνιδίασε αρκετούς από
αυτούς, καθότι δεν προηγήθηκε
κάποια συζήτηση, παρότι η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε στις 9 Σεπτεμβρίου δυο ημέρες δηλαδή πριν διαρρεύσουν οι
πρώτες πληροφορίες για αλλαγές πόστων και καθηκόντων.
ΣΕΛΙΔΑ

Âñáâåßï óôïí ÄÞìï Âüñåéáò
ÊÝñêõñáò áðü ôá Green
Awards ôïõ Economist 4»

Ìå åðéôõ÷ßá
ï áãþíáò äñüìïõ
óôçí Üììï 21 16»

5»

Áãéáóìüò
ìå ìÜóêåò,
self test
êáé âéâëßá
Η τελετή Αγιασμού πραγματοποιήθηκε στο χώρο των Γενικών Λυκείων από τον Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και
Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο. ΣΕΛΙΔΑ 10»

Íá äéåêäéêÞóïõìå ìáæß ìå ôï ìáñôõñéêü ÂéÜííï
ôéò ðïëåìéêÝò áðïæçìéþóåéò ãéá
ôïí åìðñçóìü ôçò ÊÝñêõñáò êáé ôá íáæéóôéêÜ
åãêëÞìáôá óôçí ÊñÞôç, æçôÜåé ï Áõëùíßôçò 3»
Ìå íßêç óôçí ËåõêÜäá, ðñï÷þñçóå
óôï êýðåëëï ç ÁÅ Ëåõêßììçò 13»

«Γυμνό...» από
την Τετάρτη &
απ' την συλλογή
της Κερκυραϊκής
Πινακοθήκης 12»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα