Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα δωρεάν rapid test στην Ξάνθη
έως 17 Σεπτεμβρίου 2021
Οι ανμβολίαστοι πολίτες θα μπορούν
να πραγιατοτοιούν δορεάν τεστ
και να εκδίδουν βεβαίοση αποτελίσματος
θης σε συνεργασία.
ΚΑΘΗΜΕ.PNH
ΤΗ ΣΦόΡΑΚΗΣ
μμερον ύτι,από τη
την Παρασκευή
Δυσοίωνες προ βλέψεις
του Bloomberg
για τους επόμενους έξι μήνες
Ιτραγματοποιούνται AΩΡΕΑΝ rapid test, στο.
μπορούν νυ προγματοποιούν δοφεύν τεσt και να!
xίδουν βεβαίωση μόνο εμβολιασμένο και συμμπτματικοί πολίτες κοι 0u πραγματοποιούντα;
Οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα μπορούν να
Ιτραγματοποιούν δυρεάν τευτ σε δημόσιες δαμές
oχ, όμος o να εκδίουν βεβαίωση αποτελέσμαοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αοθμο.
Μητρφου Κοινονικής Αση λειας
" οι εξόρσεεις θα κλείσουν σκολεία
και θα ακυρσουν μαθήματα Οι εμ
βολιασμένοι τρόφιμοι οίκων ευγηρίας θα αντιμετωπίσουν ξανά τον φοβο νέων μολύνσεων. οι εργαζόμενοι
Συνεχίζουμε,
Να αντaποκρινόμοστε στα τεστ
Να εμβολιαζόμαστε
θα Πρέπει να ζυγίσουν το ρίσκο εne
στροφής στο γραφείο , εν τα νοσοΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗ
κομεία 0α βρε θούν και nάλι στα όριά
τους , αναφέρει το πρακτορείο
Σε Είνθη και Μεξανδρούπολη
ο Σταίκούρας
- Το πρόγραμμα της επίσκεψής του
Μιχάλης Αμοιρίδης
Ολοι μαζί, ενωμένοι
| μπορούμε περισσότερα"
ξανδρούπολη και την
Ξύνθη, την Τετάρτη, 15
Σεπτεμβρίον ο Υπουρ.
γός Οκονομικύν, Χρ.
Σταίκούρας, στο πλυ
Μήνυμα Δημάρχου Ξάνθης
Τα σχολεία
ανοίγουν . .
Ποιός
Στις 09.00 . Στaiorρας θα συναντηθεί με τον
για τη νέα σχολική χρονιά
Ξεκίνησε μια νέα σχολική χρονια , nou μας γε.
μίζει με χομόγελα και ελπίδα για το μέλλαν του
Aημήτρη Πτροβετς στο Νομαρχτίο της Αλεξανδρούπο .
Στη συνέχεια, ο Υπουργός θe μεταβεί στο Δημαρχείο της πης, όπου θα συναντιηθεί με τον Διμαρχο κ.
τόnοu noυ έρχεται μέσα από την aπόκτηση ου.
οιαστικής γνσης και μεστν εμπερν,
οι συνθήκες και φέτος δεν είναι οι ιδανικές ,
καθς ακάμη δεν έχουμε Eεφύγει ano τις εmτσες της nανδημίας , είναι έμως σαφς καλύτερες από την nερονή χρονά, με !
αρκετά μεγάλο το Ποoοστό των εμβολιασμένων Πολιτν στον Δήμο Ξάνθης
Κοπάμε μπροστά και όλοι μα γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, κονωνία.
τα Παιδιά μας:
Αμέσος μετό, στις 10.15 , οε δύο άνοες, μαζί με τον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διμένος Αλεξαν δρούπολης κ . Κονσταντίνο Χατζημε .
ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ
ενωμένο , προσπαθούμε για το καλύτερο.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και ανταποκρι
wομαστε με σοβαρότητα, γνωση και σύνοση στις συθήκες αυτής της συγκυ
πραματοποιηθεί στις 11.00 σσχενη με τorς πας γα
Επιστρεπτέα
Το απoτευμα της (δας ημέρας . Υποτρρός Οικονομικν υ επισκεφθεί την Ξάνθη, όπου θα συναντηθεί
στις 18.00 με τον Aήμαυχο της πόλης κ. Εμμανονήλ.
Ολοι μαζ θα λετουργήσουμε και φετος , με τους κανόνες nou η nαλιτεία
θεσιke , για να μείνουμε ασφαλείς εμείς και αι αικαγένειές μας , καταβάλλο ροκαταβολή:
ντας επnλέον κόπο , nου όμως έχει μεγάλο θετυκό αντίκρισμα
Ο Δήμος Ξάνθης, με γνση και εμnepia , έχει κάνει και φέτος την απαραί-!
τητη Προepγασία στε να ουμβάλεί στην ασφαλή λεπουργια όλων των σχο Και νεο " κουρεμα
Αικν μονάδων και δηλνει σε κάθε εninεδo ότι , θα είναι δίπλα στη σχολική
κονότητα της Ξάνθης, ανταποκρινόμενος σε κάθε αίτημα , καταβάλλοντας κα!
θε Προσπάθεια για να ολοκληρσουμε τον κύκλο της φετνής επαίδευσης,
με όση το δυνατόν μεγαλύτερη άvεση.
Δίνοντας παντα προτεραιότητα στη νέα γενα , εύχομα σε γονείς , εΝπα .
δευτικούς και μαθητές δημιουργική σχολική χρονά , με χαμόγελο και αισο.
δεξία , με πίστη και ελπίδα
με ποργυγμκούς φορίς στο Επιμελητήριο της πάλη
Στς 20.00 . Υnουμμές θα μεταβεί στην Ποντεχνeή Σχολή του Δημοκ τειου Πανεnιστημίου Θρύκης,
σόλους
τους κύκλος
Οι Προϋποθέσεις
Πρόσrατα, στο Υπουργείο Οικονομεκν, μνημόνιο συ.
Ο Δήμαρχος Εάνθης
Εμμανουήλ Χρ. Τσέπελης
βμομηχωνική παραγνητή ντόνομου Εναέριου Όχήματος
Πολλαπλν Χοήμεrw (drome ).

Τελευταία νέα από την εφημερίδα